OVERBLIK Krigens eftervirkninger

Ingen kommer helt upåvirkede hjem fra en udsendelse som soldat, fortæller tidligere udsendte. Læs her om eftervirkningerne af krig.

Et halvt år efter hjemkomst modtager soldaterne et spørgeskema, der spørger til deres psykiske velbefindende. (Foto: Asger Ellekrog)

Lørdag blev Danmarks udsendte og tidligere soldater anerkendt og mindet, da Danmarks officielle Flagdag fandt sted for syvende år i træk.

DR sætter fokus på forholdene for udsendte og tidligere udsendte.

Her kan du finde en samling af fakta om de psykiske eftervirkninger, som danske soldater har oplevet.

Psykiske mén under og efter udsendelse

I 2012 udgav Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) en undersøgelse af danske soldaters psykiske sundhed:

- Blandt de cirka 26.000, som var udsendt mellem 1992 og 2009, fik 1.410 mindst én psykiatrisk diagnose i perioden 1995-2010.

- Hovedparten af dem - 1.108 - fik den psykiatriske diagnose efter deres første udsendelse. 302 fik en psykiatrisk diagnose før deres første udsendelse.

- 58 procent af de udsendte, som fik en psykiatrisk diagnose, var 18-24 år i udsendelsesåret.

- I alt 624 soldater – 2,4 procent af alle udsendte mellem 1992-2009 fik diagnosen PTSD - post-traumatisk belastningsreaktion.

- I 2014 trådte en lov i kraft, som sikrer, at danske soldater har ret til erstatning for PTSD senere end seks måneder efter hjemrejsen.

Støtte til soldater og pårørende

Under udsendelsen er der i de fleste enheder en feltpræst og sanitets-personel at tale med, fortæller Veterancentret under Forsvaret. Pårørende til udsendte kan igennem centeret tale med en socialrådgiver eller psykolog.

Veterancentret har ligeledes en døgnåben telefon, og der tilbydes psykologhjælp til alle, som har været udsendt samt pårørende.

Når soldater vender hjem, er der en række støttemuligheder, herunder et Akklimatiserings- og Reintegrationsforløb for de, som har været på en særligt belastende mission.

Soldater er i det tilfælde også forpligtede til at mødes med en psykolog på tomandshånd, forklarer Forsvarsministeriet.

- Seks måneder efter hjemkomst modtager alle veteraner et spørgeskema, der omhandler oplevelser og reaktioner. Psykologerne retter henvendelse til soldater, der viser tegn på støttebehov (med mindre soldaten aktivt frabeder sig at blive kontaktet), skriver Forsvarsministeriet.

Forsvaret tilbyder desuden omskoling og efteruddannelse til psykisk og/eller fysisk sårede soldater, og det bestræber sig på at placere mennesker med nedsat arbejdsevne i relevante stillinger.

Hvordan oplever soldaterne deres udsendelse?

De fleste udsendte melder om gode oplevelser på deres udsendelse, ifølge Forsvaret.

Her er resultater fra det spørgeskema, som Forsvaret udsender seks måneder efter hjemkomst:

  • 93 procent har oplevet et godt kammeratskab.

  • 82 procent er stolte over at have gjort international tjeneste.

  • 79 procent kan anbefale andre at søge udsendelse.

Facebook
Twitter