botilbuddet Kragelund er konflikterne nu mere rå

Beboerne på Kragelund er blevet mere udfordrede med årene, siger leder.

Rikke Bjerregaard er leder på botilbuddet Kragelund, der ligger lidt syd for Aarhus.

Botilbuddet Kragelund ligger idyllisk i Aarhus-forstaden Højbjerg med et gammelt grustennis-anlæg som genbo.

Her er ingen trafik og god udendørs plads at boltre sig på for de knap 20 beboere med forskellige psykiske udfordringer.

Men trods de rolige omgivelser er konflikterne på Kragelund blevet mere rå, fortæller leder Rikke Bjerregaard.

- Konflikterne er voldsommere i deres udtryk end tidligere. Jeg oplever, at det, der bliver sagt og gjort, er mere voldsomt. Ordene er mere truende og mere voldsomme. Det er blevet mere råt, siger hun.

En ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder viser, at der er sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser om vold, trusler, røverier og seksuelle forbrydelser fra beboere på botilbud.

På Kragelund er det dog nogenlunde status quo, vurderer Rikke Bjerregaard. Men beboerne er blevet mere udfordrede.

- Jeg lægger mærke til over tid, at det har udviklet sig til, at de borgere, vi får visiteret til vores tilbud, har større udfordringer. Når de har brug for at blive indlagt på de regionale sengeafsnit, så mærker vi også, hvor pressede de er her.

- Et pres på dem (regionspsykiatrien, red.) resulterer i, at vores borgere udskrives langt tidligere, end de er klar til at indgå i den ramme, som vi kan tilbyde. Det kan øge mængden af konflikter. Over årene er vi også blevet beskåret og er færre hænder til at løse flere opgaver, fortæller Rikke Bjerregaard.

Problemer med rusmidler

Hun oplever, at særligt beboere, der er afhængige af rusmidler, kan skabe mere komplicerede konflikter.

- Det betyder noget, hvilket miljø borgerne har været vant til at komme i. Har de færdes i rusmiddel-miljøer, så er omgangstonen tit rå. Det afspejles i de konflikter, vi har, siger Rikke Bjerregaard, der bruger en metode kaldet LA2 på Kragelund.

Det er et systematisk værktøj med skemaer, hvor man går i dialog med beboerne om deres trivsel, og hvilke belastninger de har i deres liv her og nu.

- Når der opstår en konflikt, prøver vi at koble en medarbejder på hver part i konflikten. Medarbejderens opgave er at stille sig så tæt på, som det kan lade sig gøre, og sørge for at komme i dialog og få givet udøveren af vold muligheden for at genetablere sin trivsel.

- Den voldsramte skal der skabes ro og tryghed for. Det er første del. Og så skal de to parter mødes i en dialog. Det er medarbejdernes opgave at vurdere, om det er muligt. Vi lykkes ikke altid med det, men det er det, vi tilstræber, fortæller Rikke Bjerregaard.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter