OVERBLIK 11 nye love og regler, der træder i kraft fra i dag

Seniorpension til nedslidte, nye regler for ledige, lastbiler må køre hurtigere, og bæreposer bliver dyrere.

(Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

En række nye love og regler er trådt i kraft 1. januar 2020.

Det kommer til at påvirke alt fra ledige over lastbiler til bæreposer og afgiften på nødder.

Du kan læse mere om nogle af dem her:

1

Seniorpension til nedslidte

(Foto: © Jeppe BjøRn Vejlø, Scanpix)

Murere med ryglidelser, laboranter med håndskader og andre nedslidte kan se frem til indførelsen af en seniorpension. Ordningen giver personer, der opfylder en række krav, mulighed for at søge om seniorpension, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet fuld tid i sammenlagt 20-25 år og maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen. Seniorpensionen svarer til de 16.000-19.000 kroner, man i dag kan få i førtidspension.

2

Afgift på nødder forsvinder helt

(Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Tilbage i 2017 besluttede Folketinget at skrotte afgift på nødder. I første omgang blev den halveret, og fra 1. januar 2020 er afgiften helt væk. Det betyder en administrativ lettelse for virksomheder, der handler med nøddeprodukter, og det giver også forbrugerne billigere nødder.

Coop har tidligere oplyst, at priserne i detailkædens butikker vil følge afgiftslettelserne en til en. Så for eksempel en pose mandler, som før den første afgiftsnedsættelse i 2018 kostede 28,95 kroner, vil koste 23,13 kroner i 2020.

3

Bæreposer bliver dyrere

(Foto: © MARTIN HØIEN, Scanpix)

Det bliver dyrere at købe en plastik- eller papirpose til sine varer, når man er ude at handle. I dag er afgiften på bæreposer af plastik 22 kroner per kilo, men den afgift tredobles til 66 kroner. Det betyder, at prisen per plastikpose stiger fra tre kroner til godt fire kroner. Prisen på engangsservice står til at stige med 30 procent.

4

Nye regler om brug af magt

Modelfoto. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Må en socialpædagog fysisk forhindre en udviklingshæmmet person i at ødelægge inventaret på sit værelse, hvis vedkommende ikke reagerer på opfordringer til at stoppe? Ja, er svaret, der har hjemmel i nye regler om magtanvendelse over for voksne borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne.

Folketinget har vedtaget de nye regler for at skabe større klarhed om, hvornår og hvordan man må anvende magt. For eksempel skal det ikke længere være godkendt på forhånd af kommunen, når personalet fastholder en borger kortvarigt i hygiejnesituationer. På ældreområdet vil reglerne især få betydning for borgere med demens.

5

Obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomster

(Foto: © BAX LINDHARDT, Scanpix)

Personer på for eksempel kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension har fra nytår fået en obligatorisk pensionsordning. Opsparingen kan udbetales, når man bliver folkepensionist. I 2020 er bidraget 0,3 procent, og det stiger hvert år med 0,3 procentpoint til og med 2030, hvor det er 3,3 procent. Staten indbetaler bidragene, så man får den samme ydelse som normalt.

Og man skal ikke gøre noget selv, for indbetalingen sker automatisk. Fra maj vil det være muligt at se indbetalingerne for første kvartal, og hvor meget man kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension.

6

Lastbiler må køre hurtigere

(Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Hastighedsgrænsen for lastbiler sættes op fra 70 til 80 kilometer i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. Dog vil der lokalt være mulighed for at fastsætte hastighedsgrænser, hvor det ikke vil være forsvarligt at køre 80 kilometer i timen. Reglerne gælder også for trailere og campingvogn.

Det bliver desuden markant dyrere for chauffør og vognmand, hvis et tungt køretøj efter nytår standses med alvorlige fejl og mangler. Hidtil har det kostet 1.000-3.000 kroner, men med de nye regler hæves bøderne til 5.000 kroner til chaufføren og 10.000 kroner til ejeren.

7

Ens regler for skoleelevers fravær

(Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Nye landsdækkende regler skal strømline registrering af fravær i folkeskolen. Et kryds hver morgen i de små klasser og to i de store, hvor elever fra 7. til 10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time. Siden august har skolelederen skullet underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Det kan føre til, at børnechecken inddrages i ét kvartal. 1. januar træder en ny fraværsbekendtgørelse i kraft. Den præciserer, hvordan fravær skal registreres, og hvornår der skal underrettes. I skoleåret 2017/18 havde omkring 15.300 elever et ulovligt fravær på 15 procent eller mere. Det svarer typisk til otte-ni fraværsdage på tre måneder.

8

Lettere at få anerkendt en arbejdsulykke

(Foto: © ERIK LUNTANG, Scanpix)

Ansatte, der kommer ud for en ulykke på deres arbejde, får lettere ved at få anerkendt ulykken som en arbejdsskade. Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at skader, der går over af sig selv, og arbejdsulykker, der ikke medfører en erstatning, også kan anerkendes som arbejdsskader. Ændringen gælder for alle nye ulykker, der sker efter 1. januar 2020.

9

Slut med snyd: Bilen skal skrottes digitalt

(Foto: © ERIK JEPSEN, Scanpix)

Bilejere, der skal have deres udtjente bil skrottet, må vænne sig til en proces helt uden papir. Fra nytår er det slut med at bruge skrotningsattester i papirform, da ordningen bliver fuldt digitaliseret. Autoophuggerne kan se frem til en nemmere hverdag, og samtidig bliver det sværere at snyde med udbetaling af skrotningsgodtgørelser.

Tidligere har opgørelser vist, at op mod hver fjerde bil bortskaffes ulovligt til skade for miljøet. Bilejere kan fra 1. januar begynde skrotningen online på Borger.dk med NemID.

10

Nye regler for ledige

(Foto: © NILS MEILVANG, Scanpix)

Ledige har hidtil skullet tjekke jobforslag på Jobnet mindst hver syvende dag, ellers blev man afmeldt Jobcentret og mistede dagpenge, indtil man tilmeldte sig igen. Den regel er forsvundet fra årsskiftet. Samtidig skal ledige ikke længere søge job de sidste seks uger, inden de starter på et nyt job, fleksjob, barsel, efterløn, fleksydelse eller folkepension.

Kommunens kontakt med ledige skal i det hele taget forenkles, så der bliver færre overflødige samtaler og møder.

11

Fattige børnefamilier får midlertidigt tilskud

(Foto: © LISELOTTE SABROE, Scanpix)

Et nyt midlertidigt børnetilskud skal afhjælpe problemer med børnefattigdom, indtil en ydelseskommission har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Tilskuddet gives til børn fra 0 til 14 år i familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Der er tale om et skattefrit tilskud på 700 kroner per barn af særligt hårdt ramte, 600 kroner per barn af enlige og 550 kroner per barn af øvrige i målgruppen.

Derudover skal enlige forsørgere have et supplerende tilskud på 650 kroner om måneden. Tilskuddet skønnes at hjælpe cirka 14.300 børnefamilier og 27.900 børn.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, fagbladet Socialpædagogen, Folketinget, Danske A-kasser, Jyllands-Posten, Arbejdsmiljø i Danmark, Miljøstyrelsen, ca.dk, Coop, Plastindustrien og Ritzau.

/ritzau/

Opdatering: Artiklen er opdateret med nyt billede under punkt fire.