Overblik: Her er konklusionerne fra advokatundersøgelsen af krænkelser i Pigekoret

DR har netop præsenteret en advokatundersøgelse, der har kortlagt krænkende adfærd i DR Pigekoret. Få overblikket over undersøgelsen her.

Danmarks Radio i DR Byen, Ørestad i København. (Foto: © Martin Lehmann)

DR har netop offentliggjort en 35 sider lang advokatundersøgelse, der kortlægger krænkende adfærd i DR Pigekoret i en periode, der går 50 år tilbage og frem til 2010.

Det sker efter henvendelser til DR fra tidligere medlemmer.

I alt 129 beretninger danner grundlag for undersøgelsen, som er foretaget af advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Undersøgelsen, som er blevet fremlagt for pressen her til aften, viser blandt andet, at DR Pigekoret i årevis og indtil 2010 har været præget af et miljø, hvor "grænserne for det normale har været flyttet."

DR fastslår på et pressemøde, at der har været tale om en helt uacceptabel kultur, hvor en række tidligere medlemmer af Pigekoret har været udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane.

Herunder kan du få overblik over, hvorfor advokatundersøgelsen blev igangsat, hvordan den blev lavet, og hvad undersøgelsen viser. Desuden er der overblik over, hvilke konklusioner undersøgelsen drager, hvilke anbefalinger der er til DR, samt hvordan DR forholder til sig undersøgelsens resultater.

1

Derfor undersøgelsen blev igangsat

 • I efteråret 2020 blev DR bekendt med, at et tidligere medlem af Pigekoret muligvis var blevet udsat for krænkende adfærd. Der var tale om en andenhåndsberetning, og DR forsøgte ifølge advokatundersøgelsen at komme i kontakt med det tidligere kormedlem uden held.

 • Ifølge undersøgelsen blev der iværksæt "en række øvrige initiativer", og man informerede de nuværende medlemmer af koret og forældrene om, at det var muligt at henvende sig.

 • I foråret 2021 modtog DR en ny henvendelse om mulig krænkende adfærd i Pigekoret - denne gang en førstehåndsberetning. Herefter iværksatte DR i maj i år en ekstern advokatundersøgelse af DR Pigekoret.

 • Mens rapporten er blevet udarbejdet, har adskillige kvinder stået frem i medierne med beretninger om et seksualiseret miljø med chikane, mobning og grænseoverskridende og krænkende adfærd fra voksne omkring koret.

2

Sådan blev advokatundersøgelsen lavet

 • Advokatundersøgelsen blev indledt 5. maj 2021 og afsluttet i oktober 2021. Den er foretaget af advokatfirmaet Norrbom Vinding, der har identificeret de chefer, der gennem årene har haft ledelsesansvar for DR Pigekoret. Disse chefer har haft mulighed for at deltage i interview i forbindelse med undersøgelsen.

 • Derudover blev der etableret en indberetningsordning, hvor de, der måtte have været udsat for krænkende adfærd eller andre, der måtte have viden om dette, ville kunne henvende sig fra 5. maj til 1. juli 2021.

 • I denne periode fik advokatfirmaet 129 indberetninger, primært fra tidligere medlemmer af Pigekoret. Alle har haft mulighed for at have en bisidder med under samtalerne. I 17 af dem blev det oplyst, at de pågældende ikke havde oplevet eller havde viden om krænkende adfærd.

 • De personer, som er blevet beskyldt for krænkende adfærd, har alle sagt nej til at medvirke i samtaler med advokatfirmaet. Nogle har dog sendt deres bemærkninger skriftligt.

 • I alt 18 chefer og medarbejdere på DR har talt med advokatfirmaet i forbindelse med undersøgelsen. Også generaldirektør Maria Rørbye Rønn og direktør for DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen - som har det øverste ansvar for DR Pigekoret i dag - har stillet sig til rådighed for undersøgelsen.

 • Advokatfirmaet har bedt DR om at udlevere alt relevant materiale i forbindelse med undersøgelsen, blandt andet samtlige klager og henvendelser om muligt krænkende adfærd relateret til DR Pigekoret.

