OVERBLIK Sagen om Dan-Bunkering og jetbrændstof til Syrien

Fra første leverance af jetbrændstof over hemmelige møder til kritik af myndigheder.

Flere af overførslerne af jetbrændstof er ifølge sagens oplysninger sket fra en olietanker til et russisk tankskib i Middelhavet. (Foto: Illustration: Dr Nyheder (Aslak Kelkka) © dr)

Det danske firma Dan-Bunkering er involveret i en sag om jetbrændstof til russiske kampfly i Syrien.

Det kan DR afsløre på baggrund af amerikanske retsdokumenter, informationer fra centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder.

Herunder kan du få et kronologisk overblik over vigtige begivenheder og reaktioner i sagen.

I alt har Dan-Bunkering ifølge sagens oplysninger været involveret i mindst seks leverancer af jetbrændstof.

Fire af leverancerne foregik, efter USA havde advaret Danmark om, at Dan-Bunkering var under mistanke for at levere jetbrændstof til brug i Syrien.

Leverancerne er beskrevet i amerikanske retsdokumenter, som DR har gennemgået. Dan-Bunkering er som virksomhed anonymiseret i retsdokumenterne. Men DR har gennem centrale kilder været i stand til at bekræfte virksomhedens identitet og en række oplysninger om Dan-Bunkerings rolle i sagen.

Dan-Bunkering selv afviser at have overtrådt EU's sanktioner mod Syrien, og virksomheden er hverken sigtet eller tiltalt i sagen, som i øjeblikket efterforskes af Fyns Politi.

Overblikket herunder bygger på DR's oplysninger i sagen og bliver løbende opdateret. Der kan være oplysninger i sagen, DR endnu ikke har kendskab til.

2014

12. december: EU beslutter at forbyde europæiske virksomheder at sælge, levere, overføre eller eksportere jetbrændstof til brug i Syrien.

REUTERS/Hannah McKay (Foto: HANNAH MCKAY © Scanpix)

2015

30. september 2015: Rusland indleder sin offensiv i Syrien til støtte for den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Den syriske præsident Bashar al-Assad giver hånd til Ruslands præsident Vladimir Putin under et møde i Moskva i oktober 2015 - kort efter Rusland er begyndt at bombe i Syrien til støtte for præsident Assad, REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin (Foto: RIA Novosti © Scanpix)

2016

27. januar: Dan-Bunkering er involveret i den første leverance af jetbrændstof. Virksomheden bliver opkrævet betaling for levering af 4.906 ton jetbrændstof. Leverancen sker via det russiske tankskib Mukhalatka.

2. september: Den græske kystvagt udsender advarsel om det russiske tankskib Yaz. Af advarslen fremgår det, at kaptajnen på Yaz er anklaget for brud på EU’s Syrien-sanktioner.

22. september: Syriske styrker støttet af russiske luftangreb indleder ny offensiv mod oprørernes hovedstad Aleppo.

23. september: Dan-Bunkerings russiske kunde i handlerne med jetbrændstof præsenterer sig i en mail til den danske virksomhed som repræsentant for den russiske flåde.

1. oktober: Dan-Bunkering er involveret i den anden leverance af jetbrændstof. 4.988 ton jetbrændstof lastes omkring 1. oktober på en olietanker. Herefter bliver brændstoffet på åbent hav overført videre fra olietankeren til det russiske tankskib Mukhalatka, som sejler til Syrien. Dan-Bunkering opkræver senere betaling fra den russiske kunde for jetbrændstoffet.

18. oktober: Udenrigsministeriet modtager en fortrolig henvendelse fra amerikanske myndigheder, der advarer om, at Dan-Bunkering ser ud til at være involveret i at levere jetbrændstof, som bliver brugt i Syrien. Henvendelsen bliver sendt hjem via den danske ambassade i Washington.

20. oktober: Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fordømmer ved et EU-topmøde det syriske styre, Rusland og det, der ”nærmest tager sig ud som krigsforbrydelser”. Med henvisning til Aleppo.

27. oktober: Udenrigsministeriet forsøger at få fat i Bagmandspolitiets medlem af Specialudvalget for EU-sanktioner for at indlede en dialog om videre skridt i sagen efter advarsel om Dan-Bunkering fra USA.

