OVERBLIK De 10 største risici for Danmark

Beredskabsstyrelsen har listet de 10 typer af ulykker og katastrofer, der udgør den største trussel for Danmark.

Voldsomme storme er på listen over de 10 hændelser, der udgør den største risici for Danmark i et beredskabs-perspektiv. Her ses en storm ved Vang på Bornholm. (Foto: Rasmus Kahlen © DR)

De danske myndigheder forbereder sig på, at Danmark kan blive ramt af hændelser, der kan sætte gang i landets beredskab.

De kan være naturskabte som orkaner og skybrud, mens andre er menneskeskabte som forureningsulykker og terrorangreb.

Ifølge Beredskabsstyrelsen skal myndigheder, virksomheder og borgere i Danmark særligt være opmærksomme på 10 typer af hændelser, som er de alvorligste risici set i et dansk perspektiv.

Det fremgår af rapporten Nationalt Risikobillede, som Beredskabsstyrelsen udgav i 2013.

De 10 største risici er:

  • Orkaner, stærke storme og stormfloder.

  • Kraftig regn og skybrud

  • Pandemisk influenza

  • Husdyrsygdomme og zoonoser

  • Transportulykker

  • Ulykker med farlige stoffer på land

  • Forureningsulykker til søs

  • Nukleare ulykker

  • Terrorhandlinger

  • Cyberangreb

Konsekvenser for liv og velfærd

De 10 risici er blandt andet valgt ud fra, hvor stor udbredelse de kan få geografisk, og hvor alvorlige konsekvenserne kan have på liv, helbred og velfærd.

Det fortæller Mads Ecklon, der er kontorchef i Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring.

- Hændelserne skal have national betydning og konsekvenserne skal gøre sig gældende inden for Danmark grænser. Derfor er jordskælv i Italien for eksempel ikke med, siger han.

Nye ricisi

Kontorchefen fortæller, at risikobilledet har ændret sig over tid. Før 1989 var det domineret af faren for væbnet konflikt og atomkrig. Det var det, beredskabet var indrettet på.

Siden er naturskabte katastrofer forårsaget af klima kommet til at fylde mere og mere - sammen med cyper-kriminalitet.

- Cyperangreb er blevet en alvorlig trussel, fordi flere af ydelserne i samfundet er blevet digitale. Vi er afhængige af det. Så hvis noget centralt bliver angrebet, kommer vi til at mærke det, siger Mads Ecklon.

DR Nyheder

FacebookTwitter