OVERBLIK Dan-Bunkerings svar i sagen om jetbrændstof

Dan-Bunkering afviser at have brudt EU-regler, men har ikke svaret på en række af DR's spørgsmål.

Firmaet Dan-Bunkering med hovedsæde i Middelfart er en del af Bunker Holding Group. (Foto: Dr © dr)

De seneste dage har DR bragt en række historier om, at det fynske firma Dan-Bunkering har været involveret i handel med jetbrændstof, der er brugt til russiske bombetogter i Syrien.

Historierne bygger blandt andet på amerikanske retsdokumenter. Dan-Bunkering er ikke part i den amerikanske retssag og er som virksomhed anonymiseret i retsdokumenterne.

Men DR har gennem fortrolige oplysninger og centrale kilder været i stand til at bekræfte virksomhedens identitet og en række oplysninger om Dan-Bunkerings rolle i sagen.

DR har i over en måned uden held forsøgt at få et interview om Dan-Bunkerings rolle i sagen med ejer af Dan-Bunkering, Torben Østergaard-Nielsen, eller en anden fra virksomheden eller koncernen.

Dan-Bunkerings ejer, Torben Østergaard-Nielsen, foran hovedsædet i Middelfart. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

DR kontaktede Dan-Bunkering første gang 21. marts 2019. Efter et par indledende telefonsamtaler er det ikke lykkedes at få virksomheden i tale igen.

Vi har herefter haft en skriftlig korrespondance, hvor vi i adskillige mails har forsøgt at få virksomhedens kommentarer til de konkrete oplysninger og den kritik, som fremgår af vores dækning af sagen. Virksomheden har siden 4. april kommunikeret gennem advokat Peter Appel.

DR har sendt forelæggelse med 20 punkter

I alt har DR forelagt Dan-Bunkering 20 konkrete punkter, som vi har bedt dem forholde sig til.

Du kan se punkterne nederst i artiklen, undtaget de punkter som refererer til endnu ikke offentliggjort materiale.

Efter at disse punkter er blevet fremsendt har advokat Peter Appel sendt en række mails.

Dan-Bunkering: Vi har ikke leveret jetbrændstof til Syrien

I en række af de pågældende mails skriver Bunker Holding (Dan-Bunkerings ejerselskab) og advokaten, at Dan-Bunkering ikke har leveret jetbrændstof til Syrien. For eksempel skriver advokaten i en mail 4. april:

- Dan-Bunkering har aldrig leveret jetbrændstof til Syrien.

Og igen den 10. april skriver advokaten, at:

- Det kan således oplyses, at Dan-Bunkering aldrig har leveret brændstof til Syrien.

DR har flere gange gjort Dan-Bunkering opmærksom på, at vi ikke har spurgt til, om virksomheden har leveret jetbrændstof direkte til Syrien, men om virksomheden har været involveret i leverancer af jetbrændstof, der via russiske tankskibe er endt i Syrien. Men dette spørgsmål har Dan-Bunkering ikke forholdt sig til.

Dan-Bunkering: Vi er ikke er genstand for undersøgelser

Dan-Bunkering skriver i en række af deres mails til DR, at de ikke mener at være genstand for undersøgelser.

- Som nævnt i min mail til dig den 27. marts, er Dan-Bunkering ikke genstand for juridiske undersøgelser hverken i Danmark eller i andre lande, skriver Bunker Holding i en mail 1. april.

Da DR senere forelægger for Dan-Bunkering, at Fyns Politi bekræfter, at de er ved at undersøge en sag om Dan-Bunkerings mulige overtrædelse af EU’s Syrien-sanktioner, skriver Dan-Bunkerings advokat Peter Appel i en mail af 26. april, at:

- Dan-Bunkering ikke er sigtet for nogle af de forhold, som du omtaler, og det er derfor vanskeligt at forestille sig, at der skulle versere en sag hos politiet.

Tre dage senere, da dr.dk har omtalt politiundersøgelsen, skriver advokaten i en ny mail til DR, at:

- Erhvervsministeriet har helt standardmæssigt rettet henvendelse til flere myndigheder, herunder politiet for flere år siden, men sagen er os bekendt ikke aktiv.

I forhold til DR’s omtale af amerikanske retsdokumenter, som er en af kilderne til sagens dækning, understreger Dan-Bunkerings advokat i en mail 29. april, at Dan-bunkering ikke er ”part i en amerikansk retssag.”

Dan-Bunkering afviser brud på EU-regler

Bunkerselskabet skriver derudover i en række af deres mails, at Dan-Bunkering ikke har overtrådt EU’s sanktionsregler. Blandt andet i en mail 10.april, hvor advokaten oplyser at "Dan-Bunkering ikke har handlet i strid med EU-reglerne” og ”ikke har leveret brændstof til en kunde, der er omfattet af EU’s sanktionsregler.”

