OVERBLIK Her får politiet og PET kritik for terror-indsats

Politiet og PET's indsats under terrorangrebet i København er nu blevet evalueret. Og der er plads til en række forbedringer, viser rapporten.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) har ved et pressemøde her til aften rettet kritik af politiet og PET i forbindelse med terrorangrebet i København i februar.

Terrorangrebet ved Krudttønden og synagogen i København i februar kom ikke helt som et chok for hverken politiet eller politiets efterretningstjeneste (PET).

Efter flere terrorangreb i Europa, blandt andet Belgien og Frankrig, vidste myndighederne godt, at der også var en terrortrussel i Danmark.

Det fremgår af den evaluering, som Rigspolitiet har afleveret til Justitsminister Mette Frederiksen (S).

Men da terrortruslen blev til virkelighed i februar, reagerede politiet ikke helt optimalt, konkluderes der også i rapporten.

Faktisk er der en lang række punkter, som fremover skal ændres.

Kritik af politiets skyde-evner

Selvom gerningsmanden, Omar Abdel Hamid El-Hussein, var i undertal i forhold til antallet af betjente både ved Krudttønden og Synagogen, så lykkedes det ham begge steder at angribe med skud - uden at blive ramt selv.

Ifølge rapporten og tidligere udsagn fra politiet var han kraftigt bevæbnet, og politiets manglende evne til at ramme igen får nu Rigspolitiet til at "revurdere de koncepter, midler og metoder, som fremadrettet skal anvendes i forbindelse med blandt andet bevogtningsopgaver og større efterforskninger."

Trods advarsler: Ingen holdt øje med Omar

Allerede fire måneder inden terrorangrebet var gerningsmanden Omar Abdel Hamid El-Hussein i myndighedernes søgelys.

Kriminalforsorgen blev nemlig gjort opmærksom på, at han muligvis kunne udgøre en trussel i Danmark.

Men der blev ikke holdt øje med ham, selvom der var mistanke om, at han var blevet radikaliseret i fængslet.

Og derfor skal politiet nu blive bedre til at samarbejde med myndighederne omkring indsatsen mellem især bander og islamiske militante grupper.

Manglede overblik over ressourcer

Selvom både politiet og PET inden angrebet var klar over, at der kunne blive begået terror i Danmark, så kom terrorangrebet som en overraskelse.

Det fremgår i rapporten, at politiet var udfordret på det logistiske område i forhold til at danne sig et overblik over, hvilke ressourcer der kunne trækkes på.

- Omfordelingen af mandskab og udrustning var både ressourcekrævende og kompliceret, ligesom det var en omfattende opgave at få gennemført de nødvendige tilkald af personale, står der i rapporten.

Det betød blandt andet, at det tog lang tid, før politibetjente for eksempel fik skudsikre veste på i den rigtig størrelse.

Derudover havde flere politikredse ikke nok maskinpistoler.

Tre timer om at nå frem til Synagogen

Der gik tre timer fra skyderiet ved Krudttønden til, at politiet var kaldt til at bevogte synagogen i København.

- Det er for lang tid. Ikke mindst set i lyset af den trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste selv har foretaget i forhold til vores jødiske mindretal i Danmark, siger Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Og det tog faktisk over seks timer, før politiet dukkede op ved andre jødiske institutitioner.

- Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, siger justitsministeren.

Ikke nok kilder i 'miljøet'

Noget kan tyde på, at PET ikke helt har haft fingeren nok på pulsen i forhold til, hvad der rør sig i de kriminelle miljøer, der har forbindelse til militante islamiske bevægelser.

I hvert peger evalueringen i retning af:

- Der er behov for, at PET intensiverer rekrutteringsindsatsen rettet mod mulige nye kilder i "cross-over"-miljøet mellem bander og militant islamistiske grupper, står der i rapporten.

OPDATERES...