OVERBLIK Rygestop or not – rygerne er blevet skoddet gennem årene

Gennem de sidste årtier er det blevet sværere at være ryger.

Der er taget mange initiativer i brug gennem årene for at få færre til at ryge. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Flere skoleelever har skrevet under på en kontrakt med deres forældre om, at de vil være røgfri.

Forsøget har fået flere unge til at kvitte smøgerne, viser en undersøgelse, hvor forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt 51 skoler, som har været med i anti-rygeprojektet X:it under Kræftens Bekæmpelse.

Generelt er antallet er rygere faldet, men næsten hver femte skoleelev i niende klasse ryger, og andelen af rygere i Danmark lå i 2015 på 22 procent ifølge den nyeste rygervaneundersøgelse.

Der har været mange initiativer gennem årene for at få danskerne til at kvitte smøgerne. Blandt andet er priserne på cigaretter steget gennem årene. Se nogle af de mange initiativer her:

1995: Den første rygelov træder i kraft

Den første danske rygelov blev indført. Den skulle begrænse rygning indendørs på arbejdspladser og offentlige steder.

I 1972 var det lovligt at ryge i daginstitutioner.

1997: Forbud på fly

SAS forbød al rygning ombord på deres indenrigsruter. Tidligere kunne rejsende pulse løs under flyveturen.

2004: Ikke længere frit salg af cigaretter

Tobaksvarer må ikke længere sælges til personer, der er under 16 år.

2007: Rygerne skal udenfor

I 2007 trådte rygeloven ’Lov om røgfri miljøer’ i kraft. Loven skulle forhindre, at folk blev udsat for passiv rygning og fik både skoler, institutioner, caféer og restauranter til at sende rygerne udendørs.

- Det blev forbudt at ryge indendørs på restauranter, cafeer og natklubber, hvis lokalet er mere end 40 kvadratmeter.

- På skoler og institutioner blev det forbudt for unge under 16 år at ryge på institutionernes område.

Personer under 16 måtte ikke længere ryge på blandt andet skolers område.

- Det blev forbudt at ryge indendørs på arbejdspladser. Dog måtte man fortsat gerne ryge på enkeltmandskontorer.

Arbejdsgivere og restauratører kan straffes med bøde, hvis loven overtrædes.

Desuden afskaffede DSB rygerkupeen, og det var ikke længere tilladt at ryge i toge i Danmark.

Luften var tyk af røg i DSB's rygerkupéer, før de blev afskaffet.

2008: Aldersgrænsen hæves

Aldersgrænsen for at købe cigaretter blev hævet fra 16 år til 18 år.

2012: Totalforbud i institutioner

I 2012 fik rygerne for alvor svært ved at tænde op i piben. Folketinget skoddede de lempelige forhold, og der kunne nu gives hårdere bøder til dem, der brød rygeloven.

- Totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser med videre.

Ingen må ryge på skolernes område.

- Forbud mod at ryge i enkeltmandskontorer i bygninger. Dog er der mulighed for at give tilladelse til rygning i firmabiler, lastbiler, kraner og lignende.

- Skærpede bøder ved overtrædelse af rygelov.

- Støtte til rygestop - heriblandt en målrettet markedsføringsindsats for Stoplinien.

Aarhus Kommune valgte at gøre det forbudt for offentligt ansatte at ryge i løbet af deres arbejdsdag.

2014: Rygestop for rejsende

DSB har indført totalt rygestop på alle deres områder. Dermed er det helt slut for rygere at nyde en cigaret på deres togrejse.

En del rygere havde svært ved at slippe smøgerne på DSB's perroner.

2016: Muligvis forbud i fængsler

Et flertal i Folketinget vil forbyde indsatte at ryge i de danske fængselsceller. Forarbejdet med at gøre det ulovligt er stadig i gang, siger justitsminister Søren Pind (V).

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Retsinformation, DSB, Kræftens Bekæmpelse

Facebook
Twitter