OVERBLIK: Sådan klarer danske elever sig i forhold til andre

Her kan du få et overblik over, hvordan danske elever klarer sig i læsning, matematik og Natur og Teknik.

Antallet af timer på skolebænken er ikke afgørende for, hvor gode eleverne er til at læse og regne. Det er en af konklusionerne i de to store internationale undersøgelser TIMSS og PIRLS 2011, der måler danske 4. klasse-elevers præstationer i henholdsvis matematik, natur/teknik og læsning i et internationalt perspektiv.

- Skolesystemer, der tildeler eleverne flere årlige undervisningstimer, klarer sig ikke nødvendigvis bedre. Faktisk er der lande, der ligger højere end Danmark, hvor timetallet er lavere, siger Jan Mejding, der er forsker ved Aarhus Universitet. Han står bag den danske del af læse-undersøgelsen PIRLS 2011.

Hongkong er bedst til at læse

Undersøgelsen viser, at elever i Hongkong er bedst til at læse. De er efterfulgt af Rusland, Finland, Singapore og Nordirland. Her kommer Danmark ifølge tallene ind på en syevendeplads.

Men selv om tallene umiddelbart viser, at Danmark ligger på syvendepladsen, kalder forfatterne bag rapporten det for en delt femteplads. Det skyldes, at forskellen mellem 5. og 11. pladsen er så lille, at den ikke er statistisk signifikant.

- Det svarer til, at det skulle afgøres på målfoto, men vi har ikke haft mulighed for at tage et målfoto, siger Jan Mejding, seniorforsker, til dr.dk.

Danskerne er blevet et klassetrin bedre

Til matematik er det eleverne i Singapore, der topper. Korea kommer ind på en andenplads, mens Hongkong her ligger på en tredjeplads efterfulgt af Kina, Japan og Nordirland.

Danmark ligger på en 13. plads. Men ifølge undersøgelsen er danske elever siden 1995 blevet et helt klassetrin bedre til matematik og natur/teknik.

Og i Natur og teknik ligger Danmark på plads nummer 16. Korea, Singapore og Finland ligger top tre her.

Fakta om undersøgelsen

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international undersøgelse af læsekompetence i 4. klasse iværksat af den internationale forskningsorganisation IEA. Undersøgelsen gentages hvert femte år.

Dermed er der mulighed for at se på udviklingstendenser. Danmark har deltaget i PIRLS i 2006 og 2011.

I PIRLS 2011 deltog elever fra mere end 50 lande, provinser eller regioner. Mere end 325.000 elever har været involveret på verdensplan. I Danmark deltog et repræsentativt udvalg på 4.594 elever fra 232 skoler.

Facebook
Twitter