Pædagogikken sejler i pædofiliramt børnehave: Forældre har intet hørt om kritiske tilsyn

Det vækker kritik, at Albertslund kommune ikke fortalte om problematiske tilsyn i børnehus.

I marts 2017 blev pædagogmedhjælper Per Pedersen anholdt. Han blev siden dømt for at have seksuelt misbrugt i alt 28 børn i en periode på 20 år. Han filmede sine overgreb og optagelserne brugte politiet til at identificere ofrene. Fem af børnene blev misbrugt i en spejderklub, 23 af børnene i en børnehave.

Børnene bliver råbt ad, tysset på, straffet og truet. Der bliver skiftet ble på stuen og legepladsen er farlig.

Så grelt står det ifølge en række tilsyn til i børnehuset Rosenly, som Alberstlund Kommune nu vil lukke.

Det kan DR Nyheder afsløre på baggrund af aktindsigt i en række dokumenter, som hverken forældrebestyrelsen, de ansatte eller forældrene kender indholdet af.

- Når jeg læser dokumenterne, ser jeg en børnehave i total krise, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Rosenly blev i 2017 ramt af danmarkshistoriens største pædofilisag, da pædagogmedhjælper Per Pedersen blev anholdt for seksuelle overgreb begået i Rosenly.

Han blev siden dømt for overgreb mod 23 børnehavebørn, og Albertslund Kommune lovede ekstra fokus og omsorg i Rosenly.

Men tilsynene viser en anden historie.

- Der er observeret meget sparsom interesse for børn, der ikke selv henvender sig til de voksne. På legepladsen var der konflikter og mangelfuldt opsyn, undertiden måtte børn vente på trøst, står der i et tilsyn fra foråret 2019.

I et andet tilsyn, foretaget i september 2018, står der:

- Børn blev efterladt uden opsyn ude og inde. Et barn sad i klemme og måtte befries af undertegnede, fordi ingen voksne i længere tid hørte hans nødråb.

Konsulenten bag tilsynet overværede også en spisesituation, hvor børnene blev udsat for følgende:

- Børnene skulle sidde og vente i 24 minutter, før de måtte spise. Det var ekstremt ubehageligt at overvære. De kropslige urolige fik besked på ikke at rejse sig. Som straf for deres uro fik de 10 minutter ekstra. Børnene snakkede og blev urolige, hvorefter pædagogen kom ind og råbte, at børnene skulle holde hænderne på hovedet, lyne lynlåsen og smide nøglen væk (et udtryk for at tie stille, red.). Børnene fremstod skræmte.

Forældre fik ikke besked

Selv om et tilsyn altså konstaterede en lang række kritisable forhold i Rosenly i september 2018, er det først otte måneder senere, i maj 2019, at forældrene får besked om, at noget er galt.

Her varsler Albertslund Kommune, at man vil lukke Rosenly og skriver i den forbindelse til forældrene, at kommunen ikke længere kan stå inde for den pædagogiske kvalitet.

Indholdet af de konkrete tilsyn har ingen forældre haft adgang til, og det vækker skarp kritik.

- Jeg er chokeret over, at det er så grelt. Jeg synes, at man som forældre har krav på at se tilsyn, for så kan man jo reagere på dem. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg formentlig ikke sendt min yngste søn derned også, siger Janus Bryndum.

Han har en søn i børnehaven og en yngre søn, der for nylig startede i vuggestuen. Hans børn er ikke blandt de 23 børnehavebørn, der blev seksuelt misbrugt af den tidligere pædagogmedhjælper i Rosenly, men alligevel mærker Janus Bryndum sagens eftervirkninger.

- Jeg bliver jo i tvivl om, hvorvidt min søn kan det, han skal kunne for at starte i skole. Jeg får en frygt for, om hans udtale er god nok, om han kan sidde stille. Han og de andre har jo ikke fået det i børnehaven, som de skulle have haft, siger Janus Bryndum.

Ledelsen så bekymret adfærd

Foruden de kritisable tilsyn har også ledelsen i Rosenly været bekymret.

På kommunens hjemmeside ligger et brev fra en nu afgået leder og en souschef, som i anledningen af, at Rosenly skal lukke, skriver:

- Vi har kunnet se på børnenes adfærd – og kan stadig se det – at flere end først antaget har været udsat for overgreb. Det er vores antagelse, idet flere børn har en bekymrende adfærd, og dette er der ikke blevet arbejdet fagligt med – ligesom der fortsat ikke arbejdes med dette, står der i høringssvaret.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er der fra ledelsens side lavet en række underretninger på konkrete børn efter sagens afslutning i retten.

Underretninger, der ikke nødvendigvis skal tolkes som ledelsens opfattelse af, at flere børnehavebørn end de hidtil kendte 23 har været udsat for seksuelle overgreb, men som en generel bekymring for sagens eftervirkninger.

- Vi oplever, at de børn, der skal i børnehave, ikke har lært basale færdigheder. Børnene er ikke blevet udfordret/udviklet. Den fornødne viden om anerkendende relationer ses ikke i praksis. Der mangler generelt synligt glæde i arbejdet med børnene, skriver lederen og souschefen om personalet.

Borgmesteren er chokeret

For Borgmester Steen Christiansen (S) har tilsynet været chokerende læsning:

- Jeg blev dybt bekymret, da jeg læste det. Min helt entydige konklusion er, at vi ikke kan lægge ryg til, at det fortsætter. Vi skal tage hånd om de børn, der kan have følgevirkninger af at være på institutionen.

Steen Christensen, ledelsen skriver direkte til kommunen, at der er børn, de er bekymret for, som der ikke er blevet taget hånd om. Hvordan kan det ske i din kommune, at ledelsen i en børnehave er bekymret for nogle konkrete børn, men i samme sætning skriver, at det ikke er noget, man arbejder med?

- Det er også bekymrende, at det er sådan. Vi må konstatere, at Rosenly har været gennem et langstrakt forløb. Derfor er ledelsen også entydig i konklusionen - det er ikke muligt at komme i gang med det nødvendige arbejde med børnene inden for de rammer, der er nu.

Interne tilsyn konstaterer, at der er krænkelseskultur og grænseløse børn. Hvad vil du gøre for at hjælpe de børn, der har været i det her miljø?

- Vi vil gøre alt for, at børnene finder sig til rette i nye institutioner. Vi vil følge dem i deres institutionsliv og være til rådighed med al den hjælp, vi kan.

Er det hensigtsmæssigt, at der i en børnehave med rigtig mange seksuelt misbrugte børn er fire forskellige ledere på kort tid i en periode, hvor personalet også er ekstremt presset af sagen?

- Du giver selv svaret. Vi har været under et kolossalt pres, og der findes ikke en manual i sådan en sag. Vi har gjort vores bedste, siger Steen Christiansen.

Han vil nu indstille til Kommunalbestyrelsen, at tilsyn fremover bliver offentligt tilgængelige i Albertslund Kommune.

Facebook
Twitter