Overvægtige skal selv betale for ny slankemedicin: Uretfærdigt, siger patientforening

Lægemiddelstyrelsen har afvist at give patienter tilskud til en ny slankemedicin fra Novo Nordisk, der koster op til 31.000 kroner årligt.

(Foto: © Illustration: Morten Fogde Christensen)

En ny og mere effektivt slankemedicin fra Novo Nordisk et kommet på hylderne i Danmark netop i dag.

Medicinen er godkendt til personer med et BMI over 30, og med cirka 900.000 svært overvægtige danskere er målgruppen stor.

Ifølge Novo Nordisk koster medicinen 47 kroner om dagen i de første fire uger og vil stige til 85 kroner efter fire måneder - svarende til over 31.000 kroner om året.

Men Lægemiddelstyrelsen har afvist at give offentligt tilskud til medicinen, siger enhedschef Kim Helleberg Madsen.

- Hvis vi giver tilskud på nuværende tidspunkt, er der en risiko for, at vi ikke bruger skattekronerne rigtigt. Det tyder på, at folk begynder at tage på igen, når behandlingen stopper, og så får vi ikke en gevinst ud af at give tilskud.

Lægemiddelstyrelsen begrunder desuden afslaget med, at man ikke føler sig overbevist om, at Wegovy, som præparatet hedder, på lang sigt også giver lavere dødelighed og færre alvorlige følgesygdomme, som ofte forbindes med svær overvægt.

- Vi har vurderet, at prisen ikke står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, siger Kim Helleberg Madsen.

Men hos Adipositasforeningen, som repræsenterer folk med svær overvægt, ser man det som meget problematisk, at alle pengene til slankemedicinen skal komme fra patientens egen lomme, siger foreningens formand, Per Nielsen.

På sigt håber vi på tilskud til slankemedicin, siger Per Nielsen, formand for Adipositasforeningen.

- Vi ved, at dem med lave indkomster er dem, der er repræsenteret i statistikken med svær overvægt. Derfor er jeg bekymret for, om vi kommer til at lave et A- og et B-hold, hvor en del har så stramt et budget, at de slet, slet ikke kommer i nærheden af at kunne købe det.

Det bliver bakket op af tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at cirka 33 procent af førtidspensionisterne har svært overvægt og dermed markant højere andel end gennemsnittet på cirka 18 procent.

Desuden er der en klar sammenhæng mellem uddannelse og overvægt, så langt flere personer med svær overvægt har en kortere uddannelse end personer med en lang uddannelse.

Novo Nordisk har søgt om tilskud til Wegovy, fordi firmaet mener, at svær overvægt er en kronisk sygdom med følgesygdomme som diabetes og slidgigt.

Derfor er svær overvægt også et problem for samfundet, som derfor vil have gavn af at give svært overvægtige tilskud, så flere får det.

Troels Munk Jensen, medicinsk direktør i Novo Nordisk, erkender, at et tilskud dermed vil betyde øget omsætning til Novo Nordisk, men uden et tilskud vil det give en skævvridning af de overvægtige.

- Det vil betyde øget ulighed, fordi en gruppe vil have råd til at betale for medicinen til en kronisk sygdom, mens andre ikke vil have råd.

Hvis det er så vigtigt for Novo Nordisk at bekæmpe ulighed, kunne I jo bare sætte prisen ned. Hvorfor gør I ikke det?

- Vi har prissat lægemidlet, så det står mål med den effekt, som lægemiddel har.

I Storbritannien har sundhedsmyndighederne i juni i år anbefalet Wegovy til behandling af svær overvægt hos voksne og dermed er Wegovy tilskudsberettiget – med det forbehold, at den endelige godkendelse først kan gives, når Wegovy er på markedet, og prisen er kendt.

Dermed adskiller de engelske myndigheder sig fra Lægemiddelstyrelsens vurdering.

Men dels er der tale om to forskellige sundhedssystemer, dels er der stadig en mulighed for at få tilskud til slankemedicinen i Danmark, siger Lægemiddelstyrelsen.

- Det er altid muligt for læge og patient at søge om individuelt tilskud, hvis lægen vurderer, at medicinen er særlig relevant for patienten, siger Kim Helleberg Madsen.