3

Det viser undersøgelsen

Ifølge rapporten tegner der sig i perioden frem til 2010 et "overordnet billede af et miljø, kendetegnet ved at grænserne for det normale har været flyttet, herunder":

 • Vulgært, sjofelt og voldsomt seksualiseret sprog.

 • Flirtende og seksualiseret stemning og stort fokus på fremtoning.

 • Grænserne for, hvor tæt mænd burde komme på kormedlemmerne, blev overskredet.

 • Udtryk som 'Tag selv-bord' er gået igen i mange beretninger.

 • I perioder en alkoholiseret kultur.

 • Ingen tog ansvar for at stoppe adfærd.

 • En tavshedskultur.

 • Kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring pigekoret.

 • Tilfælde af grov mobning

 • Blandt andet for omklamrende og nærgående og intense kram over andre former for berøringer, herunder intime steder, til ufrivillige kys, herunder gentagne og langvarige tungekys, egentlige befamlinger og adfærd af grovere karakter.

 • Verbale tilnærmelser, som er kommet til udtryk blandt andet i form af seksualiserende opfordringer og hentydninger, herunder er der eksempler på adfærd, der har været oplevet som værende af groominglignende karakter.

4

Undersøgelsens konklusion

 • Advokaten mener, at der er grundlag for at antage, at der ved 64 beretninger har været udvist adfærd, "som må anses for at kunne kvalificeres som krænkende adfærd i form af seksuel chikane – herunder seksuel opmærksomhed".

 • Disse 64 beretninger knytter sig til seks forskellige voksne omkring Pigekoret.

 • I de fleste tilfælde er der tale om forhold, der ligger 20-50 år tilbage i tiden.

 • Nogle beretninger er fra 00'ere, men der har ikke været afdækket tilfælde efter 2010.

 • Desuden konkluderer rapporten, at den ledelsesmæssige håndtering i seks klagesager har været utilstrækkelige eller ikke fuldt tilstrækkelig.

5

Anbefalinger til DR

 • Advokatfirmaet anbefaler, at DR sikrer et "vedvarende fokus på kulturen i og omkring DR Pigekoret".

 • Det anbefales også, at DR overvejer, hvorvidt der er behov for uddannelse og efteruddannelse af de medarbejdere, der arbejder sammen med DR Pigekoret.

 • Desuden anbefales det, at DR bør overveje at lave en lovpligtig whistleblowerordning, som både medlemmer af koret og eventuelt deres forældre kan henvende sig til.

 • DR bliver også anbefalet at oprette en ordning, således at en eller flere medarbejdere omkring Pigekoret får til opgave at være "guardians" for korets medlemmer. Advokatfirmaet anbefaler desuden, at DR overvejer at etablere en forældrerepræsentation samt finder frem til, hvordan en tryg relation mellem DR Pigekorets medlemmer og deres forældre på den ene side og relevante medlemmer fra DR HR på den anden side.

 • DR bliver desuden anbefalet at undersøge, om Pigekoret kan inkluderes i eksisterende samarbejdsstrukturer, eksempelvis i regi af DR Koncerthuset. Endelig anbefales det, at DR overvejer, hvorvidt Pigekoret kan omfattes af arbejdsmæssige tiltag som for eksempel trivselsmålinger.

6

DR's reaktion

DR tager det fulde ansvar på vegne af hele institutionen. Det vil sige, at DR vedkender sig et markant ledelsessvigt, og undskylder over for de tidligere medlemmer af Pigekoret.

DR’s advokater vurderer - i forlængelse af resultaterne af advokatundersøgelsen – at DR nu bør gøre følgende:

 • En advokat skal undersøge, hvorvidt der kan blive tale om et muligt erstatningsansvar.

 • En personalesag mod en nuværende medarbejder er indledt, og personen er i øjeblikket hjemsendt. Personen har ikke arbejdet sammen med Pigekoret i nyere tid.

 • DR kommer til at trække ærestitler tilbage.