OVERBLIK Sådan bliver fremtidens regler for arbejdsløse på dagpenge

Med den nye aftale om supplerende dagpenge er dagpengereformen få skridt fra at være helt på plads.

Når der i starten af det nye år kommer styr på reglerne for selvstændige, er dagpengeformen komplet. (Foto: © Thomas lekfeldt, Thomas Lekfeldt/ info@thomaslekfeldt.com/ www.thomaslekfeldt.com)

Dagpengereformen er efter mange års strid ved at være helt på plads. Det sker efter gårsdagens aftale om supplerende dagpenge.

Det er regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der er blevet enige om at lave dagpengesystemet om.

Det nye dagpengesystem træder i kraft 1. januar 2017 og vil koste 300 millioner kroner årligt.

Her kan du få et overblik over, hvad der kommer til at ændre sig fra 2017.

Dimittendsatsen sænkes Den sats, som nyuddannede modtager, sænkes fra 82 til 71.4 procent af de maksimale dagpenge. Det betyder helt konkret, at dimittender må nøjes med 12.805 kroner per måned i stedet for de 14.690, som man kan modtage i dag.

Det gælder dog ikke for dimittender, der har børn og er forsørgere. De fortsætter på 82 procent, som også er satsen i dag.

Karensdag hver fjerde måned

Fra 2017 bliver en karensdag hver fjerde måned. Altså dage hvor dagpengemodtageren ikke får penge. Men har man arbejdet i mere end 20 dage fuldtid inden for fire måneder, så bortfalder den førstkommende karensdag.

I dag findes der ingen karensdage.

Nemmere genoptjening

Der bliver også ændret i reglerne for genoptjening af dagpenge, så det bliver mere attraktivt for ledige at tage kortvarige job.

Ledige kan opnå retten til at forlænge dagpengeperioden til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge.

I dag kan man højst få dagpenge i to år.

Regner i timer frem for uger

Forbruget af dagpenge skal fremover beregnes på en anden måde, end man gør i dag. I stedet for at regne i uger, skal forbruget af dagpengene nu beregnes i timer.

Det betyder, at dagpengeperioden vil være 3.848 timer i stedet for 104 uger. 15 timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer).

En ledig, der arbejder fem dage på to uger, vil altså blive sidestillet med en ledig, der arbejder fem dage i samme uge i forhold til forbruget for dagpengeperioden.

Supplerende dagpenge

Der er også ændringer på vej til de delvist arbejdsløse.

Fremover vil det være muligt at optjene retten til en ny omgang supplerende dagpenge, før den igangværende periode er overstået.

Det bliver også muligt at forlænge perioden med supplerende dagpenge fra 30 uger til 42 uger, hvis man har haft perioder med fuldtidsarbejde inden for det seneste år. I den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber, behandles den restende del af kalendermåneden som om, at der forsat var ret til supplerende dagpenge.

Dagpengesystemet for selvstændige

Dagpengereformen er først komplet, når en arbejdsgruppe i det nye år, har kigget på, hvordan reglerne skal ændres for selvstændige. Beskæftigelsesministeriet oplyser til DR Nyheder, at der kommer mere information om dette i starten af januar 2016. Men ifølge dagpengeaftalen fra oktober i år, skal arbejdsgruppen analysere systemet i forhold til de her fire temaer:

  • Drift af selvstændig virksomhed

  • De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere

  • Ophør med selvstændig virksomhed – Ledighedskriteriet

  • Selvstændiges optjening af ret til dagpenge – Beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats.

Du kan finde hele aftalen her.