Opskrift på kloge børn: Trivsel

Ny analyse viser, at skolebørn, der trives, klarer sig bedre i matematik og læsning

En ny analyse fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling viser, at der er en ’positiv sammenhæng’ mellem testresultater og elevernes trivsel. Sammenhængen er påvist fra 4. klasse og til og med 9. klasse. (Foto: © STEFFEN ORTMANN, Scanpix)

Er der fællesskab i klassen, ro i timerne og en følelse af, at lærerne hjælper og støtter. Så er der en god chance for, at skoleeleverne også scorer gode karakterer i den nationale test.

En ny analyse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at der er en ’positiv sammenhæng’ mellem testresultater og elevernes trivsel. Sammenhængen er påvist fra 4. klasse og til og med 9. klasse.

Det er der en god grund til, forklarer en professor og børneekspert.

- Børn, der trives, er også dem, der lærer mest. Dem, der trives, har mod på at være åbne, stille spørgsmål og lytter bedre efter. De tager mere imod undervisningen og har et stærkere fundament for at lære, siger Per Schultz Jørgensen.

Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har man i undersøgelsen taget højde for faktorer som børnenes sociale baggrund. Det er særligt ved de nationale tests i dansk læsning og matematik, at sammenhængen er tydelig.

Analysen bygger på den første trivselsmåling, der som en del af den nye folkeskolereform blev gennemført for første gang i foråret 2015. Elevernes samlede skoletrivsel bliver målt ved hjælp af 29 spørgsmål – dog lidt færre for de mindre klassetrin.

Spørgsmål der blandt andet tager temperaturen på forholdet til klassekammeraterne, ro og orden i klassen samt oplevelsen af at få støtte og inspiration af læreren.

- Det er rigtig vigtig viden, fordi det netop betyder, at man ude på den enkelte skole kan se, lige præcis hvad der er galt. Så man kan gå ind og målrettet arbejde med det, fordi man kan se, at det også påvirker elevernes faglige niveau, siger Ellen Trane Nørby (V), minister for børn, undervisning og ligestilling.

Professor Per Schultz Jørgensen håber, at man med undersøgelsen vil få endnu mere fokus på trivsel i den danske folkeskole.

- Skolen spiller en stor rolle for, hvordan børn udvikles som mennesker. Hvordan de udvikles som børn og elever og lærer at klare sig i sociale henseender, siger Per Schultz Jørgensen.

Kommuner og skoler er netop nu ved at lægge sidste hånd på den nationale trivselsmåling for 2016.