Medarbejderen er ikke til stede, men Bagmandspolitiet oplyser til Udenrigsministeriet, at det vil vende tilbage med en kontaktperson, der kan komme til et møde.

31. oktober: Udenrigsministeriet rykker Bagmandspolitiet for svar om en kontaktperson og et møde.

2. november: Bagmandspolitiet ringer tilbage til Udenrigsministeriet, og det bliver aftalt, at to medarbejdere fra Bagmandspolitiet vil mødes med medarbejdere i Udenrigsministeriet 8. november for at modtage oplysninger.

8. november: Et møde finder sted mellem Udenrigsministeriet og Bagmandspolitiet om sagen. På mødet bliver sagen om Dan-Bunkering ifølge Udenrigsministeriet overgivet til Bagmandspolitiet.

21. november: Dan-Bunkering er involveret i den tredje leverance af jetbrændstof. 5.005 ton jetbrændstof bliver lastet fra en olietanker til det russiske tankskib Mukhalatka på åbent hav. Herefter sejler Mukhalatka til Syrien. Dan-Bunkering får i december 2016 betaling af den russiske kunde for overførslen.

Det russiske tankskib Mukhalatka fotograferet i Sortehavet i marts 2019. (Foto: Dr © dr)

22. november: Nyhedsbureauet Reuters skriver, at de russiske tankskibe Yaz og Mukhalatka i strid med EU’s sanktioner smugler jetbrændstof til Syrien. Brændstoffet bliver ifølge artiklen brugt af russiske kampfly til at udføre bombardementer i Syrien.

Samme dag bekræfter Ruslands forsvarsministerium ifølge artikel i The Telegraph, at russiske tankskibe sejler jetbrændstof til Syrien.

28. november: Dan-Bunkering er involveret i den fjerde leverance af jetbrændstof - denne gang på omkring 4.960 ton. På denne dato leverer det russiske tankskib Yaz jetbrændstoffet til Syrien, som det har fået fra Dan-Bunkering ved en overførsel på åbent hav. Dan-Bunkering får betaling for overførslen i december 2016.

15. december: Daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), fordømmer ved et EU-topmøde Ruslands og det syriske styres krigsførelse i Aleppo som ”hinsides alt der kan forsvares”. Og han fortæller, at han har et ”hjerteskærende” møde med Aleppos borgmester.

16. december: Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mødes med to ledende syriske oppositionsfolk i København og fordømmer skarpt ”overgrebene i Aleppo”. Omkring dette tidspunkt falder Aleppo til Syrien præsident, Bashar al-Assad - hjulpet af Rusland.

20. december: Det russiske firma Transpetrochart - ejeren af de russiske tankskibe Yaz og Mukhalatka - kommer på USA' sanktionsliste, og det blev forbudt efter amerikansk lov at have med de to skibe at gøre.

22. december: De amerikanske myndigheder hasteindkalder repræsentanter fra den danske ambassade i Washington til et hemmeligt møde samme dag. På mødet oplyser repræsentanter fra den danske ambassade, at sagen er hos Bagmandspolitiet med henblik på eventuel retsforfølgelse.

Ambassaden i Washington noterer samme dag, at de på mødet modtager oplysninger, som "påviser, at det pågældende firma fortsætter overtrædelsen."

Samme dag bliver Erhvervsstyrelsen for første gang involveret i sagen.

23. december: Erhvervsstyrelsen er i kontakt med både Udenrigsministeriet, Bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste om sagen.

Inden jul beder Erhvervsstyrelsen også Dan-Bunkering om at redegøre for, om bunkerfirmaet havde været involveret i at levere jetbrændstof til Syrien.

2017

18. januar: Midt i arbejdet med redegørelsen til Erhvervsstyrelsen er Dan-Bunkering involveret i den femte leverance af jetbrændstof. Dan-Bunkering køber 4.990 ton jetbrændstof for den russiske kunde 18. januar og hjælper kort efter kunden med at overføre jetbrændstoffet til det russiske tankskib Yaz, som herefter sejler til Syrien.

