OVERBLIK Hjemmehjælp - fra fattighjælp til en ret for alle

Hjemmehjælp, som vi kender den i dag er ca. 70 år gammel - og kostede penge indtil 1987.

En hjemmehjælper svinger støvsugeren i 1970'erne. (Arkivfoto) (Foto: Bjarne Luthcke © Scanpix)

I dag er det en ret og en selvfølge, at det offentlige hjælper de ældre, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem. Og at det er gratis.

Men det er faktisk ikke så længe siden, at det langt fra var tilfældet.

Indtil 1950’erne er det familierne, der tager sig af de ældre, som ikke kan klare sig derhjemme. Og indtil 1987 koster det penge at få kommunens hjemmehjælpere ud og svinge kosten.

Her får du seks nedslagspunkter i hjemmehjælpens historie.

1949: Husmoderafløsning

Den første form for offentlige hjemmehjælp ser dagens lys i 1949, hvor man indfører såkaldt husmoderafløsning. Det består i, at ældre og andre trængende kan få hjælp i hjemmet i en kort periode, hvis de er blevet syge og dårlige - og ikke selv kan arrangere hjælp.

Ældre, der ikke kan klare sig selv i længere tid, flytter stadig på alderdomshjem.

I 1950'erne kom de danske kvinder i stor stil ud på arbejdsmarkedet - blandt andet som aflastning for de, der manglede en husmoder. (Foto: A E Andersen © Scanpix)

1964: Hjemmehjælp – nu også professionelt

I 1964 beslutter Folketinget, at kommunerne fra 1968 skal tilbyde egentlig hjemmehjælp. Samtidig bliver der lagt op til, at hjemmehjælperne skal have uddannelse, så det at være hjemmehjælper bliver en profession.

Men det er ikke gratis.

I 1976 besøger TV AVISEN fru Wolf i Farum, hvor de ældre som et af de eneste steder i landet, modtager gratis hjemmehjælp.

1970’erne: Ældreboom og bliv derhjemme

I 1970’erne vokser antallet af ældre – levetiden stiger, og flere har nu mange år af deres liv tilbage, efter de er gået på pension. Kommunerne ser, at der er penge at spare ved at hjælpe de ældre derhjemme, fremfor at sende dem på alderdomshjem.

Her skal vi med TV AVISEN på besøg hos 90-årige Harald Andersen, der med hjælp fra kommunen har fået mulighed for at blive boende i sin egen lejlighed i Køge.

1987: Hjemmehjælp skal være gratis

I 1987 er der enighed i Folketinget om, at hjemmehjælp for fremtiden skal være gratis.

TV AVISEN fortæller sådan her om sagen i 1987.

2003: Frit valg af privat hjemmehjælp

I 2003 får de ældre mulighed for selv at vælge, om de vil have besøg af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat firma, der varetager opgaven på kommunens vegne. I 2014 har godt en tredjedel af hjemmehjælpmodtagerne valgt at få hjælp af private i stedet for kommunen.

Det er dog ikke alle kommuner, der accepterer det uden sværdslag. I Aalborg forsøger man at presse de private ved at tilbyde megetlave priser.

Kilder: Hjemmehjælpens Historie – Idéer, holdninger og handlinger. Jørn Henrik Petersen, 2008, Ældreplejen i et historisk perspektiv, Børn & Unge nr. 16, 2013, Den store Danske, Danmarks Statistik

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk