Opråb efter systematisk plan for udredning af knogleskørhed

Lige nu er det ikke ensrettet på landsplan, hvem der tilbydes en udredning for osteoporose efter et knoglebrud.

Udredningen for osteoporose sker ved en såkaldt DXA-scanning. (Arkivfoto.) (Foto: © Jonas Skovbjerg Fogh, Scanpix Denmark)

Danmark bør få en national handlingsplan for, hvordan vi udreder for osteoporose - også kaldet knogleskørhed.

For som det er i dag, er der for få, der bliver udredt, mener Osteoporoseforeningen.

- Jeg er faktisk overrasket og ærgerlig over, at vi ikke er kommet længere, end vi er, i forhold til at få skabt en national handlingsplan, som sikrer, at vi har nogle rammer for, hvordan vi laver den systematiske opsporing, som mangler.

- Vi skal have en bedre systematik i, at hvis man har nogle risikofaktorer, så skal man scannes. Specielt, hvis man har haft et knoglebrud, siger formanden i Osteoporoseforeningen, Linda Garlov.

Osteoporoseforeningens formand bliver bakket op af Bente Langdahl, der er professor og overlæge på afdeling for hormon- og knoglesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

- Hvis man ikke får opdaget, at man har osteoporose, betyder det, at man har en høj risiko for at brække enten en tilsvarende eller helt anden knogle i kroppen igen, og dermed blive mere og mere påvirket af at skulle leve med knogleskørhed.

- Udfordringen er, at vi ikke har en systematisk tilgang til at tilbyde patienter udredning for en eventuel tilgrundliggende årsag til, at de har fået knoglebruddet, som kunne være osteoporose, siger Bente Langdahl.

Som det er i dag er det ikke ensrettet over hele landet, hvornår og hvem, der tilbydes udredning for osteoporose. Typisk er det personer over 50 år, som kommer på hospitalet med et knoglebrud, der er i risikogruppen.

- Derfor er det vigtigt, at vi får lavet en ensartethed over landet, ved at have en handlingsplan, som lægger nogle rammer ud for, hvad der skal gøres på hospitalerne, og hvad der skal gøres videre i kommunerne.

- Det er dyrere at lade være. Vi har stor forståelse for, at sundhedsvæsenet er presset, og vi siger heller ikke, at alle skal scannes. Vi ved fra Sundhedsstyrelsens egne tal, at der er omkring 650.000, der lider af osteoporose, men det er kun 192.000, som er diagnosticeret, siger Linda Garlov.

Vigtigt med tidlig udredning

Patienter med osteoporose har forhøjet risiko for at få endnu et knoglebrud, efter man først har fået et brud.

Men det koster også mange penge, hvis ikke osteoporose behandles. Eksempelvis koster et hoftebrud i omegnen af en kvart million kroner i samfundsøkonomien, fortæller Linda Garlov.

Og der kan være en gevinst ved, at osteoporose opdages tidligt, for så virker behandlingen bedre, påpeger Bente Langdahl.

- Det er vigtigt, at man opdager det tidligt, fordi det giver os mulighed for at komme i gang med behandlingen, og vi ved, at de medicinske behandlinger virker endnu bedre, hvis vi kommer i gang i god tid, altså før der er opstået mange knoglebrud.

- Det er også vigtigt, fordi det er i perioden efter det første knoglebrud, at risikoen for nummer to og nummer tre er meget høj. Derfor er der meget at vinde for den enkelte patient ved at blive behandlet relativt hurtigt efter bruddet, siger Bente Langdahl.

Men det er også den enkelte patients livskvalitet, der kan blive forhøjet af en tidlig diagnose.

- Hvis man får nummer to knoglebrud indenfor et til to år, så kan man blive virkelig hårdt ramt, og måske ikke helt genvinde sin førlighed, som man havde det før, og dermed sin uafhængighed, siger Bente Langdahl.