Det sker, efter Yaz' ejer Transpetrochart er kommet på USA's sanktionsliste.

Handlen sker også, selvom der i en årsrapport fra 2016/2017 fra Bunker Holding - en koncern, som Dan-Bunkering er en del af - står, at:

- Bunker Holding anser det for absolut nødvendigt, at koncernen overholder alle gældende regler og lovgivninger i hvert land, vi opererer i. Det opfatter også at overholde alle internationale handelssanktioner.

30. januar: I slutningen af januar modtager Erhvervsstyrelsen redegørelsen fra Dan-Bunkering. 30. januar skriver en medarbejder i Erhvervsstyrelsen til Udenrigsministeriet, at ”vi nu har modtaget oplysningerne fra virksomheden, og at vi ikke ser andre muligheder end at overgive sagen til anklagemyndigheden.”

6. februar: Erhvervsstyrelsen melder Dan-Bunkering til Bagmandspolitiet for muligt brud på EU's sanktioner fra 2014 om, at europæiske virksomheder ikke må sælge, eksportere, levere eller overføre jetbrændstof til brug i Syrien.

22. februar: Der bliver afholdt møde om sagen i Udenrigsministeriet, hvor både PET, Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet deltager.

24. februar: Bagmandspolitiet sender sagen om Dan-Bunkering videre til Fyns Politi.

5. april: Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) annoncerer 50 millioner kroner til den danske stabiliseringsindsats i Syrien, der ”har en særlig høj prioritet i dansk udenrigspolitik.”

15. maj: Dan-Bunkering er involveret i den sjette leverance af jetbrændstof. Dan-Bunkering overfører 15. maj 5.059 ton jetbrændstof til det russiske tankskib Yaz, som herefter sejler til Syrien. Igen er Yaz involveret, selvom skibets ejer Transpetrochart stadig er på USA's sanktionsliste.

Leverancen er den sidste leverance, som Dan-Bunkering ifølge sagens oplysninger har været involveret i. I maj 2017 blev det russiske stråmandsselskab, som betalte Dan-Bunkering for leverancerne, afsløret af FBI. Herefter kunne det russiske selskab ikke længere handle i dollars, og leverancer ad den vej stoppede.

2018

23. februar: Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) udtaler kritik af det syriske regime for “umenneskelige” og “brutale” angreb på dent syriske område Ghouta og kritiserer også Rusland for at stå i vejen for en løsning. “Rusland må bøje hovedet i skam, hvis ikke de ændrer kurs,” siger Samuelsen.

13. juni: Det russiske udenrigsministerium skriver i en pressemeddelse, at det russiske firma leverede jetbrændstof til russiske luftstyrker i Syrien.

20. august: Danske Bank indberetter sin kunde, Dan-Bunkering, til Erhvervsstyrelsen, fordi banken mistænker Dan-Bunkering for at have brudt EU's sanktioner mod Syrien. Erhversstyrelsen sender i september indberetningen videre til Fyns Politi. Banken sender også en indberetning til Bagmandspolitiet.

28. december: Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) påpeger i kronik i dagbladet Politiken, at Danmark har arbejdet konsekvent for at sikre, at de skyldige fra krigen i Syrien bliver retsforfulgt.

2019

28. april: Offentligheden får at vide, at Dan-Bunkering er involveret i sag om jetbrændstof til Syrien, da DR bringer historien på dr.dk og i 21 Søndag.

Du kan se indslaget i 21 søndag her:

Nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod, som i april 2019 er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, skriver følgende på Twitter:

- Beskæmmende, at dansk virksomhed formentlig har brudt EU-sanktioner og solgt brændstof til Putins kamfly i Syrien. (...) Må få konsekvenser.

29. april: DR fortæller, at Fyns politi undersøger Dan-Bunkerings rolle i sagen om jetbrændstof til Syrien.

30. april: Flere retsordførere kræver, at sagen bliver flyttet fra Fyns Politi til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og kræver en redegørelse fra justitsministeren.

Samme dag kommenterer daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sagen. Til DR skriver han:

- Der er tale om en alvorlig sag. Jeg har derfor i dag bedt om at få en orientering.

Herefter bestiller Justitsministeriet en redegørelse i sagen hos Rigspolitiet.

