OVERBLIK Sådan bliver digitale sexkrænkere straffet

24-årig blev idømt seks måneder fængsel for at sexkrænke 11 piger og kvinder på nettet.

Ifølge Rigspolitiet og Red Barnet er der behov for at fortælle især unge, at det er strafbart at dele private billeder og videoer uden at have fået lov. (Foto: Oleshko Artem © ColourBox)

Det er strafbart at dele nøgenbilleder eller private fotos af andre uden at have fået lov.

Det samme gælder, hvis en person kopierer billeder fra en kvindes Facebook-profil, lægger billederne på en pornoside og får dem fotomanipuleret, så kvinden fremstår som en pornomodel. Sådan som det er sket for flere danske kvinder.

Når anklagemyndigheden rejser sager om digitale sexkrænkelser, kan den bringe tre paragraffer i Straffeloven i spil. Alt afhængigt af den enkelte sag.

Artiklen fortsætter under grafikken.

§264 d

Den første paragraf hedder §264. Der står:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

I fredags kom regeringen med et udspil om indsatsen mod digitale sexkrænkelser. Af udspillet fremgår det, at regeringen vil hæve straframmen for §264 d fra seks måneder til to år under særligt skærpende omstændigheder.

§ 232

Den anden paragraf hedder § 232. Den har følgende ordlyd:

Efter straffelovens § 232 straffes den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, med bøde eller fængsel indtil 2 år, eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Med udtrykket ”uterligt forhold” sigtes til handlinger, som har relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed.

§ 235

Den tredje paragraf – 235 - kan komme i spil, hvis den forurettede er under 18 år. I paragraffen står:

Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Anmeldelser

I 2016 blev der indgivet 225 anmeldelser om overtrædelse af §264 d. I 2015 var tallet 104, og i 2014 var det 74. Det viser en aktindsigt, som DR har fået i Rigsadvokatens opgørelse over anmeldelser.

En anmeldelse af brud på § 264 d kan godt handle om uberettiget deling af billeder, dokumenter og filer, der ikke er seksuelle.

Men Rigspolitiets gennemgang af anmeldelser fra første halvår af 2016 viser, at omkring 62 procent af anmeldelserne handler om deling af seksuelt krænkende billedmateriale.

Det fremgår af en aktindsigt, DR har fået i et oplæg fra Rigspolitiets til Justitsministeriet om digitale sexkrænkelser.

Mænd blandt anmeldere

Rigspolitiets gennemgang af anmeldelser om brud på § 264d fra første halvår af 2016, viser, at der også er mænd blandt anmelderne.

89 procent af de forurettede er piger/kvinder, mens 11 procent er drenge eller mænd.

Ser man på alder blandt anmelderne, fordeler det sig sådan her i første halvår af 2016, når man alene ser på anmeldelser om brud på § 264 d:

  • 8 – 14 år: 10 procent

  • 15 – 17 år: 24 procent

  • 18 – 24 år: 40 procent

  • 25 – 35 år: 18 procent

  • 36 – 66 år: 7 procent

Selvom § 264 d også dækker andet end deling af seksuelt krænkende materiale, skriver Rigspolitiet, at ”tyngden af anmeldelser i sager om uberettiget deling af seksuelt krænkende billedmateriale aldersmæssigt ligger hos forurettede i aldersgruppen 18 – 24 år.”

Tiltaler og domme

Nogle af anmeldelserne fører også til tiltaler og domme.

I 2016 blev der rejst tiltale i 47 sager for overtrædelse af §264 d og i 17 sager for overtrædelse af både § 232 og §264 d. Det viser tal fra Rigsadvokaten.

I 2016 faldt der dom i 63 sager, hvor §264d var overtrådt. Det fremgår dog ikke af tallene fra Rigsadvokaten, hvor mange af de 63 sager der handlede om digitale sexkrænkelser.

Sexkrænkede 11 piger

Nogle af de mest opsigtsvækkende retssager om deling af sexkrænkende materiale i Danmark, fandt sted i 2013 og 2015.

I 2015 blev to 17-årige drenge idømt henholdsvis 14 og 30 dages betinget fængsel for at dele intime billeder af otte teenagepiger fra Nykøbing Falster i billedmappen The Bitch Bible.

Derudover skulle de to drenge betale en erstatning på 10.000 kroner. Drengene blev dømt efter Straffelovens paragraf 264 d.

I 2013 blev en 24-årig mand idømt seks måneder ubetinget fængsel for at have lagt billeder af 11 forskellige piger og kvinder ud på en udenlandsk hjemmeside. Her blev billederne fotomanipuleret, så de kom til at fremstå som utugtige eller pornografiske.

Manden blev dømt for overtrædelse af både § 264d, § 232 og § 235.

DR vil gerne sætte fokus på omfanget af sexkrænkelser på nettet og politiets håndtering af det. Til det har vi brug for din hjælp. Du kan hjælpe os ved at tage testen her.

Du kan også skrive til os på tipos@dr.dk. DR behandler dine svar fortroligt.

Historien her kan du se mere om i 21 Søndag kl. 21.00 på DR1.