Flere eksperter, som DR har forelagt oplysningerne i sagen for, vurderer, at sanktionsreglerne er blevet brudt, fordi reglerne forbyder både salg, levering, eksport og overførsel af jetbrændstof til brug i Syrien.

– Ud fra det materiale, som jeg har set, ser det helt klart ud til, at virksomheden har forbrudt sig mod det forbud, som eksisterer, siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Dan-Bunkering afviser, at selskabet har brudt sanktionerne.

”Det er forkert (…) at Dan-Bunkering har handlet i strid med EU’s sanktioner over for Syrien”, skriver Dan-Bunkerings advokat til DR dagen efter, at historien blev bragt.

Tanlægeklinik i Grækenland

DR har også spurgt til, hvordan en tandlægeklinik i en græsk flygtningelejr, som Bunker Holding har doneret penge til, fungerer på baggrund af, at Bunker Holding fremhæver donationen i sin årsrapport og på hjemmesiden.

Hertil oplyser Bunker Holding i en mail 27. marts, at ”det græske kontor i et andet selskab i Bunker Holding koncernen (har) støttet indkøb af tandlægeudstyr til en flygtningelejr i Grækenland.”

Punkterne, DR gerne vil have svar på

Herunder kan du se de 20 konkrete punkter, som DR har bedt Dan-Bunkering at forholde sig til - undtaget fire punkter som refererer til endnu ikke offentliggjort materiale.

 • Kendskab til de konkrete retsdokumenter og stillingtagen til indholdet i retsdokumenterne

 • At Dan-Bunkering i 2016 og 2017 over en periode på halvandet år har været involveret i leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til Syrien.

 • At Dan-Bunkering har foretaget overførsler af jetbrændstof på åbent hav fra petroleumstankere til navngivne russiske tankskibe, som herefter er sejlet til Syrien.

 • At eksperter, der har gennemgået sagen for DR Nyheder, vurderer, at Dan-Bunkering har været med til at facilitere Ruslands krigsførelse i Syrien, som har støttet Præsident Assad og ramt civile, og at leverancerne er sket i strid med EU’s jetbrændstof-forbud.

 • Eksperternes vurderinger på baggrund af sagens omstændigheder, at en række oplysninger peger i retning af at Dan-Bunkering har været vidende om, eller burde have været vidende om, at man handlede i strid med EU’s forbud.

 • Eksperters vurderinger af at Dan-Bunkering må have været klar over, at de handlede med det russiske militær, da den russiske virksomhed, som Dan-Bunkering handlede med, præsenterede sig som officiel repræsentant for den russiske flåde.

 • En stillingtagen til Dan-Bunkerings medvirken i leverancer, der involverede de to russiske skibe Yaz og Mukhalatka, efter at skibene offentligt var sat i forbindelse med brud på EU-sanktioner mod Syrien, bl.a. i en meddelelse fra den græske kystvagt 2. september 2016 og i en artikel fra Reuters 22. november 2016, som gik verden rundt.

 • At overførslerne skete via skib-til-skib overførsler på åbent hav i Middelhavet.

 • At overførslerne ifølge skibslokations-data skete, mens de russiske skibe havde slukket deres AIS-transpondere

 • At Dan-Bunkering fortsatte med at levere til skibene, efter at skibenes ejer var sat på USA’s sanktionsliste 20. december 2016.

 • At Dan-Bunkering efter 1. september 2016 – hvor Sovfracht kommer på USA’s sanktionsliste - overgår til at handle med Maritime, som Sovfracht ifølge det amerikanske anklageskrift har oprettet som stråmandsselskab for at omgå de amerikanske sanktioner. I Maritime er ansat de samme personer, de anvender Sovfracht-mailadresser, og på fakturaer angiver Dan-Bunkering navnet på den kontrakt, der er indgået med Sovfracht.

 • At Bunker Holding, der blandt andet ejer Dan-Bunkering, som led i sit arbejde med social ansvarlighed fremhæver, at man har doneret penge til udstyr på en tandlægeklinik i en flygtningelejr i Grækenland. Vi vil gerne vide, hvordan klinikken fungerer

 • En række medarbejdere og beboere i lejren, som vi har spurgt, kender ikke til omfanget af klinikkens arbejde, så vi vil gerne vide, hvor mange flygtninge der får lavet behandlinger på klinikken og dermed baggrunden for, at I fremhæver denne donation i seneste årsrapport og på Bunker Holdings hjemmeside.

 • Fyns Politi bekræfter, at de er ved at undersøge en sag om Dan-Bunkering’s mulige overtrædelse af EU’s Syrien-sanktioner, efter at der er indgået en anmeldelse.

 • Ifølge de transaktionsoplysninger, der fremgår af de amerikanske retsdokumenter, har Dan-Bunkering været involveret i jetbrændstof-handler for omkring 104 millioner kroner.

 • Dan-Bunkering har ifølge retsdokumenterne haft et forretningsforhold til Sovfracht, der går tilbage til 2011.