Operation ødelagde Sørens liv for altid: Fik fjernet tyndtarmen ved en fejl

Eksperter vurderer, at overvægt af udenlandske læger påvirkede patienternes sikkerhed på kirurgisk afdeling

På en landejendom lidt uden for Nykøbing Falster er Søren Rasmussen ved at dosere sin medicin. Et mindre arsenal af piller

Han har svært ved at ernære sig selv ved normal mad. I 2016 mistede han næsten hele sin tyndtarm ved en fejloperation på kirurgisk afdeling på sygehuset i Nykøbing Falster. Siden har han ikke kunne passe et arbejde.

- Jeg er egentligt ikke interesseret i, at nogen skal have medlidenhed med mig, fordi det bryder jeg mig egentligt ikke om. Det er, som det er. Der kan ikke laves om på det, og så må jeg bare få det bedste ud af det, siger han.

DR Dokumentar har undersøgt forløbet og afdækket, hvordan en kombination af manglende styring og overvægt af udenlandsk uddannede læger på Nykøbing Falster Sygehus lå bag den fejlbehandling, der ødelagde Søren Rasmussens liv.

Ingen ledende overlæge i fire år

Af en aktindsigt fremgår det, at sygehuset i Nykøbing Falster i flere år har haft vanskeligt ved at skaffe lægeligt personale og derfor i stigende grad har ansat udenlandsk uddannede læger.

Ligeledes har afdelingen i fire år manglet en ledende overlæge, hvilket flere kilder kalder helt uacceptabelt. En af dem er Finn Lasse Kallehave, uddannelsesansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital:

- Det kan betyde, hele strukturen smuldrer. Hvis ledelsen er svækket, og kommunikationen er svækket i den anden ende på grund af mange nationaliteter, så bliver der meget laissez faire, eller man må klare sig selv.

For dårlig behandling

Ledelsen på Nykøbing Falsters Sygehus var på det tidspunkt klar over, at der var problemer med standarden på Kirurgisk Afdeling.

Nabohospitalerne i Køge og Slagelse havde gjort opmærksom på, at nogle af de patienter, de modtog fra Nykøbing Falster, ikke havde modtaget optimal behandling. Eksempelvis viste tal for galdevejsoperationer, at andelen af komplikationer var over dobbelt så høj, som den må være ifølge normal dansk standard.

Ledelsen blev så bekymret, at den efter et særligt mislykket patientforløb, lukkede for modtagelsen af akutte kirurgiske patienter i Nykøbing Falster.

Søren Rasmussens liv har ændret sig drastisk efter den mislykkede operation:

Styrelsen For Patientsikkerhed, der fik en orientering af sygehusledelsen, skrev i et internt notat den 6. juli 2016:

"Afdelingens faglige standard er imidlertid udfordret af lægegruppens sammensætning af læger med en udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund og med begrænset introduktion til afdelingens vanlige arbejdsgange."

Ledelsen på Nykøbing Sygehus tilkaldte eksterne eksperter fra Odense Universitetshospital, som blev bedt om at gennemgå den kirurgiske afdeling.

Ekspertholdet pegede i en rapport på, at afdelingen har manglet en ledende overlæge, men derudover led afdelingen også under, at den store andel af udenlandske uddannede læger ikke fungerede optimalt.

I rapporten står der blandt andet, at lægegruppen var præget af: ”Manglende viden om lægekultur, opgaver, pligter og arbejdsgange (…) i det danske sundhedsvæsen.”

Flere eksperter har over for DR forklaret, hvorfor en overvægt af udenlandsk uddannede læger, kan blive problematisk:

- Der er nogle lande, hvis lægeuddannelser ikke er på højde med den danske uddannelse. Det bliver vi nødt til at acceptere, at det er sådan. Og det er rigtig svært for lægen, der kommer fra et land, hvor uddannelsen ikke er på højde med den danske. Det er meget vigtigt, at man hjælper disse læger, siger Else Marie Damsgaard, der har mere end 20 års erfaring i at lede danske og udenlandske læger som ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Sørens fejloperation

Nabohospitalerne i Køge og Slagelse var på dette tidspunkt blevet yderligere utrygge ved situationen.

En aktindsigt viser, at over en periode på ni måneder, fik i alt 22 patienter - ifølge nabohospitalerne - for dårlig behandling på den kirurgiske afdeling i Nykøbing Falster.

En ledende overlæge på hospitalet i Køge var i sommeren 2016 så bekymret, at hun skrev til Styrelsen For Patientsikkerhed:

- Vi ser forløb med overflytninger af meget dårlige patienter, der ender med at patienterne dør. Spørgsmålet, vi ikke kan undgå at stille, er, om dette ville være resultatet - også selvom patienterne var modtaget her i Slagelses Akutafdeling direkte.

Finn Kallehave er ikke i tvivl om konsekvenserne for en afdeling uden ledelse gennem flere år:

En af de patienter, der blev behandlet på den kirurgiske afdeling i Nykøbing Falster, var Søren Rasmussen. Han blev indlagt den 17. maj 2016 på grund af forstoppelse og smerter i maven.

Under indlæggelsen blev Søren Rasmussen opereret tre gange, uden at problemet blev løst. Tværtimod. Ved en af operationerne fjernede en svensk og en polsk læge næsten hele Sørens tyndtarm.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som bedømmer lægers faglige arbejde, konkluderede senere, at begge kirurger: ”handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard” ved deres behandling.

Finn Lasse Kallehave, der har gennemgået Søren Rasmussens journal, siger:

- Forløbet overrasker ikke i en afdeling, hvor der er mange læger med forskelligt sprog og forskelligt uddannelsesniveau. Dermed mister man meget fornemmelse af, hvordan man kan støtte op om hinanden i den konkrete situation. På en afdeling med få udenlandske læger har man meget mere øje for, hvor man skal give en hjælpende hånd.

DR Dokumentar har været i kontakt med seks sygeplejersker, der arbejdede på den kirurgiske afdeling i Nykøbing Falster i sommeren 2016. Samstemmende beretter de om problemer med den manglende ledelse, men de peger også på, at det ikke fungerede optimalt med den store andel af udenlandsk uddannede læger.

Sygeplejerske Mette Møller Johansson var sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus, da det var uden ledende overlæge:

- Når man stillede dem et spørgsmål eller havde en dårlig patient, så kunne jeg lige så godt selv give diagnose eller gå stuegang eller ordinere medicin, fordi jeg følte ikke, jeg fik et ordentligt svar, siger Mette Møller Johansson, der stoppede som sygeplejerske på afdelingen samme sommer.

Ny struktur

I dag mener sygehusets direktør, at kvalitetsproblemerne på afdelingen hang sammen med manglende kompetencer frem for de mange nationaliteter på afdelingen.

- Generelt er det vigtigt med kompetencer frem for baggrund, siger Ricco Dyhr, som er sygehusdirektør på Nykøbing Falster Sygehus.

Selv om Kirurgisk Afdeling i 2016 fik ansat en ledende overlæge, så blev ledelsen i 2018 lagt ind under Sjællands Universitetshospital. Der behandles nu igen akutte kirurgiske patienter på afdelingen i Nykøbing Falster.

Facebook
Twitter