Operatør udskyder letbanemøde med Trafikstyrelsen

Vi har brug for mere tid til at komme med en færdig plan, fortæller Keolis.

Det er endnu uvist, hvornår Aarhus Letbane får lov til at køre med passagerer. (Foto: Flemming Krogh © Scanpix)

I dag skulle operatøren på Aarhus Letbane, Keolis, have holdt et arbejdsmøde med Trafikstyrelsen, hvor de skulle have drøftet, hvad der stadig er til hinder for, at Keolis får godkendt alle aspekter af letbanens sikkerhedssystem.

Men det møde er nu udskudt til fredag, oplyser Keolis over for DR Nyheder.

Keolis har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt følgende skriftlige svar.

- Mødet er rykket to dage efter ønske fra Keolis, da vi ønsker at præsentere en færdig plan, indeholdende de punkter som Styrelsen har påpeget, siger pressechef Kasper Carstensen.

Han oplyser, at Keolis ikke ønsker at udtale sig om gårsdagens redegørelse fra Aarhus Letbane, hvor de får hovedparten af skylden for, at letbanen endnu ikke kan køre med passagerer som planlagt.

Endvidere ønsker de heller ikke at kommentere sagen om, at deres sikkerhedschef blev pillet af projektet på grund af samarbejdsproblemer med Trafikstyrelsen - dette ønskede styrelsen heller ikke at kommentere i går.

Trafikstyrelsen bekræfter, at mødet er udskudt til fredag efter ønske fra Keolis.

Fik kritik for ledelsessystem

Det er Keolis, der skal stå for driften af den kommende letbane. I forløbet op til åbningen er det ifølge Trafikstyrelsen ikke lykkedes dem at få styr på det såkaldte ledelsessystem, der er et system til at beskrive processer, procedurer og instrukser i forbindelse med sikkerheden af driften. Sagt på almindeligt dansk: Deres planer for den daglige sikkerhed på letbanen var ikke gode nok ifølge Trafikstyrelsen.

Det har ført til stor kritik fra ledelsen bag letbanen, hvor direktør Claus Rehfeld Moshøj har kaldt Keolis' ageren et 'ledelsesmæssigt svigt'.

Aarhus Letbane har dog heller ikke fået godkendt deres tekniske sikkerhedsregler, som omhandler fremtidigt vedligehold af letbanen.

Her fik de en midlertidig liste fra styrelsen fredag med 59 observationer, der skal være bragt i orden, før de kan få den endelige tilladelse. Ifølge Aarhus Letbane er de nu bragt i orden, og man afventer nu, om styrelsen har yderligere punkter.

- Aarhus Letbane har afklaret alle udeståender og venter nu på at modtage de sidste observationer fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, oplyser Aarhus Letbane i en mail til DR Nyheder.

DR Nyheder har ligeledes været i kontakt med Trafikstyrelsen. Her forventer man, at man fredag har en endelig liste klar om, hvad Aarhus Letbane skal udbedre for, at de kan få deres tekniske sikkerhedsregler godkendt,

DR Nyheder har stillet følgende spørgsmål til Trafikstyrelsen, der er blevet besvaret via mail..

Hvorfor sendte I kun en midlertidig liste fredag over, hvad letbanen skulle udbedre, og ikke en med alle de kritiske punkter i?

- Sagen er den enkle, at vi ved gennemgang af materialet opdagede, at det ikke var fyldestgørende, og derfor er vi nødt til at gå dybere ind i det. Dén øvelse kunne vi ikke nå at afslutte forud for det møde, som Aarhus Letbane ønskede fredag den 22. september. Derfor blev der fremsendt en foreløbig opgørelse. Den endelige liste forventes fremsendt på fredag, skriver styrelsen via sin presseafdeling.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk