Overskudsvarme fra ligbrænding varmer skole op

Overskydende varme fra nyt suprekrematorium bliver genanvendt i byens skole.

Det nye superkrematorium, som er tegnet af Henning Larsen Architects, åbner i dag. (© Henning Larsen Architects)

Når de tænder for radiatoren på Byskov Skole ved Ringsted, kommer halvdelen af varmen fra det nye superkrematorium, Fælleskrematoriet.

Der er nemlig gravet en fjernvarmeledning ned mellem Fælleskrematoriet og skolen, som transporterer den overskydende varme fra Fælleskrematoriet til skolen.

- 53 procent af skolernes og krematoriets årlige varmeforbrug kommer fra krematoriet, resten producerer skolen på skolens hidtidige gaskedler, siger Ole Winther, som er projektleder ved Ringsted Fjernvarme.

Kremeringen afgiver varme svarende til 50 huses forbrug

Det nye superkrematorium i Ringsted, der åbnede i dag, regner med at brænde 8000 lig om året. Til kremeringen skal Fælleskrematoriet bruge 100.000 kubikmeter gas om året, for at kremeringen kan ske uden at overskride gældende miljøkrav.

Det giver en varmeudledning, som svarer til 100.000 kubikmeter gas om året. Denne varme sender Ringsted Fjernvarme videre til nogle af byens skoler, som hidtil ikke har haft fjernvarme. Fælleskrematoriet bruger også selv varme til rumopvarmning og varmt brugsvand.

- Den samlede varmeudnyttelse svarer til opvarmning af 50 enfamilieshuse om året, siger Ole Winter om krematoriets varmeudledning.

På nuværende tidspunkt bliver 85 procent af den overskydende varme fra ligbrændingen udnyttet. Ifølge Ole Winther, har de planer om, at forbinde fjernvarmen til et område med parcelhuse og erhverv, så de kan udnytte den overskydende varme 100 procent.

Ingen varme til fuglene

Når det nye Fælleskrematorium kremerer de afdøde, foregår det med gasbrændere i en ovn med en temperatur på omkring 1000 grader. Derefter skal røgen køles ned på 110 grader, inden det skal ledes gennem miljøfiltre. Varmeoverskuddet bliver så ført gennem fjernvarmeledninger til skolen.

- Det er sund fornuft, at udnytte varmen til fjernvarme, siger Ole Winther, og forsætter:

- Hvis ikke vi fjernede varmen, skulle den jo bare ledes ud til fuglene.

Etisk råd: God ide at genanvende varmen

Det er ikke første gang, man anvender overskudsvarme fra et krematorium. Tilbage i 2006 bad daværende kirkeminister, Bertel Haarder, Etisk Råd om, at belyse de etiske aspekter ved at anvende overskudsvarme fra ligbrænding.

- Det Etiske Råd finder ikke, at der er tale om en usømmelig behandling af liget, hvis varmen fra forbrændingen genvindes og anvendes til opvarmning, lyder svaret på kirkeministerens henvendelse fra Etisk Råd.

Derimod syntes Etisk Råd, at det er en god ide at genanvende varmen fra ligbrændingen.

- Tværtimod finder medlemmerne, at der er gode grunde, af blandt andet miljømæssig art, til at gøre det, skriver de.