1. maj: Forsvaret går ind i sagen. Netmediet ShippingWatch og DR fortæller, at Dan-Bunkerings søsterfirma Unioil Supply er den største leverandør af brændstof til det danske forsvar, og Forsvaret vil derfor have redegørelse om Dan-Bunkerings rolle i leverancer til Syrien.

2. maj: Den daværende forsvarsminister trækkes ind i sagen. Daværende formand for Forsvarsudvalget Naser Khader (K) vil have svar fra Claus Hjort Frederiksen (V) på, hvilke konsekvenser Forsvaret kan drage i sagen.

4. maj: Dan-Bunkering erkender efter spørgsmål fra DR, at virksomhedens hovedforklaring i sag om jetbrændstof til Syrien var fejlbehæftet.

9. maj: Justitsministeriet afbestiller redegørelsen om sagen hos Rigspolitiet med henvisning til, at der er udskrevet Folketingsvalg.

Mail fra Justitsministeriet til Rigspolitiet, som DR har fået aktindsigt i.

Daværende fungerende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), får efter eget udsagn ikke besked om afbestillingen.

3. juni: DR bringer nye oplysninger om, at Dan-Bunkering i august 2018 blev anmeldt til politiet af sin egen bank – Danske Bank – for muligt brud på EU’s jetbrændstof-forbud.

Samme dag siger daværende fungerende justitsminister, Søren Pape Poulsen, at det er en "meget alvorlig sag", og at han "forventer en redegørelse hurtigst muligt". På det tidspunkt er der gået næsten fire uger, siden Justitsministeriet afbestilte redegørelsen.

4. juni: Bunker Holdings direktør, Keld Demant, forklarer i et interview med Fyens Stiftstidende, at anmeldelsen fra Danske Bank blev udløst af, at et computersystem troede, at navnet Søren betød Syrien.

22. juni: DR fortæller, at Danske Bank sår tvivl om Dan-Bunkerings forklaring om, at anmeldelsen fra Danske Bank blev udløst af, at et computersystem fejllæste Søren som Syrien.

24. juni: Fyns Politi bekræfter over for DR, at den lokale politimyndighed nu ikke kun undersøger, men efterforsker sagen om Dan-Bunkering.

25. juni: DR fortæller, at USA mindst to gange i 2016 advarede Danmark om, at Dan-Bunkering så ud til at være involveret i leverancer af jetbrændstof, der blev brugt til russiske kampfly i Syrien.

Både Udenrigsministeriet, Bagmandspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Erhvervsstyrelsen og Fyns Politi var advaret. Alligevel fortsatte Dan-Bunkerings leverancer frem til maj 2017.

Se historien bragt i TV Avisen her:

Politikere i Folketinget er forundrede over myndighedernes håndtering, og særligt Bagmandspolitet får kritik.

26. juni: DR fortæller, at Justitsministeriet i maj afbestilte den redegørelse i Dan-Bunkering sagen, som Søren Pape Poulsen (K) bestilte som justitsminister 30. april. Afbestilingen skete, uden Søren Pape Poulsen var orienteret.

Samme dag bringer DR historien om, at Socialdemokratiet vil skærpe indsatsen mod brud på sanktioner.

Dan-Bunkering afviser brud på sanktioner

Dan-Bunkering er hverken sigtet eller tiltalt i sagen, der efterforskes af Fyns Politi. Dan-Bunkering har tidligere afvist over for DR, at virksomheden har overtrådt EU’s Syrien-sanktioner.

Dan-Bunkerings ejer, Torben Østergaard-Nielsen, foran Dan-Bunkerings hovedsæde i Middelfart. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Ifølge DR’s oplysninger har Dan-Bunkering blandt andet fået betaling for at overføre jetbrændstof til russiske tankskibe, som derefter har sejlet det til en regimekontrolleret havn i Syrien.

Dan-Bunkering har erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings leveringsdokumenter havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke leveringsdokumenter de henviser til, eller hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

DR har siden marts stillet Dan-Bunkering en række spørgsmål i sagen, som virksomheden ikke har svaret på. Dem kan du læse her.

Facebook
Twitter