Omvendt inklusion: Skole behandler alle som inklusionsbørn

På Katrinebjergskolen i Aarhus skal et nyt forsøg være med til at bane vejen for en af folkeskolens helt store udfordringer – inklusion.

Syv-årige Zander gør klar til skolestart. Han er et af de otte børn med autisme, der i dag begynder i de to nye Nest- klasser.

I dag begynder 32 børn i 0.A og 0.B på Katrinebjergskolen i Aarhus. De bliver forsøgspersoner for et, i Danmark, helt nyt skoleprogram. Her bliver en af folkeskolens største udfordringer, nemlig inklusion, vendt på hovedet.

Nest, der på dansk betyder ’rede’, er et banebrydende skoleprogram udviklet i New York, USA.

Omvendt inklusion

Tanken med Nest-programmet er at udviske skellet mellem almindelige folkeskoleklasser og specialklasser.

I stedet for at forsøge af få børn med fysiske og psykiske handicap til at passe ind i en almindelig klasse, så skal de almindeligt fungerende elever passe ind i en klasse, hvor undervisningen er målrettet autister.

Det betyder faste rammer, ro og forudsigelighed, og det har skabt gode resultater i USA.

Skoleleder på Katrinebjergskole Christian Hellum håber, at de samme resultater kan overføres til Danmark.

- Målet er, at vi får nogle børn, der bliver så dygtige, som de kan, men også nogle børn, der socialt har det godt i skolen, siger han.

Hver fjerde elev har diagnose

Klassen består af 16 elever, hvoraf fire af dem er autister, og der er altid to lærere i klassen.

Rummet er bygget op, så autisterne kan blive skærmet i en lille boks, når behovet for ro opstår. Visuelle hjælpemidler hjælper børnene med at vide, hvad der skal ske, og hver gang der sker noget nyt i undervisningen, samles de på et gulvtæppe markeret med børnenes navne.

Generelt er programmet bygget op efter metoder, der har dokumenteret effekt på autister, og blandt andet skal børnene trænes i yoga, problemløsning og selvregulering.

Aarhus er først til at afprøve Nest

Det er første gang, skoleprogrammet afprøves uden for New York, hvor det har kørt i 10 år.

I løbet af det seneste år har alle lærerne har modtaget undervisning af Nest-eksperterne sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune, der vejleder og underviser lærerne i det daglige.

Lederen Jan Kirkegård håber, Nest-programmet kan åbne for en ny måde at inkludere på.

- På sigt kan det betyde, at vi også kan overføre programmet til andre børn med læringsvanskeligheder, eksempelvis ADHD.

Succes i USA

Erfaringerne fra Nest-klasserne i USA viser, at børn med autisme stort set klarer sig lige så godt fagligt som resten af deres klassekammerater.

Samtidig klarer de sig bedre end andre børn med autisme, der går i specialtilbud. Men også de børn uden diagnoser klarer sig ifølge resultaterne fra USA bedre både fagligt og socialt. Derfor har der været stor interesse for programmet herhjemme.

- Hvis vi kan overføre de resultater til Danmark, så er jeg sikker på, vi er på sporet af en tredje vej i inklusionsarbejdet, siger PPR-leder, Jan Kirkegård.

Forskere følger Nest

Nest-projektet har fået knap seks millioner kroner i støtte fra Egmont Fonden, og klasserne vil blive fulgt af forskere over de næste tre skoleår. De vil undersøge, hvordan det går med inklusionen og følge børnenes faglige og sociale resultater.

Facebook
Twitter