Over 700 kvinder fik mangelfuld kræft-undersøgelse: 'Det er no-go og må aldrig ske igen'

Formand for sygehusudvalg lover, at det er slut med 'graverende' mangelfulde brystundersøgelser.

Formand for sygehusudvalg kalder mangelfulde brystkræft-undersøgelser for graverende fejl.

Når en kvinde skal til undersøgelse for brystkræft, fastslår de nationale kliniske retningslinjer, at hun skal have foretaget en røntgenundersøgelsen af brystet, en ultralydsundersøgelse samt en undersøgelse af brysterne med hænderne, såfremt der er mistanke om brystkræft.

Men i en periode på fire år fra marts 2013 til 2017 havde Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus ændret den praksis, så mange kvinder kun fik tilbudt selve røntgenundersøgelsen, der kaldes en mammografi.

Annemarie Knigge (S), der er formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, kalder det for en "graverende sag, der aldrig må gentages".

- Sådan noget skal ikke ske. Vi skal på ingen måde væk fra de kliniske nationale retningslinjer. Det er no-go, og det må aldrig ske igen. Heldigvis er der rettet op på det nu, siger Annemarie Knigge til DR Nyheder.

Sagen har blandt andet mødt hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formanden for sygehusudvalget siger, at regionens og sygehusets ledelse reagerede med det samme, da de fik kendskab til den fejlagtige praksis.

- Vi har sørget for, at alle i vores system nu ved, at det var uacceptabelt, og vi har fra politisk side sagt, at vi vil have garantier for, at sådan noget ikke sker igen, siger Annemarie Knigge.

En gennemgang af 2.600 journaler viste allerede i december måned sidste år, at 735 af kvinderne havde fået mangelfuld behandling på sygehuset. Og ni af kvinderne har sidenhen fået konstateret brystkræft.

Nu viser nye dokumenter, som Jyllands Posten har fået aktindsigt i, at de mangelfulde undersøgelser ifølge en overlæge på Ringsted Sygehus skete for at "spare lægetimer og undersøgelsestid".

Vildledende brev

Efter det stod klart, at de 735 kvinder kun havde fået tilbudt en mammografi-undersøgelse, blev de indkaldt til en ny og fuldstændig undersøgelse. Men her fremgik det ikke, at den nye undersøgelse skulle ske, fordi den første havde været mangelfuld.

Det møder hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Brevet er direkte vildledende, fordi de pågældende kvinder ikke får oplyst, hvad der er årsagen til, at man genindkalder dem. De har ikke mulighed for at træffe deres beslutning på et fuldt informeret grundlag, og derudover har regionen også en pligt til at oplyse kvinderne om den fulde sandhed, siger Anette Lykke Petri, der er tilsynschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Annemarie Knigge er enig i, at brevet var endnu en fejl fra sygehusets side.

- Det er fejl på fejl, og det gør det kun dobbelt så slemt. I sådan et brev skulle der have stået: 'Kære kvinder, vi har lavet en fejl, kom til en ny undersøgelse, så vi kan få rettet op på det', siger hun.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en skrivelse, der blev sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med en klagesag vedrørende en kvinde, som var en af de 735 kvinder med mistanke om brystkræft, der blev undersøgt forkert.

I skrivelsen udtaler ledende overlæge Erik Ingvar Mars:

- Formålet med alene at undersøge med mammografi er at spare lægetid og undersøgelsestid og dermed at kunne undersøge flere patienter per dag, men altså på bekostning af, at ikke alle får en fuldstændig udredning.

Beklager forløbet

På Ringsted Sygehus beklager den øverste ledelse forløbet.

Sygehusdirektør Vagn Bach siger, at man er 'meget, meget ked af', at nogle af kvindernes kræft ikke er blevet opdaget.

Han er helt enig i kritikken af sygehuset, men siger, at beslutningen om at droppe undersøgelser blev truffet lokalt og dermed skete uden den øverste ledelses viden.

- Det er dybt beklageligt, at vi ikke vidste noget om det, så havde ledelsen reageret på det. Vi ville aldrig acceptere, at man går på tværs af de nationale kriterier, siger direktøren til DR Nyheder.

Hvad sagen får af konsekvenser for Ringsted Sygehus, vides endnu ikke, da Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat er ved at undersøge den til bunds.

Desuden er det ikke alle 735 kvinder, som endnu er blevet undersøgt på ny. Det arbejde ventes afsluttet i slutningen af denne måned.

Tilsynschef Anette Lykke Petri anbefaler, at kvinder kontakter sygehusets hotline, hvis man er er usikker på, om ens brystkræftundersøgelse er blevet foretaget efter retningslinjerne.

OPDATERET DEN 4. FEBRUAR 2019 KLOKKEN 15.08: Region Sjælland bekræfter over for DR, at der nu er tale om ni kvinder, der sidenhen har fået konstateret brystkræft. Derudover mangler 21 ud af de 735 kvinder stadig at blive undersøgt på ny, men de bliver undersøgt inden månedens udgang, bekræfter regionen.