Overlæger slår alarm: Ressourceforløb kan være sundhedsskadelige

Borgere, der håber på at få førtidspension, sendes i forløb med arbejdsprøvning, der kan gøre dem endnu mere syge, mener flere eksperter på området.

Rolf Petersen, der er overlæge på arbejdsmedicinsk klinik i Slagelse, er bekymret over, at nogle borgere bliver mere syge af de såkaldte ressourceforløb, der ellers skulle hjælpe dem. (© dr)

Det er meningen, at de såkaldte ressourceforløb skal hjælpe svage ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet. Men i nogle tilfælde er det modsatte tilfældet.

- Vi oplever faktisk at, at patienterne nogle gange er blevet mere syge af den måde, de er blevet behandlet på af Jobcentret, end de var i forvejen, siger Rolf Petersen, overlæge ved arbejdsmedicinsk afsnit ved Slagelse Sygehus, til programmet DR2 Undersøger.

Problemet opstår, når syge borgere bliver sendt i de såkaldte ressourceforløb, der skal gøre borgeren i stand til at påtage sig en eller anden form for arbejde. I flere tilfælde er ressourceforløbene så opslidende, at de gør nogle syge borgere endnu mere syge.

Det er summen af den skarpe kritik fra Rolf Petersen og hans kollega, professor Johan Hviid Andersen fra Universitetsklinikken i Herning, i dagens Ugeskrift for Læger.

- Vi ser faktisk at denne reform i vidt omfang er sundhedsskadelig for nogle af de personer der er involveret i den. Og så er det jo naturligt som læge at gøre opmærksom det, siger Rolf Petersen.

Produkt af en reform, der virker

Det er blevet meget sværere at få førtidspension siden 1. januar 2013. Dengang gennemførte den daværende regering nemlig en reform af førtidspensions og fleksjobområdet, der har virket efter hensigten: langt færre bliver nu tildelt førtidspension.

I 2011 fik over 15.000 mennesker ret til at modtage førtidspension, i 2014 var det tal faldet til 5.682.

Nu senders ansøgere til førtidspension i vidt omfang i ressourceforløb, hvor kommunen forsøger at forbedre deres arbejdsevne, eventuelt blot for nogle få timer om ugen. Og det er kommunerne forpligtiget til, hvis de vil leve op til lovens krav.

- Kommunerne følger loven i de her sager. Når der er klagesager i ankestyrelsen, så får kommunerne medhold, siger Niels Arendt Nielsen, der er kontorchef i Kommunernes Landsforening.

Ressourceforløb kan være støtte fra en mentor, at tilbringe nogle få timer om ugen på en virksomhed eller særlig fysisk træning eller terapi. Nogle kommuner bruger ’sengepraktik’, hvor borgeren får en seng med ud i virksomhedspraktik, så han eller kun kan hvile og arbejde skiftevis.

31 har fået almindeligt job efter ressourceforløb

Siden reformen trådte i kraft er 1129 ressourceforløb afsluttet. Heraf er 115 kommet i fleksjob, hvor de arbejder mindre end 37 timer om ugen, og 31 er blevet i stand til at varetage et almindeligt arbejde på fuld tid.

- Selv i sager hvor der står at arbejdsevnen er lig nul, bliver man ved med at prøve, fordi man har indført i lovgivningen at der skal være et udviklingspotentiale, siger Iben Nørup, der forsker i arbejdsmarked og sygdom ved Aalborg Universitet.

Iben Nørup, forsker ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. (© dr)

Kommunernes Landsforening håber, at ressourceforløbene vil have bedre resultater i fremtiden. Men der er ingen garanti for, at det er tilfældet.

- Sådan som lovgivningen er skruet sammen, så skal borgerne i ressourceforløb, hvis der er en rest-arbejdsevne. Men vi kan jo ikke vide, hvordan det ender, når man går i gang, siger Niels Arendt Nielsen.

DR2 Undersøger tager fat på problemstillingen om ressourceforløb tirsdag aften kl. 22 på DR2.

Facebook
Twitter