OVERBLIK Det mener partierne om SU-systemet

Skal de studerende have mere i SU, eller får de allerede både i pose og sæk? Få et overblik over partiernes holdninger til den danske uddannelsesstøtte her.

Den økonomiske støtte til de studerende er mildt sagt en varm kartoffel.

Regeringen har netop kastet et udspil på bordet, hvor der lægges op til at ændre SU-systemet markant, og i dag har et forskerpanel så fremlagt sin vurdering af, hvordan de foreslåede ændringer vil påvirke de unge, deres studievalg og den sociale mobilitet.

Konklusionen fra panelet er blandt andet, at regeringens forslag vil have en social slagside og resultere i et større frafald.

Men hvad vil de øvrige partier på Christiansborg stille op med SU-systemet? Det giver vi et overblik over her.

Socialdemokratiet vil bevare det nuværende SU-niveau. En fastholdelse af det nuværende fribeløb skal desuden sikre, at de studerende ikke arbejder så meget ved siden af studiet, at de må forlænge deres uddannelse eller ender med at droppe ud. Partiet vil bevare det sjette studieår, så det er muligt at vælge om, og det skal igen sikre, at flest muligt gennemfører en uddannelse.

Socialdemokratiet mener, at der skal ses på værnsinitiativer i forhold til udenlandske studerende, og det arbejde er allerede i gang.

De Radikale vil bevare det nuværende SU-system for at sikre, at alle unge uanset deres sociale baggrund har lige muligheder. Partiet siger derfor klart nej til at skære ned i SU-ydelsen af hensyn til den sociale mobilitet.

Det sjette SU-år skal desuden bevares, så det er muligt at forlænge studietiden lidt. Partiet mener derimod ikke, at de studerende skal kunne tjene mere ved siden af deres uddannelse.

De Konservative vil have omlagt SU-systemet, så SU-ydelsen afskaffes helt og erstattes af muligheden for at låne. Det skal lægge mere ansvar over på de studerende, og fribeløbet skal hæves betydeligt, så studerende kan tjene flere penge ved siden af studiet.

Det lånebaserede system skal hænge sammen med et lavere skattetryk, så de studerende får lettere ved at tilbagebetale lånene, hvis rente skal ligge på omkring nul procent i studietiden.

SU-ydelsen skal ifølge SF bevares i sin nuværende form for at sikre, at alle har en fri og lige adgang til uddannelse. For SF betyder fri og lige, at unge fra alle samfundslag skal kunne tage en uddannelse uden at bekymre sig om størrelsen på deres forældres pengepung.

Skærer man i stipendiet og øger SU-lånet, vil det ifølge SF kun være unge, der har råd, som kan tage en uddannelse.

For Liberal Alliance er det vigtigt at anspore de studerende til at vælge et studie, der fører til job. Partiet vil derfor lade en større del af SU'en være et lån. Liberal Alliance vil fjerne fribeløbet for studerende på SU helt, ligesom de ikke skal beskattes af de første 7.000 kroner, de tjener om måneden.

Partiet vil desuden trimme de samlede omkostninger til SU-systemet lidt ned, og endelig kan partiet ikke se, hvad man skal med det sjette SU-år.

Dansk Folkeparti understreger, at der skal være et sjette SU-år for dem, der har behov for det. Det kan for eksempel være personer, der på grund af et handicap skal bruge et år eller to ekstra til at gennemføre en uddannelse.

Dansk Folkeparti vil godt gå med til at sætte fribeløbet op, så de studerende kan tjene mere ved siden af studiet. Og så vil partiet have udvidet retskravet, så man kan tage et arbejde efter sin bachelor uden at miste muligheden for senere at bygge ovenpå med en kandidatuddannelse.

Venstre vil omlægge uddannelsesstøtten, så rentefrie SU-lån udgør halvdelen af det samlede beløb, en studerende kan få fra staten. Det skal give studerende incitament til at komme hurtigere igennem studierne for ikke at oparbejde gæld.

Venstre vil lade studerende tjene 1.000 kroner mere om måneden i fribeløb før skat, reducere SU-rammen til fem år og indføre et forhøjet beskæftigelsesfradrag, der skal gælde i tre år efter færdiggjort uddannelse.

Enhedslisten vil sætte en prop i nedreguleringen af SU-ydelsen. Partiet mener, at ydelsen derimod på sigt skal stige, så de studerende kan følge med, når for eksempel deres husleje stiger. Partiets bud er en månedlig stigning på 1.000 kroner.

Renten for SU-lån skal derimod sættes ned, og så vil Enhedslisten ikke pille ved fribeløbet. Der skal være nok elastik til, at man kan fortryde og starte på en ny uddannelse, og derfor skal det sjette SU-år ifølge partiet bevares.

Hos Alternativet er der tilfredshed med SU-systemet og det nuværende SU-niveau. Partiet vil også bevare det sjette SU-år og give større mulighed for fleksibilitet, så folk ikke altid tager den lige vej gennem systemet, men også får tid til eksempelvis at afprøve livet som iværksættere undervejs.

De studerende skal have mulighed for at tjene penge ved siden af deres studie, men det er ifølge Alternativet fint, at der er et loft, så de studerende har tid til at fordybe sig i deres uddannelse.

FacebookTwitter