Omstridt landbrugsrapport får alvorlig kritik af forskningsudvalg

CBS' forskningspraksisudvalg kommer med alvorlig kritik af rapporten om landbrugets rammevilkår, der er betalt af Bæredygtigt Landbrug.

Universitetet har trods den alvorlige kritik af rapportens forskningskvalitet valgt ikke at anmelde sagen videre til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). (Foto: Torben Klint)

Rapporten får blandt andet alvorlig kritik for ikke at indeholde oplysninger om, at den er betalt af Bæredygtigt Landbrug, hvilket ifølge forskningspraksisudvalget strider mod god forskningspraksis.

Akademisk Råd på CBS, Copenhagen Business School, der tæller universitets top-ledelse og 13 medlemmer af universitets forskningsmiljø, valgte i december at anmelde forfatterne bag rapporten til forskningspraksisudvalget, efter at DR Nyheder blandt andet havde afdækket flere af forfatternes tætte bånd til Bæredygtigt Landbrug og deres involvering i den offentlig finansierede rapport.

Forskningspraksisudvalget retter, ifølge Altinget, en alvorlig kritik af, at rapportens medforfatter Torben Vagn Rasmussen har skrevet store dele af rapporten, uden at det fremgår, at han er medlem af Bæredygtigt Landbrug. Det kan heller ikke læses i rapporten, at det er Bæredygtigt Landbrug, der har finansieret forskningen med offentlige penge fra promilleafgiftsfonden, hvilket også udløser alvorlig kritik fra CBS Forskningspraksisudvalg.

-Det er en meget, meget beklagelig sag, og jeg mener, at den forskningspraksis simpelthen ikke har været god nok, og det er noget, vi er nødt til at tage hånd om, både i forhold til den aktuelle sag men også sager fremadrettet. Vi går ind for fuld gennemsigtighed om finansieringskilder og medforfattere, og at det ikke er sket i denne sag er stærkt kritisabelt, siger Forskningsdekan, Peter Møllgaard fra CBS, Copenhagen Business School.

Sagen kan få konsekvenser for professor

Ifølge forskningsdekanen har CBS endnu ikke hørt rapportens hovedforfatter lektor Troels Troelsens udlægning af sagen, men forskningsdekanen understreger, at der en ”en høj sandsynlighed” for, at sagen får konsekvenser for den CBS-ansatte forsker.

- Det kan være ansættelsesretlige konsekvenser, men det kan også være en advarsel eller en påtale, siger Peter Møllgaaard.

- Denne sag er heldigvis meget usædvanlig, jeg har ikke oplevet noget, der har mindet om det i de 21 år, jeg har været på CBS. Vi har heldigvis masser af forskere, der hver eneste dag samarbejder med erhvervslivet og er i stand til at håndtere de dilemmaer der måtte opstå.

DR Nyheder har også afdækket, hvordan forskerne bag rapporten kopierede data fra Bæredygtigt Landbrug direkte ind i rapporten, forsøgte at nedtone data, som gik i en anden retning end den, som Bæredygtigt Landbrug ønskede. Og hvordan forskeren bag rapporten forsøgte at fremme Bæredygtigt Landbrugs politiske dagsorden, mens han gennemførte uvildig forskning på CBS.

Men forskningspraksisudvalget har ikke fundet det bevist, at forfatterne til rapporten bevidst har udeladt data der ikke passede ind i Bæredygtigt Landbrugs agenda, såkaldt biased selektion af data og resultater.

Derfor har Universitetet trods den alvorlige kritik af rapportens forskningskvalitet valgt ikke at anmelde sagen videre til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

CBS valgte i december at skrotte rapporten og betale godt 400.000 kroner tilbage til Bæredygtigt Landbrug.

Forsker tager kritik til efterretning

Lektor Troels Troelsen, der står bag rapporten, siger til DR Nyheder, at han har fortrudt, han ikke skrev Torben Vagn Rasmussen på som medforfatter.

- Vi drøftede det omhyggeligt i den styregruppe på CBS. Der er ikke noget, der hedder ja eller nej i sådan noget. I dag ville jeg da gerne have haft ham nævnt (Torven Vagn Rasmussen, red.) for at være fri (for kritik, red.) for det har ikke ændret rapporten overhovedet.

Heller ikke Bæredygtigt Landbrug blev nævnt i forskningsrapporten. Det var også en fejl, erkender Troels Troelsen i dag.

- Bæredygtigt Landbrug var en nødvendig mellemkomst, men de skulle også have været nævnt. De har ikke haft nogen indflydelse på rapporten, men de skulle have været nævnt.

Om kritikken fra CBS' praksisudvalg siger Troels Troelsen:

- Jeg synes, det er en hård kritik over nogle relativt beherskede forhold. Men det svarer lidt til at sige, man har kørt for stærkt. Men man kan også spørge sig selv, hvor meget for stærkt har man kørt.

Hvilken konsekvens skal den her kritik have for dig?

- Ingen.

Så hvis du ender med at få kritik fra CBS ledelse, hvad tænker du så om det?

- Så tænker jeg, at så får jeg en kritik af det. Det er forhold der burde have været gjort anderledes, men jeg synes, det er forhold, der ikke har betydet noget for, hvordan forskningen er blevet udført.

Troels Troelsen lader sig her til foråret pensionere fra sin stilling som lektor på CBS, sådan som det har været planlagt igennem længere tid.