OVERBLIK På flere hospitalsafdelinger i Region Midtjylland er problemerne 'livstruende'

Ny opgørelse afslører alvorlige problemer i hele Region Midtjylland.

Mange afdelinger på især Aarhus Universitetshospital er ramt af kapacitetsproblemer i en grad, der er livstruende for patienterne. (© DR Grafik: Morten Fogde Christensen)

En ny opgørelse fra Region Midtjylland afslører alvorlige problemer på en lang række hospitalsafdelinger.

I et 61 sider langt skema giver samtlige afdelinger en status – og her bruges vendingen "livstruende" 43 gange om problemer på flere afdelinger.

Det betyder, at afdelingens forhold kan være decideret livstruende for patienter, der venter på for eksempel udredning.

Der er ikke tale om forhold, som er akut livstruende. De håndteres ifølge regionen dagligt og øjeblikkeligt på hospitalerne.

Men det nye skema blotlægger alvorlige problemer – særligt på Aarhus Universitetshospital (AUH), som er et af landets største og laver flere behandlinger, som ikke foretages andre steder i landet.

Herunder får du overblikket over de afdelinger i Region Midtjylland, hvor "mangel på kapacitet er livstruende", som der står i rapporten.

Udover de steder, hvor der er "livstruende" problemer, så er der også en lang række afdelinger, hvor kapaciteten er så presset, at det kan gå ud over patienternes førlighed eller medføre langvarig funktionsnedsættelse.

Børn og Unge

På AUH er manglen på kapacitet ved specialerne neonatologi og socialpædiatri "livstruende".

På neonatal-afdelingen på AUH behandler man nyfødte børn. Her er "patientsikkerheden truet", står der i opgørelsen.

- Der er ikke det tilstrækkelige antal neonatal intensive pladser med tilstrækkelig intensiv bemanding til at behandle det stigendende antal neonatale intensive patienter i Region Midtjylland, lyder det.

Også afdelingen for socialpædiatri er alvorligt ramt. Her mangler der kapacitet for akutte indlæggelser i Center for spiseforstyrrelser.

Derfor risikerer "en ikke ubetydelig del af anoreksipatienter i spise- og drikkestop at blive somatisk truet med begyndende organsvigt og deraf følgende indlæggelse i somatisk regi".

- Dette kan i værste fald være livstruende, lyder det.

På regionshospitalet i Gødstrup er manglen på kapacitet i Akutmodtagelsen for børn og unge livstruende på grund af "lange ventetider i modtagelsen og dermed risiko for at overse svært syge børn og unge".

Lungesygdomme

På afdelingen for lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital er der problemer med overskridelse af maksimale ventetider i forhold til lungekræft samt lungemetastaser fra anden cancer.

Også på Medicinsk Afdeling i Gødstrup, hvor man behandler lungesygdomme og lungekræft, er manglen på kapacitet livstruende.

Mave- og tarm kirurgi

Der er overskridelser af de maksimale ventetider, der skal sikre kræftpatienter hurtig behandling og udredning, ved flere forskellige behandlinger på afdelingen for mave- og tarmkirurgi på AUH.

Det gælder blandt andet for avanceret tarmkræft, kræft i lever og bugspytkirtel samt primær endetarmskræft.

DR har siden foråret afdækket problemerne på mave- tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

På regionshospitalet i Gødstrup kan man "ikke løse opgaven" med kontrolkoloskopier med den nuværende personalekapacitet, lyder det.

Klinisk farmakologi

Afdelingen for klinisk farmakologi på AUH behandler blandt andet ansøgninger fra andre afdelinger, hvor en patient skal sættes i behandling med en ny, dyr type medicin.

Afdelingen er tildelt ét speciallægeårsværk, men brugte sidste år 1,2 årsværk.

- Hvis der vitterligt kun blev anvendt et speciallægeårsværk til opgaven, ville den ikke kunne løses, lyder det.

Derfor vurderes det, at manglen på kapacitet er livstruende.

Kvindesygdomme og fødsler

I Aarhus er overskridelse af maksimale ventetider for patienter med kræft i æggestok eller kræft i livmoderen.

Manglen på kapacitet er også livstruende for patienter med livmoderhalskræft samt kræft i ydre kvindelige kønsorganer.

Kræftafdelingen

På kræftafdelingen på AUH er den manglende kapacitet livstruende "alle steder".

- Personalet presses til det yderste. På nuværende tidspunkt går det ikke ud over patientsikkerhed, men det vil det gøre inden for kortere tid, lyder det.

Patologi

På patologisk afdeling tager og analyserer man blandt andet prøver af væv og celler, for eksempel for at finde ud af, om en patient har kræft.

På AUH lever svartiderne på en række forskellige prøver ikke op til anbefalingerne.

Det samme gælder for Hospitalsenhed Midt, som skriver, at "der kan være tale om forringelse af cancerpatienters prognose ved forlængede svartider. Denne forringelse kan være livstruende for nogle patienter".

Plastik- og brystkirurgi

På afdelingen for plastik- og brystkirurgi på AUH er antallet af patienter med modermærkekræft "stigende, og kapaciteten er knap", som der står i opgørelsen. Og det bliver betegnet som "livstruende".

Røntgen og skanning

På Aahus Universitetshospital er kapaciteten i forhold til kræftpakkeudredninger og kræftbehandling "maksimalt presset", blandt andet på grund af et stigende antal henvisninger og mangel på radiologer.

På hospitalet i Gødstrup er udrednings- og behandlingsretten i enkelte specialer overskredet, når det gælder kræftudredning og -kontrol. Det skyldes især mangel på radiografer og radiologer.

Urinvejskirurgi

På afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital er der overskridelser af kræftpakkeforløbstider og maksimale ventetider for udredning og behandling af cancerpatienter.

I Gødstrup bliver der henvist flere patienter til udredning for tilbagevendende urinvejsinfektioner, end man kan nå at undersøge. Derfor kommer der lange ventetider.

- Det, der umiddelbart kan fremstå som en "banal lidelse", kan ende med at få alvorlige konsekvenser for nogle patienter. Lange ventetider indebærer risiko for indlæggelseskrævende og betydende infektion, lyder det.

Akutafdelingen i Gødstrup

På akutafdelingen i Gødstrup er der ikke altid de rette speciallægekompetencer til de dårligste patienter. Det forsinker den rette behandling og kan være livstruende.

Psykiatrien

Ud over de ovennævnte afdelinger er der også livstruende kapacitetsproblemer i Psykiatrien i Region Midtjylland.

I Børne- og Ungdomspykiatrien er der lang ventetid på udredning på grund af "markant stigning i patienttilgang". I gennemsnit er udrednings- og behandlingsretten overskredet med 87,6 dage.

- Der er opbygget en stor pukkel af patienter i det seneste år, således kan der i udredningsforløbet i øjeblikket opleves ventetid mellem første og anden samtale på mere end 12 måneder, lyder det.

I voksenpsykiatrien er der udfordringer med overbelægning i alle afdelinger.

- Længerevarende overbelægning og perioder med spidsbelastning har den konsekvens, at nogle patienter udskrives eller forlanger sig udskrevet tidligere, end hvad behandlingsmæssigt er hensigtsmæssigt.

- Dette vil i yderste konsekvens kunne medføre forværring af sygdommen og i nogle tilfælde en øget risiko for, at patienten kan blive til fare for sig selv eller andre, lyder det i opgørelsen.