OVERBLIK Her er forskellen på øko- og konventionelle svin

Hvad er forskellen lige på økologiske, konventionelle og frilandssvin? Få svaret her.

Økologiske- og frilandsgrise har mere plads at leve på end konventionelle grise.

Når vi står foran køledisken i supermarkedet eller i slagteren, har vi svært ved at forstå, hvad forskellen er på det 'almindelige' konventionelle svinekød og det svinekød, der er mærket med ø og Friland.

Det er i hvert fald vurderingen fra Økologisk Landsforening og Danmarks største detailhandelsvirksomhed, COOP.

Herunder har vi samlet en række fakta om, hvad forskellen er på de vilkår, grisene vokser op under.

Smågrise

Økologogisk og frilandsgris: Smågrise kommer til verden i hytter på friland. Økologiske grise bliver vænnet fra deres mor, når de er minimum syv uger, mens frilandsgrise bliver vænnet fra, når de er minimum fem uger.

Konventionel gris: Søerne går løse i grupper, mens de venter sig og farer typisk fikseret i bokse i stalde. Smågrisene bliver vænnet fra deres mor, når de er tidligst fire uger.

Død blandt smågrise

Økologisk og frilandsgris: Omkring hver tredje smågris omkommer, fordi moderen lægger sig på dem, eller fordi de bliver taget af rovdyr.

Konventionel gris: Omkring en fjerdedel omkommer inden for de første fire uger primært på grund af kulde, sult og sygdomme.

Plads for slagtesvin uden unger

Økologisk gris: Skal have adgang til et udendørsareal, der er minimum 2,3 kvadratmeter ved 100 kilo.

Frilandsgris: Skal have adgang til et udendørsareal, der er minimum 1,20 kvadratmeter ved 100 kilo.

Konventionel gris: Skal have minimum 0,65 kvadratmeter i stald ved 100 kilo.

Halekupering

Økologisk og frilandsgris: Det er forbudt at klippe et stykke af halen af for at undgå halebid.

Konventionel gris: 95 procent af grisene bliver halekuperet, selvom det er forbudt at halekupere rutinemæssigt.

Strøelse

Økologisk og frilandsgris: Der er krav til strøelse i svinenes liggearealer.

Konventionel gris: Ingen krav, udover at de skal have rode- og beskæftigelsesmateriale.

Foder

Økologisk gris: Foderet skal være groft, være GMO-frit og være 95 procent økologisk.

Frilandsgris: Får konventionelt foder uden animalsk fedt, der kan give mavesår.

Konventionelt foder: Får fint, konventionelt foder, der giver mange af svinene mavesår.

Kontrol

Økologisk gris: Egenkontrol, offentlig kontrol, Dyrenes Beskyttelse og NaturErhvervsstyrelsen.

Frilandsgris: Egen kontrol, offentlig kontrol og Dyrenes Beskyttelse.

Konventionel gris: Egenkontrol og offentlig kontrol.

Medicinering

Økologisk, frilands- og konventionel gris: Må kun medicineres ved sygdom efter dyrlægens anvisning. I det konventionelle svinebrug bliver der dog brugt mere antibiotika.

Vejen til slagteriet

Økologisk og frilandsgris: Må ikke transporteres mere end otte timer, og der er krav om gummibund og luftaffjedring i lastbilen.

Konventionel gris: Må transporteres i op til 24 timer i en særlig lastbil. Ni ud af ti danske slagtesvin transporteres dog i mindre end tre timer.

På slagteriet

Økologisk og frilandsgris: Grisene skal slagtes samme dag

Konventionel gris: Der er mulighed for, at grisene kan overnatte, før de bliver slagtet

Smag

Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at det er svært at smage forskel på kødet. Det kan du læse mere om her:

Kilder: Friland og Videnscenter for svineproduktion under Landbrug & Fødevarer

Facebook
Twitter