Otte fagforeninger kræver opgør med mobning og konflikter i folkekirken

Foreningerne mener, at der bør være bedre tilsyn med menighedsrådene som arbejdsgiver.

Sognepræst Laura Håkansson er en af de ansatte i folkekirken, der har Arbejdstilsynets ord for, at hun har været udsat for psykisk vold på sit arbejde. (Foto: © Kim Dang Trong, DR)

Folkekirken har store udfordringer, når der internt i kirken opstår konflikter, mobning og andre problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Sådan lyder det fra otte fagforeninger, der repræsenterer størstedelen af de ansatte i folkekirken, der har menighedsråd som arbejdsgiver. Den gruppe af ansatte bliver kaldt for kirkefunktionærer og er for eksempel gartnere, organister og kirketjenere, men ikke præsterne.

De otte fagforeninger er gået sammen om et opråb, hvor de kalder på tre tiltag.

  • Der er brug for øget fokus på menighedsrådets ansvar som offentlig myndighed

  • Der er behov for en drøftelse af ledelsestilgangen på arbejdspladserne i folkekirken.

  • Der er brug for større anerkendelse af de kirkeansatte.

De seneste dage har DR sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. I en stor undersøgelse, som DR har lavet, fortæller størstedelen af de kirkeansatte, at de alt i alt er tilfredse med deres arbejde i folkekirken.

Men samtidig svarer hver tredje af dem, der er blevet spurgt, at de inden for de seneste fem år er blevet nedgjort på arbejdet.

Modsætningen kender Karin Schmidt Andersen fra medlemmer i Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), hvor hun er formand. Fagforeningen repræsenterer blandt andet folkekirkens konservatorieuddannede organister.

- De elsker deres arbejde, men der er noget ved arbejdsforholdene, der knirker mange steder, siger hun.

DR har været i kontakt med de otte fagforeninger, der nu står sammen. Og de fortæller alle, at de gennem vidnesbyrd fra deres medlemmer kan nikke genkendende til, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

- Nogle gange får vi grædende medlemmer i røret, fordi hverdagen er ved at kollapse for dem, siger Karin Schmidt Andersen.

Eksperter peger i DRs dækning på, at det er et problem for det psykiske arbejdsmiljø, at de fleste ansatte i folkekirken er ledet af landets godt 1.600 menighedsråd. Medlemmer af menighedsrådene er frivillige, er på valg hver fjerde år, og de har nødvendigvis ikke erfaring med ledelse.

I DR’s undersøgelse svarer 39 procent af de adspurgte kirkeansatte, at de ikke mener, at menighedsrådene har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer.

Samme indtryk har de hos 3F, hvor Louise Røssell Wredstrøm er forhandlingssekretær for den offentlige gruppe og herunder repræsenterer gartnere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere i Folkekirken.

- De frivillige bliver valgt ind i menighedsråd i bedste henseende, men er ikke klar over, hvad de går ind til, når de lader sig vælge og bliver overvældet af den her kæmpe portefølje, der følger med, når man får ledelsesretten over personalet, siger hun.

Det skaber ofte nogle udfordringer, fortæller Louise Røssell Wredstrøm:

- Der sker tit det, at de ikke ved, hvilke love og regler og ansættelsesretlige ting, der gælder for medarbejderne. Og derfor går det i hårdknude. Vi oplever, at de har svært ved at løse de her situationer selv, siger hun.

De otte fagforeninger mener, at under den nuværende ledelsesstruktur i folkekirken skal provster og biskopper og deres sekretariater være bedre til at føre tilsyn og støtte de lokale menighedsråd. Det skriver de i en fælles udmelding.

Karin Schmidt Andersen fra DOKS mener, at der er behov for, at et tilsyn kan gribe ind, før det kører helt af sporet ude i kirkerne, som hun selv formulerer det.

- Det er dybt frustrerende, og det er jo virkelig forfærdeligt, at man nogle gange skal sige til medlemmerne, at det bedste råd, jeg kan give dig, det er at flygte, før du går ned, siger hun.

Flere eksperter peger på, at ledelsesansvaret for de kirkeansatte skal flyttes fra menighedsrådene og over i landets 10 stifter under biskopperne. Her er der sekretariater med HR-konsulenter og jurister.

Samme ønske har 3F, der mener, at kirkeministeren og partiernes kirkeordførere burde kigge på det.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i 3F godt kunne se, at ledelsesretten blev løftet op på stiftsniveau, siger Louise Røssell Wredstrøm.

Samtidig så 3F gerne, at folkekirken blev omfattet af statens samarbejdsaftale, så de ansatte i folkekirken og deres ledelse bliver forpligtet til at samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø.

Og at folkekirkens ansatte i højere grad kunne gå til en arbejdsmiljørepræsentant som på de fleste andre offentlige arbejdspladser.

- Som reglerne er, skal man være 10 medarbejdere for at få en arbejdsmiljørepræsentant. Og vi ser, at rigtig mange små kirker ikke er nok medarbejdere. Vi mener helt sikkert, at det også vil kunne gavne det psykiske arbejdsmiljø, hvis man havde en arbejdsmiljøorganisation.

Møde med kirkeministeren

Fagforeningerne har møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i slutningen af august, hvor de netop skal drøfte problemerne med det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Ane Halsboe-Jørgensen vil ikke over for DR svare på, om hun vil ændre på ledelsesstrukturen i folkekirken.

Hun siger, at hun ikke tror på en hurtig politisk løsning. I stedet inviterer hun i første omgang folkekirkens parter til dialog.

Udover fagforeninger er det eksempelvis Landsforeningen af menighedsråd og landets biskopper.

- Jeg er optaget af det. Jeg er klar til at gøre noget ved det, og det oplever jeg faktisk også en folkekirke, der er, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hos Landsforeningen af Menighedsråd afviser næstformand Inge Kjær Andersen 3F’s ønske om, at ledelsesansvaret for kirkefunktionærerne bliver flyttet fra menighedsrådene og over i stifterne.

- Jeg tror ikke på, at vi får bedre ledelse i folkekirken ved at flytte det længere væk fra den lokale arbejdsplads, siger hun.

Du kan her læse et uddrag af de mange kommentarer, som ansatte i folkekirken har skrevet i DR's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken:

Og i grafikkerne her kan du dykke ned i flere af resultaterne af DR's undersøgelse: