Op mod 15 hjertelæger risikerer straf for forskningsfusk

Rod i udgiftsbilag kan betyde, at op mod 15 hjertelæger på Rigshospitalet risikerer personalesager.

Nogle af de 59 forskere er ansat på Rigshospitalet. (Foto: © Colourbox, Colourbox)

Op mod 15 hjertelæger på Hjertecentret på Rigshospitalet risikerer at få en personalesag på halsen, og de kan blive tvunget til at skulle betale forskningsmidler tilbage.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen fremgår det i en redegørelse fra Region Hovedstadens direktion til politikerne i regionsrådets forretningsudvalg, at det nu skal opklares, om hvorvidt forskerne har overtrådt reglerne i en sådan grad, at det skal have konsekvenser.

76 forskere undersøgt

Opklaringsarbejdet er på et stadie, hvor der kun mangler en opklaring "med henblik på eventuelle personaleretlige konsekvenser og/eller tilbagebetalinger vedrørende op til 15 forskningsansvarlige," lyder det ifølge Jyllands-Posten i redegørelsen til regionsrådspolitikerne.

Tilbage i juli måned anbefalede Region Hovedstadens eksterne revisorer BDO, at Region Hovedstadens administration undersøgte 76 af hjertecentrets forskeres udgiftsbilag nærmere.

Det er ud af de 76, at man skal have opklaret, om 15 hjertelæger har så utilstrækkelig dokumentation af deres udgiftsbilag, at det skal have konsekvenser.

Fire læger politianmeldt

Revisionen begyndte arbejdet med at gennemgå bilag efter flere sager om forskere, der har brugt eksterne forskningsmidler til private formål på Hjertecenteret på Rigshospitalet.

Foreløbig er fire fremtrædende hjertelæger ifølge Jyllands Posten blevet politianmeldt for misbrug af forskningsmidler.

Ud over sagen om forskningsfrås på Hjertecentret på Rigshospitalet anbefaler BDO, at 59 forskere på Finsencentret på Rigshospitalet og hjerteafdelingerne på Gentofte og Glostrup hospitaler skal have gransket deres udgiftsbilag yderligere af Region Hovedstadens administration.

59 mangler dokumentation

Region Hovedstaden oplyser i en pressemeddelelse fredag, at BDO har gennemgået 366 forskeres udgiftsbilag, og i 59 tilfælde er der ikke tilstrækkelig dokumentation for udgifterne.

BDO vurderer, at "det umiddelbart ser ud til, at pengene ikke er brugt i overensstemmelse med reglerne."

Region Hovedstaden har iværksat en handlingsplan, der skal rette op på de interne kontroller af forskningsmidlerne, som ifølge regionen ikke har været tilstrækkelige.

Rigshospitalet vil frem mod nytår gennemføre handlingsplanen.

/ritzau/