OVERBLIK: Sådan fungerer skattefidusen ved forældrekøb

Hvordan fungerer forældrekøb? Og hvilke fordele og ulemper er der ved fænomenet?

Der kan være flere års ventetid på et kollegieværelse eller en tilsvarende studiebolig og derfor hjælper mange forældre deres børn med et forældrekøb. Det kan være en rigtig god investering for forældrene. (Foto: Mathias Løvgreen © Scanpix)

De Radikale foreslår i dag, at man fjerner to af de nuværende skattefordele, som forældrekøberne ofte benytter. I stedet skal pengene - i alt 258 millioner kroner - bruges til at medfinansiere 20.000 nye ungdomsboliger.

De får opbakning fra SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, der alle støtter forslaget om at ændre i skattereglerne.

Men hvordan fungerer forældrekøb egentlig i praksis, hvorfor er det så populært - og hvorfor vil flere partier de forskellige skattemuligheder til livs? Få det fulde overblik her:

Hvad er forældrekøb?

Hvis man køber en ejerbolig og udlejer til sit barn, er der tale om forældrekøb. Det er primært et fænomen, man ser i de større byer, hvor priserne på små lejligheder er høje, og hvor det derfor kan være svært for unge selv at finansiere en bolig.

- Her kan forældre træde til og hjælpe deres børn, mens de også selv har mulighed for at tjene penge på boligen. De kan nemlig arrangere udlejen sådan, at man får en række skattemæssige fordele, fortæller Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

Disse fordele kan i bedste fald betyde, at man som ejer kan tjene penge på at udleje boligen til sit barn.

Curt Liliegreen siger, at det typisk er de mindre lejligheder på 50-75 kvadratmeter, der bliver købt og udlejet som forældrekøb. Man anslår, at omkring 10.000 boliger i Danmark er udlejet som netop forældrekøb.

- I midten af af 00’erne kostede forældrekøb langt mere, men siden boligboblen bristede omkring år 2007, er det blevet billigere hvert kvartal. Det er langt billigere i dag, selvom udviklingen vendte igen fra 2015, hvor det siden er blevet lidt dyrere år for år, fortæller han.

Hvem kan foretage forældrekøb?

Alle kan foretage forældrekøb, men ifølge Curt Liliegreen er det typisk pengestærke, der køber lejligheder til deres børn, og som får godkendt lån til det.

- Forældre med en vis formue, egen bolig og opsparing i boligen kan tjene penge på det her, og derfor er det dem, man normalt ser gennemføre forældrekøb, fortæller han.

Hvordan fungerer forældrekøb?

Helt konkret fungerer forældrekøb sådan, at man køber boligen og udlejer den til sit barn. Det fungerer juridisk som enhver anden udlejning, og man skal derfor som forældre udarbejde et årligt regnskab for udlejningen.

Barnet skal betale markedsleje til forældrene. Ifølge Curt Liliegreen er markedslejen i København på cirka 1.200 kroner per kvadratmeter om året og lidt mindre i Aarhus og Aalborg.

Man kan vælge mellem tre forskellige måder at beskatte udlejningen på, og det er heri, at der kan være penge at spare for forældrene.

Hvilke skattemuligheder der?

Virksomhedsordning er den skattemodel, man normalt bruger til forældrekøb, fortæller Curt Liliegreen.

Ved at oprette en udlejningsvirksomhed får udlejer, altså forældrene, ifølge SKAT mulighed for at fratrække renteudgifter direkte i overskuddet af det, barnet betaler i husleje, så man skal betale mindre i AM-bidrag og eventuel topskat.

Ulempen er, at det er meget teknisk og svært, og at man derfor er nødt til at hyre en revisor.

(ARKIV) Curt Liliegreen, direktør for det uafhængige Boligøkonomisk Videncenter, der er stiftet af Reakdania, hvor det også huses. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Curt Liliegreen fortæller, at reglen har eksisteret i over 30 år, men ikke var tiltænkt forældrekøb. Reglen blev lavet for at gøre det lettere for almindelige mennesker at drive virksomhed, og derfor vil en afskaffelse af reglen også påvirke almindelige, mindre udlejere.

De Radikale vil have stoppet, at forældre senere kan sælge boligen videre til deres børn til 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering.

Det er dog en myte, siger Curt Liliegreen:

- Der er mange, der tror, at man kan sælge lejligheden til sit barn for 85 procent af den offentlige ejendomsvurdering, men det kan man kun, hvis lejligheden ikke er udlejet. Så det fungerer sjældent rigtigt i praksis, og man kan blive nødt til at sælge til den fulde pris.

Kapitalafkastordning er nemmere at håndtere end virksomhedsordningen, men gevinsten er ifølge Curt Liliegreen derfor også mere begrænset.

- Du får nogle af de samme fordele. Noget af afkastet beskattes som kapitalindkomst, hvoraf man ikke betaler AM-bidrag. Men du har stadig brug for en revisor, siger han og vurderer derfor, at det ikke er en metode, man ofte ser anvendt.

Man kan også benytte de almindelige skatteregler, der er langt mere simple at håndtere. Her placerer man indkomsten lejeindtægten, som enhver anden indkomst i Skats system. Man behøver derfor ingen revisor, men det er samtidig ikke særlig fordelagtigt økonomisk.

Det er ifølge Liliegreen ikke noget, man i praksis gør med lejligheder af en vis værdi.

Hvorfor vil De Radikale afskaffe forældrekøb?

Partiets argument mod forældrekøb er, at det bidrager til at skævvride boligmarkedet i universitetsbyerne.

Det argument er man enig hos Boligøkonomisk Videnscenter.

- Det gør de små lejligheder dyrere, da de mere købestærke forældre sætter sig på lejlighederne og presser folk uden ressourcestærke forældre ud af byen, siger Curt Liliegreen.

Hvad er konsekvensen, hvis man afskaffer de skattemæssige fordele ved forældrekøb?

- Forældre vil stadig kunne købe lejligheder og udleje dem til deres børn. Det bliver bare mindre fordelagtigt. Men der er intet, der forhindrer det i fortsat at ske, fortæller Curt Liliegreen, der dog vurderer, at det vil komme til at bremse antallet af forældrekøb.

- Det kan måske i mindre grad bremse prisstigningerne på de mindre lejligheder, men der skal meget mere til for at fjerne prispresset, siger han.

- Det er langt vigtigere at få bygget nogle nye boliger.

Facebook
Twitter