Overlæge sjuskede med mammografier: Hospital ændrer procedure i klagesager

Regionshospitalet i Viborg vil føre historik på sundhedsansatte, som er involveret i klagesager.

Overlægen mistænkes for at have overset brystkræft hos flere kvinder. Derfor genindkaldes 3.220 patienter. (Foto: Hans Ravn/Scanpix 2017) (Foto: © Colourbox.com, ColourBox.com)

Efter en mandlig overlæges mangelfulde brystkræftundersøgelser vil Regionshospitalet i Viborg nu føre historik på navngivne sygeplejersker og læger, der er involveret i klagesager.

Det fremgår af en redegørelse fra Region Midtjylland.

- Hospitalsledelsen vil i den forbindelse føre historik på navngivne sundhedspersoner, selv om både klage- og erstatningssagerne ikke i sig selv fokuserer på personer. På den måde vil hospitalsledelsen hurtigt få viden, hvis der ophober sig flere sager inden for samme problemstilling eller for samme sundhedsperson, står der i redegørelsen.

I juni oplyste Region Midtjylland, at cirka 3.220 kvinder er blevet genindkaldt til "et ekstraordinært sikkerhedstjek".

De pågældende kvinder har allerede fået lavet en klinisk mammografiundersøgelse, men efterfølgende er der altså opstået en mistanke om, at overlægen har sjusket med undersøgelserne.

Det var en af overlægens kolleger, der gjorde opmærksom på problemet, efter at otte kvinder var blevet undersøgt for brystkræft og havde fået at vide, at de ikke havde kræft.

Det viste sig dog at være forkert.

Har udeladt dele af undersøgelsen

En klinisk mammografiundersøgelse består af tre trin, men det tyder på, at overlægen har udeladt dele af undersøgelsen.

Hvis noget udelades, så skal årsagen fremgå tydeligt af patientens journal.

Da mistanken mod overlægen opstod, gennemgik en anden læge journalmateriale fra overlægens undersøgelser af 36 patienter i den pågældende uge.

- I 16 af 36 tilfælde lader det til, at den fulde triple-test ikke er gennemført, og begrundelsen herfor er ikke dokumenteret i journalerne, står der i redegørelsen.

Flere klagesager

Den pågældende overlæge har været ansat på hospitalet i Viborg siden april 2009.

Og det er ikke første gang, at hans arbejde får kritik, hvilket også fremgår af redegørelsen:

- Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har fra 2012 til 2017 modtaget afgørelser i syv sager, hvor patienter får erstatning eller medhold i klage over forsinket diagnose af brystkræft, og hvor pågældende overlæge medvirkede i patientforløbet.

Inden da havde to patienter klaget til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over deres patientforløb hos overlægen.

Deres forløb foregik i 2008 og 2009, hvor han var ansat på Regionshospitalet Randers, men klagerne blev først indgivet i 2010, hvor overlægen var ansat på hospitalet i Viborg.

- I afgørelserne, som kom i henholdsvis 2010 og 2011, blev der udtalt kritik fra Disciplinærnævnet, står der i redegørelsen.

Overlægen er blevet fritstillet og fratræder 31. juli.

Region Midtjylland oplyser, at alle de ekstra undersøgelser kan gennemføres inden udgangen af denne måned, hvis de 3.220 kvinder ønsker det.

Kvinder - og få mænd - er indkaldt til et sikkerhedstjek, hvis de:

  • Er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015

  • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft

  • Og er 50 år eller yngre

  • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende.Kilde: Region Midtjylland