Overblik: Militante islamister er stadig den væsentligste terrortrussel mod Danmark

Center for Terroranalyse vurderer den aktuelle trussel fra islamisme, højreradikalisme og andet.

Center for Terroranalyse vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er "alvorlig".

Center for Terroranalyse, CTA, har i dag udgivet sin seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark.

Her opremser CTA, hvordan man ser de farer, der kan være rettet mod Danmark.

Det spænder lige fra millitant islamisme og højreekstremister til modstandere af coronarestriktioner og ensomme mænd uden succes i kærlighedslivet.

Her får du et overblik over de vigtigste og mest interessante pointer i trusselsvurderingen.

1

Den overordnede trussel er stadig høj

Christiansborg er blevet terrorsikret med 85 kugler af bornholmsk granit. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er "alvorlig". Det vurderes, at militante islamister stadig udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark.

Når truslen er alvorlig, dækker det over, at "der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning". Niveauet "alvorlig" er det næsthøjeste på skalaen. Det højeste er "meget alvorlig".

De resterende tre hedder "generel", "begrænset" og "minimal".

2

Millitant islamisme

Efterdønningerne fra Islamisk Stat udgør stadig en terrortrussel. (Foto: STRINGER © Scanpix)

Ifølge CTA udgør millitant islamisme fortsat den største trussel mod Danmark. Det er ligesom tidligere personer, der sympatiserer med Islamisk Stat og al-Qaida. Truslen er størst mod steder, hvor der færdes mange mennesker eller andre "symbolmål" som eksmepelvis jødiske institutioner.

CTA noterer sig, at både Islamisk Stat og al-Qaida er ledelsesmæssigt svækket, og deres muligheder for at gennemføre større angreb i Vesten er reduceret.

- Gruppernes intention er dog uændret, og både IS og AQ opfordrer deres tilhængere til at udføre angreb mod mål i Vesten, lyder det.

3

De danske børn i Syrien

Ifølge PET’s oplysninger befinder 32 voksne personer udrejst fra Danmark sig fortsat i Syrien eller Irak. (Foto: Delil Souleiman © Scanpix)

De danske børn, der sidder i Al-Hol og Al-Roj-lejrene i Syrien, er ikke den store terrortrussel, skriver CTA i rapporten.

Det er efter deres vurdering 'usandsynligt', at der udgår nogen aktuel terrortrussel fra dem. Og det er især på grund af deres lave alder, lyder det.

Til gengæld bliver truslen større, jo længere tid børnene er i lejrene.

- Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien, skriver de.

Netop derfor vurderer CTA også, at større børn til gengæld kan udgøre en terrortrussel "på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen".

De fleste af de danske børn i de syriske lejre er under 10 år gamle, mens et fåtal er over 10.

Til gengæld vurderes alle personer, både mænd og kvinder, der er udrejst fra Danmark til konfliktzonen i Syrien eller Irak at kunne udgøre en trussel mod Danmark.

4

Højreekstremisme

I 2019 siden blev flere end 80 gravstene overmalet med grøn graffiti på en jødisk gravplads i Randers. To mænd fra en højreradikal bevælgelse blev kendt skyldige. (Foto: Bo Amstrup © Scanpix)

Helt overordnet mener CTA, at truslen fra højreekstremister er på niveauet "generelt". Centeret skriver, at højreekstremister støtter til sig såkaldte 'supranationale narrativer'.

Et af de mest udbredte og centrale højreekstremistiske narrativer er teorien om ”Den Store Udskiftning”.

Narrativet angiver, at Europas oprindelige befolkning bliver udskiftet med indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvilket primært skyldes indvandring som følge af opfattet lempelig asyl- og indvandringspolitik, indvandreres højere fødselsrate samt europæiske befolkningers tilsvarende lave reproduktion.

CTA skriver, at de mest sandsynlige mål for et højreekstremistisk terrorangreb i Danmark er muslimske mål, migrationsmål, jødiske mål, personer af anden etnisk oprindelse end dansk samt lokaliteter, hvor denne gruppe samles. Andre mulige mål kunne også være LGBTQ+-personer, lyder det.

5

Corona kan spille ind

I Danmark er der ligesom i mange andre lande blevet demonstreret mod coronarestriktioner. Det er dog ikke CAT's vurdering, at pandemien er en drivkraft for terror i Danmark. (Foto: Martin Sylvest © Scanpix)

Ifølge vurderingen har det seneste år med coronapandemien sat sindene i kog hos nogle, særligt hos folk, der er imod restriktionerne.

- Modstanden har medført hård, antistatslig retorik på sociale medier, hvor der blandt andet ses trusler og personangreb mod udvalgte politikere samt repræsentanter fra myndigheder og sundhedsvæsen, lyder det.

CTA skriver dog, at man ikke vurderer, at pandemien er en drivkraft for terror.

- Det er dog sandsynligt, at covid-19-pandemien har medvirket til at forstærke eksisterende antistatslige narrativer blandt højreekstremister i Danmark.

- CTA vurderer endvidere, at modstand mod restriktionerne eller vaccinationsprogrammer kan føre til trusler på livet, civil ulydighed, ildspåsættelse, hærværk og vold, der efter en konkret juridisk vurdering vil kunne have karakter af terror.