OVERBLIK Sådan får læger fra udlandet tilladelse i Danmark

Der er stor forskel på ansøgningsprocessen for læger fra EU-lande og læger uddannet uden for EU.

Kravene er vidt forskellige til læger uddannet uden for Danmark. (Foto: Grafik: Emil Thorbjönsson © dr)

Antallet af udenlandske læger i Danmark er bare steget og steget de seneste ti år.

I dag arbejder der flere end 2200 læger, der har taget grunduddannelsen i udlandet, i Danmark

Og hver tiende speciallæge i det danske sundhedsvæsenet har taget mindst deres grunduddannelse i udlandet.

På flere afdelinger på især mindre hospitaler er de udenlandske læger i flertal, som DR-dokumentaren 'De udenlandske læger' har vist.

Men når lægerne skal søge om autorisation, altså tilladelse, til at arbejde som læge herhjemme, er der stor forskel på ansøgningsprocessen, alt efter hvor de har taget uddannelsen.

Men hvad er forskellen helt konkret? Det kan du få overblikket over her:

Læger uddannet i EU-lande

(Foto: Grafik: Emil Thorbjönsson © dr)

Læger uddannet i EU-lande som for eksempel Rumænien får mere eller mindre automatisk autorisation. Det er medlemslandene i EU nemlig blevet enige om.

Herefter er det op til arbejdsgiverne at tage stilling til, om sprogkundskaberne og fagligheden er god nok til at kunne arbejde som læge i Danmark.

Det vil et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten dog nu ændre på. De mener, at alle læger fra udlandet - også læger fra andre EU-lande - skal bestå en sprogprøve.

Hvis man har en uddannelse fra et EU-land og er statsborger i et EU-land, skal man udfylde et ansøgningsskema, sende relevante dokumenter fra uddannelsesstedet og betale et gebyr på 1.206 kroner for selvstændigt virke eller 4.165 kroner for hver speciallægeanerkendelse.

 • Udfyld ansøgningsskema med blandt andet navn, adresse, statsborgerskab og uddannelsesland.

 • Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab.

 • CV med uddannelse og erhvervserfaring og EU-eksamens- eller andet kvalifikationsbevis.

 • Erklæring fra sundhedsmyndighederne i det land, hvor lægen senest har arbejdet, som viser, at der er autorisation. Eventuelt uddannelseslandets tilladelse til at betegne sig som speciallæge.

 • Erklæring fra sundhedsmyndighederne i uddannelseslandet, hvor det fremgår, at uddannelse er i overensstemmelse med EU-reglerne.

 • Fuldmagt, hvis en anden person eller et vikarbureau har stået for ansøgningen.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læger uddannet uden for EU

(Foto: Grafik: Emil Thorbjönsson © dr)

Læger fra lande uden for EU skal også betale et gebyr for at arbejde som læge i Danmark, men ansøgerne når så langt, skal de igennem en noget længere proces.

Hvis lægen for eksempel er uddannet i Irak eller Nepal skal ansøgeren nemlig både igennem prøver i dansk, medicinske fagprøver og igennem en evalueringsansættelse på op til et år.

Her er kravene:

 • Eksamenspapirer og autorisationen fra uddannelseslandet skal verificeres i et system i USA. Først når de er godkendt sendes ansøgning.

 • Bestå en ”prøve i dansk 3”, der svarer til en 9. klassesprøve, med mindst 7, 7 og 10 i karakter.

 • Når sprogprøven er bestået, kan ansøgeren deltage i de medicinske fagprøver, der består af en skriftlig og mundtlig prøve. I den skriftlige svares der på spørgsmål inden for intern medicin og kirurgi. I den mundtlige skal lægen blandt andet demonstrere livreddende kompetencer og forklare og redegøre for symptomer, diagnostik og behandling.

 • Kursus i dansk sundhedslovgivning, der indeholder tre moduler, som afsluttes med en skriftlig prøve.

 • Herefter skal lægen gennemføre en evalueringsansættelse, som lægen selv skal finde. Her får lægen løn og arbejder under helt almindelige vilkår. Hvis ansøgeren ikke er speciallæge skal der gennemføres en 12 måneders evalueringsansættelse fordelt på to forskellige specialer. Uddannede speciallæger skal gennemføre seks måneders evalueringsansættelse inden for ens speciale.

 • Derefter kan man søge om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Andet program af tre af 'De udenlandske læger' kan ses nu på DR TV eller på DR1 mandag 18. februar klokken 20.45.

Facebook
Twitter