OVERBLIK Det skal du være opmærksom på, når skoler og daginstitutioner åbner

Fokus på håndvask og to meter mellem eleverne.

(Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

Selv om folkeskolens yngste elever kan se frem til snart at se deres klassekammerater og lærere igen, bliver hverdagen ikke helt den samme, som før skoler og daginstitutioner blev lukket.

For at mindske smitten med coronavirus har Sundhedsstyrelsen lavet en ny vejledning til landets skoler og daginstitutioner.

Skolerne lukker op efter påske efter flere ugers nedlukning.

Sundhedsstyrelsen vil sende vejledninger og materialer ud til kommuner, ledelse og ansatte på de berørte institutioner og skoler i løbet af de kommende dage.

Se udvalgte hovedpunkter herunder og hele listen fra Sundhedstyrelsen her:

Hvornår må man komme i skole eller institution?

Ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

Hvis man bor i husstand med en person med påvist Covid-19 må man gerne komme i skole eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom. Man skal blive hjemme, hvis man får symptomer.

Bor man i husstand med en person, der er i en særlig risikogruppe, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Det anbefales, at ledelsen på den pågældende skole iværksætter fortsat onlineundervisning af elever, der ikke kan komme i skole.

Forebyggelse af sygdom

Her gælder de generelle råd om at holde afstand, vaske hænder og bruge håndsprit.

Der må ikke deles mad mellem hinanden. Alt mad skal portionsanrettes. Der må ikke være buffet.

Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet på skolen eller i institutionen. Der er imidlertid et krav om, at borde og stole arrangeres, så eleverne har en afstand på to meter mellem hinanden.

Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der må være til stede. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, så eleverne opholder sig tidsmæssigt forskudt i skolen for at sikre den nødvendige afstand.

Ved legeaftaler uden for skolen anbefales, at der leges med så få børn som muligt og med børn fra den klasse, som barnet i forvejen er sammen.

Lara og Edgar skal begynde i skole efter Påske. De har helt styr på, hvilke forholdsregler, de skal tage. Se videoen herunder.

Konkrete tiltag

Der skal undervises i og udarbejdes instruktioner i håndvask, hosteetikette og brug af håndsprit. Desuden ekstra rengøring og desinfektion af blandt andet tablets tastatur, mus, toiletter og alle andre overflader man har berøring med.

Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.

Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid. Der skal leges i mindre grupper på for eksempel fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.

Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

Undervisning tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt.

SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen.