OVERBLIK Stor politisk splittelse om spareforslag for DR

"En sand massakre" eller "ikke omfattende nok". De politiske partier er dybt uenige om Dansk Folkepartis spareforslag for DR.

Peter Skaarup har sammen med partifællerne Alex Ahrendtsen og Morten Marinus fra Dansk Folkeparti skrevet en kronik i Berlingske, hvor partiet foreslår at skære en fjerdedel af DR's budget over de næste fem år. (Foto: Emil Hougaard © Scanpix)

Et forslag om at hugge en stor luns af DR's budget har igen sat gang i politiske diskussioner om DR's størrelse, cheflønninger og public service.

Dansk Folkeparti (DF) foreslår at skære 25 procent af DR's budget over de næste fem år. Det skriver tre af partiets medlemmer i en kronik i Berlingske.

Derudover mener DF, at lønniveauet på chefgangene i DR er blevet for højt, og at man bør privatisere radiokanalen P3 og helt lukke P7 Mix, da kanalen ifølge partiet ikke opfylder kriterierne for public service.

Få her et overblik over, hvordan de andre partier i Folketinget forholder sig til DF's forslag.

Mette Bock, medieordfører for Liberal Alliance:

(Foto: MARIE HALD © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Vi er helt enige i, at DR skal slankes, vi mener bare, at der skal en langt mere omfattende reform til. Hele den statslige mediestøtte bør udfases over en periode på 10 år, og i den periode skal DR så omlægges til en abonnementsordning.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Jeg synes ikke, at vi politikere inde på Christiansborg skal begynde at lege hverken direktion eller redaktion. Vi skal stille nogle overordnede krav, og så må man lade det være op til den daglige ledelse.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Igen vil jeg sige, at vi skal jo ikke sidde og være konkrete direktionsmedlemmer inde på Christiansborg. Men jeg synes, det er helt i orden at forholde sig kritisk til lønniveauet i institutioner, som er finansieret via statslige indgreb.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Vi ønsker en 10-årig plan, hvor al statslig mediestøtte - også den til DR - afvikles. Vi kan så derudfra finde ud af, hvad er det så er for rammevilkår, der skal være for, at det, som det private marked ikke kan eller vil producere, alligevel bliver leveret til danskerne.

Rasmus Nordqvist, medieordfører for Alternativet:

(Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Det er et kortsigtet og lidt kluntet forslag, de kommer med. Når man vil skære 25 procent, er det så for at skabe medierne andre steder i Danmark, eller vil man decideret skære ned på støtten til dansksprogede medier med 25 procent? Vi er et lille sprogområde, og derfor er det vigtigt, at vi aktivt støtter danske medier.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Jeg synes altid, det er sørgeligt, når vi politikere går ind og laver detailstyring af en institution som eksempelvis DR. Vi skal give nogle retninger og rammer. Men så er det altså op til DR's bestyrelse og DR's direktion at leve op til de her ting. Det er uheldigt, hvis vi begynder at være smagsdommere på hver enkelt kanal og program.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Igen synes jeg, at bestyrelsen i DR må stå til regnskab for, hvor højt de vælger at aflønne direktionen. Jeg synes også, at det lyder som voldsomme lønninger, men hvis det er niveauet i branchen, så må man se på det. Men igen, vi skal ikke sidde og lave lønforhandlinger.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Vi ønsker at se på, hvordan DR kan blive et meget bedre og samarbejdende DR. For det er klart, at når man har så stærk en position, som DR har, så skal man være rigtig god og dygtig til at inddrage og samarbejde med resten af samfundet og private aktører. Så vi ønsker, at DR skal være en katalysator for samarbejde.

Holger K. Nielsen, medieordfører for SF:

(Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Det er vi dybt imod, og jeg er også helt uforstående over, at Bertel Haarder (kulturminister for Venstre, red.) giver medløb. Det er ikke hensigtsmæssigt og rimeligt at skære i DR. Vi har virkelig brug for et public service-fyrtårn i en tid, hvor medierne bliver stadigt mere kommercialiserede.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Vi kan ikke se nogen grund til, at P3 skal i udbud. Det er stadig DR, der skal stå for P3. Det har en funktion i det samlede mediebillede. Omkring lukning af forskellige kanaler så er det noget af det, som man må diskutere i medieforligsforhandlingerne til sin tid. Det har jeg ikke nogen fast holdning til lige nu.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Jeg kender ikke chefernes lønninger i DR, men som så mange andre steder i samfundet, så er det formentlig for højt. Men det er efter min mening et anliggende for bestyrelsen, det er ikke noget, som vi mediepolitikere skal gå ind og blande os i.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Vi ønsker, at der bliver ro om DR, så der bliver stabilitet til, at man kan udvikle stationen. Og så ønsker vi også, at den samlede nyhedsdækning bliver stærkere.

Naser Khader, kultur- og medieordfører for De Konservative:

(Foto: Claus bech © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Vi er tilhængere af et DR, der er slankere og mere fokuseret. Men vi er ikke tilhængere af, at man bare sætter en procentdel på og siger 25 procent uden at konkretisere, hvad det så er, der skal spares på. Vi er ikke med på den der DR-bashing, som vi mener, der bliver mere og mere af. For vi mener, at DR er en meget vigtig kulturinstitution for Danmark i en tid, hvor fædrelandet er udfordret.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- I De Konservative sidder vi i øjeblikket og arbejder med vores vision på medieområdet - også i forhold til DR. Vi kommer her i løbet af september med nogle ideer til, hvad der skal gøres. Det med at sende P3 i udbud, det er ikke en af de ting, vi arbejder med. Men vi arbejder i retningen af at slå nogle radio- og tv-kanaler sammen. Men jeg kan ikke komme mere konkret ind på det nu.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Jeg synes ikke, at vi folketingspolitikere skal gå ind og blande os i, hvad cheferne får i løn. Der er en bestyrelse i DR, der fastsætter lønnen. Her mener jeg, at vi skal have en armslængde. Vi skal ikke gå ind og fastsætte løn.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Det, der er vores vision, er et stærkt, slankere og mere fokuseret DR med meget bedre public service. Vi har ikke problemer med, at der bliver brugt så mange ressourcer på DR. Det, der er vigtigt, er, at de bliver brugt optimalt. Vores mål er ikke at slagte DR, som nogle gerne vil. Det er for os en enorm vigtig institution på linje med folkeskolen og kongehuset i en tid, hvor vi har mindre og mindre at samles om.

Britt Bager, kultur- og medieordfører for Venstre:

(Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Det er jeg positiv overfor. Diskussion har ulmet i længere tid: Om DR er for stærk, om de laver ting, de ikke burde lave, og hvor stor DR skal være. Og der har jeg og Venstre indtaget den position, at vi synes, vi skal have et stærkt DR, men vi synes også, at der, hvor vi er nu, der er DR blevet for stor og laver for mange ting, som lige så godt kunne laves af kommercielle stationer.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Det er ikke noget, jeg synes, vi skal tage en snak om i offentligheden nu. For det første synes jeg, vi skal afvente public service-udvalgets arbejde, men jeg synes også, at det kan blive en glidebane, hvis vi som politikere går ud og peger på, hvad der skal lukkes. Jeg ved ikke, om man kan tale om armslængde her. Men de, som skal definere det her, det må være DR.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønningsniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Det er jeg enig i. Som udgangspunkt synes jeg, at der skal være nogle ordentlige lønninger i DR - og det er der så sandelig også. Jeg synes, det er mange penge, når generaldirektøren får 3,7 millioner. En departementschef får vel 1,8 million, og jeg synes, at en departementschefs ansvar er fuldt så stort som det, DR's generaldirektør har.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Jeg ønsker en drøftelse af, hvor stor DR skal være. Hvad er det for kerneopgaver, DR har? Og dér har jeg da en klar holdning til, hvad det er, jeg synes, DR er, kan og skal: Jeg synes, DR skal lave nyheder og dokumentarer, og det synes jeg i øvrigt, at DR er knalddygtige til. Og derfor synes jeg, at der skal være meget mere fokus på det. Men vi skal også have en drøftelse af, hvad det er, DR ikke skal. Den drøftelse må vi tage politisk frem mod det næste medieforlig.

Mogens Jensen, kultur- og medieordfører for Socialdemokraterne:

(Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Socialdemokraterne mener, at det er et meget trist og dårligt forslag. Det vil jo forringe danskernes muligheder for at se og høre danskproduceret radio og tv markant. En reduktion af DR's budget på 25 procent vil betyde for eksempel 5.000 timers mindre dansk tv-indhold om året. Og det er på ingen måde i danskernes interesse. Tværtimod har vi behov for at styrke dansk radio og tv i tider, hvor konkurrencen fra store udenlandske medieoperatører er stærk. Derfor er vi lodret imod DF's forslag.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- P3 er jo et af DR's store slagskibe, som har eksisteret en stor del af DR's levetid - og som har et stort publikum. Og jeg ser ingen grund til, at der er andre, der skal drive den kanal. Det gør DR ganske udmærket og med et stort lyttertal. Hvad der ellers skal ske med DAB-kanaler, det må vi kigge på i forhandlingerne, men Socialdemokraterne ønsker ikke at være programredaktører på DR. Bestyrelsen og direktionen er dem, der må kigge på, hvordan man bedst imødekommer danskernes behov.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønningsniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- DR skal betale lønninger, som svarer til det, man har andre steder i medieverdenen. Hvis DR ligger for højt i forhold til, hvad der kan sammenlignes med, så skal man selvfølgelig kigge på det. DR er en stor institution, og man skal kunne rekruttere nogle ordentlige ledere til en ordentlig løn, men man skal selvfølgelig ikke ligge over det niveau, der kendes fra tilsvarende stillinger andre steder i medieverdenen.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Der har været nedsat et public service-udvalg, der skal komme med en rapport først i det nye år. Og når den ligger klar, så vil Socialdemokraterne lave et mediepolitisk udspil. Men det er helt sikkert, at vi i et nyt medieforlig går efter at sikre, at danskerne forsat har et rigtigt godt og kvalitativt udbud af danskproduceret radio og tv. Og det er at gå i den stik modsatte retning af, hvad Dansk Folkeparti nu har lagt op til.

Zenia Stampe, medieordfører Radikale Venstre:

(Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Det er vi imod, og vi er meget bekymrede over, at det ser ud som om, at der kan samles et flertal om det. Vi ser forslaget som en sand massakre på det, man vist godt kan kalde for Danmarks største kulturinstitution. Vi er i en tid, hvor der bliver diskuteret danskhed og polarisering, og i sådan en tid er det vigtigt at have en samlende public service-station, som kan samle danskere på tværs af geografi og politiske skæl og lave danskproduceret indhold.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Det med at gå ind og blande sig i, hvilke kanaler man skal have, det er en uskik. Fordi det, der også ligger i at have en stærk public service-station, er, at den er uafhængig. Partierne er jo med til at udpege bestyrelsen, men når man har gjort det, så skal man holde fingrene væk og lade DR selv lave de konkrete dispositioner i forhold til, hvilke kanaler og programmer, der skal være. Ellers synes jeg ikke, man kan kalde DR for en uafhængig public service-station.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønningsniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Det er en diskussion, man må tage i DR's bestyrelse, hvor Dansk Folkeparti også lige har udpeget et medlem. Derfor synes jeg, at det er meget underligt, at det er en diskussion, der skal foregå på Christiansborg. Det er en relevant diskussion, det er der ingen tvivl om, men det er en diskussion, som man må sende sit bestyrelsesmedlem i byen med.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Vi ønsker, at der netop kommer fokus på, hvordan DR kan blive ved med at lave danskproduceret indhold af meget høj kvalitet i en tid, hvor globaliseringen trænger sig på. Der er så mange tilbud, der kommer udefra, at man virkelig skal sørge for, at der er dansksproget indhold for at kunne vinde den konkurrence.

Nikolaj Villumsen, fungerende politisk ordfører for Enhedslisten:

(Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Hvad mener I om forslaget fra DF?

- Jeg synes ærlig talt, at det er noget forbandet snobberi. Public service skal ikke bare være snævre kulturprogrammer for de få, det skal være for os alle sammen. Det skal være nyhedsstof, kultur og underholdning af høj kvalitet - også til dem, der har en lille pengepung. Så jeg synes, at Dansk Folkeparti er helt forkert på den.

DF foreslår blandt andet, at radiokanalen P3 skal i udbud, og P7 skal lukkes. Hvad mener I om det?

- Jeg tror, der sidder rigtig mange og får morgenkaffen galt i halsen. Det er jo programmer, som der er rigtig mange, der er glade for, og som Dansk Folkeparti nu vil tage fra dem. Jeg synes, det er en høj kvalitet for Danmark, at vi har haft kvalitetsprogrammer. Det har bidraget til vores alles opvækst. Det er altså ikke noget, man bare kan erstatte med kommercielle aktører.

DF kritiserer blandt andet DR-chefernes lønningsniveau for at være alt for højt. Er du enig eller uenig i, at lønniveauet er for højt?

- Jeg synes helt klart, at cheflønningerne bør sænkes i DR, og jeg synes, at vi skal have ændret licenssystemet, så det betales over skattebilletten og dermed bliver langt mere solidarisk. Der er brug for ændringer, men der ikke brug for public service-forringelser - tværtimod. DR kommer os allesammen til gode og styrker dansk kultur og demokrati.

Hvad ønsker I af det kommende medieforlig?

- Helt konkret så foreslår Enhedslisten, at vi ændrer licenssystemet, og at cheflønningerne i DR sænkes. Og så ønsker vi helt generelt at investere og styrke public service - ikke bare i DR, men også i forhold til de andre public service-medier, vi har.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk