Organisation: Det er ikke nyt, at ældreråd 'stavnsbinder' kvinder

I en skilsmissekontrakt fra Odense underlægges en kvinde en række strenge vilkår for at blive skilt.

Det overrasker mig, at man anser det her for noget ekstraordinært og nyt. siger Nedar Ashkani (ARKIV). (Foto: © Malte Kristiansen, Scanpix)

Bliver du gift med en anden mand, mister du retten til dine børn. Flytter du 130 kilometer væk, mister du retten til dine børn. Lærer du ikke børnene at bede fem gange om dagen, annulleres skilsmissen.

Sådan lyder nogle af vilkårene i en islamisk kontrakt, som en kvinde fra Odense måtte skrive under på for at blive skilt fra sin mand.

Og selvom vilkårene kan lyde højst usædvanlige i en dansk kontekst, kommer de langt fra bag på Nader Ashkani, der er stifter af organisationen Ny Identitet, som rådgiver kvinder fanget i æresrelaterede konflikter.

- Det overrasker mig, at man anser det her for noget ekstraordinært og nyt. Vi har været bekendt med de her såkaldte ældreråd, der påtvinger kvinder mellemøstlig kultur herhjemme i Danmark, gennem mange, mange år.

- Parallelsamfund har jo et begær for magt, og de her ældreråd gør alt for at bevare magten i de belastede boligområder, siger han til P1 Morgen.

Det er Berlingske, der er kommet i besidelse af dokumentet, som er underskrevet af imamen Abu Bashar. Det har fået Odense Kommune til at politanmelde imamen.

Skilsmissepapir: Det skulle kvinden skrive under på

  • Hun skal betale 75.000 kroner til eksmanden. Det modsvarer medgiften ved ægteskabets indgåelse.

  • Hvis hun bliver gift med en anden mand, mister hun retten til parrets to børn.

  • Hvis hun flytter længere end 130 kilometer væk fra Vollsmose, mister hun retten til børnene.

  • Hvis hun opfører sig på en måde, så hendes eller familiens ære bliver krænket, mister hun retten til børnene.

  • Hun skal bekræfte, at hun vil lære børnene koranen, det arabiske sprog og at bede fem gange om dagen, ellers annulleres skilsmissen.

  • Hvis hun bliver alvorligt eller psykisk syg, mister hun retten til børnene.

  • Hvis hun bliver fysisk syg, for eksempel kørestol, mister hun retten til børnene.

  • Hvis hun slår sine børn eller ikke giver dem mad, mister hun retten til børnene.

  • Dokumentet er behandlet efter sharialov. Kilde: Berlingske

Har ikke tillid til det danske retssystem

Ifølge Nader Ashkani møder hans organisation mange kvinder i lignende situationer. Ofte får kvinderne ikke lov til at blive skilt, men hvis de "skulle være så heldige" bliver de underlagt en række vilkår, der ligger fint i tråd med det, der beskrives i kontrakten fra Odense.

- Det er meget udbredt, og vi ser deværre en tendens til, at beboere i belastede områder, altså parallelsamfund, ikke har tillid til det danske retssystem, og derfor bruger de de her ældreråd, siger han.

Det handler som udgangspunkt ikke så meget om imamerne, men om at nå til en beslutning om en skilsmisse, som bliver anerkendt af begge sider af familien.

Problemerne opstår nemlig, når familierne ikke vil acceptere en dansk skilsmisse og derfor ikke søger mod de danske myndigheder.

- Derfor bruger man imamerne, og dermed giver man også imamerne magt, og det er det, der er helt grotesk i det her, siger Nader Ashkani.

Han nævner et konkret eksempel, hvor en mand gentagende gange kommer ud til sin ekskone efter skilsmissen og kræver seksuelle ydelser, fordi han fortsat anser hende for at være hans kone.

Handler om familien ære

Efter Berlingskes dækning af et muligt religiøst råd i bydelen Vollsmose, har Odense Kommune afholdt møde mellem kommune, politi og udvalgte beboere.

Og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har valgt at politianmelde imamen, fordi han ser tegn på psykisk vold ved hjælp af sharialovgivning.

- Når man ser kontrakten, kan man diskutere, om hun reelt er skilt, for i virkeligheden minder det om en stavnsbinding, hvor det er andre, der skal afgøre, om hun gør noget, der er æreskrænkende, og om hun må se sine børn, sagde han i aftes.

Ifølge Nadar Ashkani er imamerne, der står bag ting som det her, fuldstændig ligeglade med dansk lovgivning.

- Det her handler om familens ære, det handler om, at kvinden skal være manden underdanig og så videre.

- Det her handler ikke om børnene, men at man bruger børnene som våben mod deres mor, siger han.

Straffe til imamer vil ikke kunne ændre kulturen

Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel, mener, at hvis ikke den her sag fører til en straf, skal man se på lovgivningen, så man sender et klart signal. Men det vil ikke rykke noget som helst, mener Nadar Ashkani.

Han er enig i, at imamerne skal straffes, og at der skal sendes et signal, men der er brug for noget helt andet for at ændre den her kultur.

- Udfordringen består i, at jo mere kritik, der kommer mod et parallelsamfund udefra, jo mere lukker det om sig selv.

Derfor er der brug for et oprør indefra fra folk med minoritetsbaggrund, siger Nadar Ashkani.

- Det samme oprør etniske danske kvinder tog for 100 år siden. Vi er så mange år tilbage i ligestillingen, at det kræver et oprør for at blive løst, siger han.