Over 1.000 unge sigtes i børneporno-sag: Politikere vil ændre regler om børneattester

Der skal skelnes mellem pædofile og unge, der har delt krænkende materiale på nettet, mener ordførere.

Dansk Folkeparti, De Radikale, Venstre og Enhedslisten vil diskutere, om børneattesten skal ændres. (© Scanpix)

Skal unge mennesker, som krænker andre seksuelt på internettet, have samme stempel som pædofile?

Nej, lyder svaret fra Dansk Folkeparti, De Radikale, Venstre og Enhedslisten.

Retsordførerne for de fire partier erklærer sig over for Politiken klar til at drøfte reglerne om registrering af seksuelle krænkelser på børneattester, når der er faldet domme i den store sag om børnepornografi.

En af dem, der gerne vil diskutere en regelændring, er retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen (DF).

- Der er stor forskel på at begå grove overgreb mod børn og på at have delt materiale, selvom det er grænseoverskridende og fuldstændig uacceptabelt at dele det, siger han.

Fakta: Plettede attester

  • Der er særlige regler om straffeattester for unge, der var under 18 år på gerningstidspunktet.

  • Som udgangspunkt bliver det ikke skrevet på straffeattesten, første gang en person under 18 år idømmes en betinget dom eller bødestraf. Det kaldes betinget notering.

  • Hvis de unge inden for en periode på tre år igen begår et strafbart forhold, så vil første sag også komme til at fremgå af straffeattesten.

  • En børneattest indeholder oplysninger om domme og bøder for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om børnepornografi og seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

  • Der er ikke betinget notering på børneattesten.Kilde: Politi.dk

Over 1.000 unge sigtes

Omdrejningspunktet for sagen er voldsomme videooptagelser fra 2015, hvor en 15-årig pige og en jævnaldrende dreng ses have seksuelt samkvem.

Mandag oplyste Rigspolitiet, at flere end 1.000 hovedsageligt unge bliver sigtet for at have distribueret børnepornografi, fordi de har delt videooptagelserne, mens mellem 120 og 130 unge bliver sigtet for besiddelse af børneporno, fordi de ifølge politiet har efterspurgt materialet.

De unge sigtes ud fra straffelovens paragraf 235, der omhandler udbredelsen af "utugtige fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år".

En dom for distribuering af børnepornografi vil fremgå af børneattesten i 10 år, uanset om den dømte var under 18 år på gerningstidspunktet.

Det vil spænde ben for ansættelser og frivilligt arbejde med børn under 15 år.

Med paragraffen følger desuden en strafferamme på to års fængsel eller bødestraf.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange der også ender med at blive tiltalt ud fra paragraffen om børnepornografi, da der først rejses tiltale, når anklagemyndigheden har vurderet sagerne.

De mange sigtelser har dog allerede skabt stor debat både politisk og i den brede offentlighed.

Fra flere sider har det lydt, at hensynet til ofrene bør og skal veje tungest, da de må leve med de livslange og potentielt yderst alvorlige konsekvenser af den digitale krænkelse.

Flere har også påpeget, at de sigtede ikke er undtaget fra at følge loven, bare fordi de ikke har sat sig ind i den.

På den modsatte side har blandt andet en far til en af de sigtede i et interview med Radio24syv argumenteret for, at de unge risikerer en urimeligt hård straf for at have delt eller efterspurgt videooptagelserne uden at vide, at det var ulovligt.

Vil skelne mellem alvorsgrad

Dansk Folkepartis retsordfører understreger, at alle overgreb er komplet uacceptable, og at det er ulovligt at dele videooptagelser med krænkende indhold.

Han så dog gerne, at børneattesterne bliver uddybet, så det fremgår, hvilken krænkelse der er begået.

- Det er væsentligt, når man skal ansætte folk om mange år, at man kan finde ud af, om ansøgeren har begået et meget groft overgreb på et lille barn, eller om der er tale om deling af en sexvideo, siger Peter Kofod Poulsen.

Ø: Forringer kontrolværktøj

Retsordfører for Enhedslisten Rune Lund (Ø) vil også gerne diskutere, om reglerne for børneattester skal justeres.

- Der skal falde en hård straf, når folk - også unge mennesker - begår en så alvorlig forbrydelse som at dele et pornografisk billede, hvor man ufrivilligt gør mennesker til pornomodeller resten af deres liv. Men den diskussion skal ikke blandes sammen med, hvordan vi laver børneattesten, siger han.

Rune Lund påpeger, at et af formålene med børneattesterne er at give institutionsledere et konkret værktøj til at tjekke ansøgere.

Derfor tilslutter han sig heller ikke umiddelbart Dansk Folkepartis ønske om at uddybe de kriminelle forhold på børneattester.

Han ønsker i stedet at diskutere, hvilke forbrydelser der overhovedet skal noteres på attesterne, så de ikke udvandes.

- Hvis man i en ung alder har gjort det frygtelige og tåbelige at dele et pornografisk billede af en person under 18 år, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man otte år senere udgør en fare, hvis man bliver ansat i en børneinstitution eller folkeskole, siger han.

S: Domstolene kan godt skelne

Retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen (S) påpeger, at der er tale om flere end 1.000 sager, som skal behandles individuelt af domstolene, og at man langt fra kan forvente, at de alle vil ende med en dom for deling af børnepornografi.

Derfor skal man ifølge Trine Bramsen ikke drage forhastede konklusioner om, at de sigtedes karrieremuligheder vil blive lagt i ruiner af plettede børneattester.

Hun har tiltro til, at de danske domstole godt kan skelne mellem, om et par venner for eksempel har udvekslet ulovligt materiale i kådhed, eller om nogen har gjort det med endnu mere ondsindede formål for øje.

Sidstnævnte skal ifølge Trine Bramsen uden tvivl udløse en plettet børneattest.

- Hvis nogen viser sig at have delt materialet med pædofile netværk eller at have tjent penge på det, så synes jeg, det er rimeligt, at de bliver dømt efter børnepornobestemmelserne, siger hun.

Status: 203 har erkendt

  • Politiet har den seneste uge afhørt 311 personer i sagen om de krænkende videooptagelser. 203 af dem har erkendt, at de har sendt eller bedt om at modtage materialet.

  • 94 af dem har indtil videre nægtet, og 31 unge har endnu ikke taget stilling til, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

  • Tilbage står flere end 500 unge, der endnu ikke er blevet kontaktet af politiet.

  • Antallet af sigtelser ventes desuden at stige, da efterforskningen af sagen ikke er afsluttet.

  • I går afdækkede DR Nyheder, at efterspørgslen på videooptagelserne fortsætter ufortrødent i hvert fald på én lukket Facebook-gruppe trods det store antal sigtelser i sagen.