OVERBLIK Forstå sagen mod ROJ TV

Torsdag falder der dom i Højesteret i sagen om ROJ TV. Det sker klokken 12.00.

Da sagen mod ROJ TV startede i byretten var flere demonstranter mødt op foran retten.

Sagen mod den kurdiske tv-station ROJ TV har nu kørt siden juni 2005, hvor Tyrkiets ambassade i København anmeldte tv-stationen til politiet for overtrædelse af terrorloven.

I juli sidste år stadfæstede landsretten byrettens dom, hvor stationen blev fundet skyldig i terrorvirksomhed.

Onsdag klokken 12.00 kan der sættes endeligt punktum i sagen, når Højesteret afgør, om den terrordømte kurdiske tv-station ROJ TV igen skal have ret til at sende tv fra Danmark. Men Højesteret tager ikke stilling til grundlaget for terrordommen.

Inden tv-stationen mistede sendetilladelsen, sendte stationen programmer fra Danmark til flere lande i verden.

Her kan du få et kronologisk overblik over, hvad der er sket i sagen siden anmeldelsen i 2005:

Juni 2005Tyrkiets ambassade i København melder ROJ TV til politiet for overtrædelse af terrorloven. Ambassaden mener, at tv-stationen får støtte fra PKK og dermed agerer talerør bevægelsen.

August 2010Rigsadvokaten rejser tiltale mod ROJ TV for terrorvirksomhed.

Januar 2012De to selskaber bag ROJ TV, ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S, dømmes i byretten for at fremme terrorvirksomhed ved at fungere som talerør for PKK i perioden februar 2008 til februar 2010.

Den kurdiske separatistbevægelse PKK figurerer på EU's terrorliste.

Byrettens dom fastslår, at PKK i betydeligt omfang finansierede ROJ TV fra 2006 til 2010. Det blev derfor besluttet, at ROJ TV-selskaberne skal betale en samlet bøde på 5,2 millioner kroner.

Byretten fastslår samtidig, at der ikke er hjemmel i loven til at frakende ROJ TV sendetilladelsen. Den afgørelse ligger i stedet hos Radio- og Tv-nævnet. ROJ TV ankede dommen.

September 2012Politiet anholder en gruppe på otte mænd for at indsamle og formidle millioner af kroner til PKK, og de sigtes alle for at finansiere terror. Syv af dem bliver varetægtsfængslet. Sagen mod dem bygger blandt andet på de oplysninger, som politiet har indsamlet i sagen mod ROJ TV.

26. September 2012Efter at byretten ikke kunne tage stilling, pålægger Radio- og Tv-nævnet nu ROJ TV sendestop i to måneder, fordi stationen ikke lever op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle programmer.

3. juli 2013

Østre Landsret afgør, at den kurdiske tv-station ROJ TV har fået støtte fra den kurdiske separatistbevægelse PKK, og at tv-stationen derfor har opildnet til terrorisme.

Retten beslutter også, at stationens sendetilladelse inddrages indtil videre, og de to selskaber bag ROJ TV, ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast, skal hver betale 5 millioner kroner i bøde. Det er altså en skærpelse af byrettens dom i januar 2012.

25. september 2013

Procesbevillingsnævnet beslutter, at selskaberne bag den kurdiske tv-station ROJ TV ikke kan få dommen for terrorstøtte prøvet ved Højesteret. Derimod skal landets øverste domstol tage stilling til inddragelsen af sendetilladelsen. Og det er det, Højesteret har gjort torsdag.

27. februar 2014:

Dommen falder i Højesteret.

Facebook
Twitter