Pædagoguddannelse opgiver at få nok unge studerende: De gamle må træde til

Personer oppe i alderen skal læse til pædagoger, hvis der skal være nok, mener studieleder og fagforening.

Dennis Haahr har været pædagogmedhjælper i mere end 10 år og har flere gange overvejet at uddanne sig til pædagog - men økonomien er kommet i vejen. (Foto: Alex Berg © dr)

Pædagogisk leder Bjarne Kofoed skal holde ansættelsessamtaler i Børnegården i Sundby.

Han mangler to pædagoger til institutionen, der ligger på Amager i København. Men ansøgningerne kommer ikke just væltende.

- Det første opslag, jeg lavede, gav nul. Nu er jeg så kommet op på tre ansøgere, som kommer til samtale. Men det er kun de to, der er uddannet, siger Bjarne Kofoed.

Ofte lykkes det slet ikke at finde en uddannet kandidat, og så må institutionen ansætte en medarbejder, der ikke er pædagog.

- Det betyder jo, at børnene har mindre tid sammen med en uddannet, faglig person, siger Bjarne Kofoed.

Ifølge forskningen betyder manglen på pædagogisk personale dårligere kontakt til børnene, fortæller Charlotte Ringsmose, der er professor i dagtilbud ved Aalborg Universitet.

- Uddannet personale er bedre til at møde børnene aldersvarende. Og det har utrolig stor betydning, når vi taler om små børns trivsel og udvikling, at de er sammen med voksne, der forstår dem og kan møde dem, hvor de er, siger hun.

Regeringen ønsker minimumsnormeringer

I det forståelsespapir, som den nytiltrådte regering har underskrevet sammen med støttepartierne, står ønsket om minimumsnormeringer for antallet af pædagoger til hvert barn som et vigtigt mål.

Men det kræver mere pædagogisk personale. Ifølge pædagogernes fagforening, BUPL, vil det kræve 5000 flere pædagoger, hvis der skal indføres minimumsnormeringer.

Det stemmer dårligt overens med, at der i de seneste år er blevet uddannet færre pædagoger. Særligt i hovedstaden er antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen faldet.

I år havde pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole 609 ledige pladser, da ansøgerne var blevet lukket ind.

- Det er på ingen måde nok. Der bliver færre unge, så vi har brug for at se på andre veje ind i pædagogfaget, siger Annegrete Juul, der er dekan på pædagoguddannelsen i København.

Faktisk har dekanen helt opgivet at tiltrække nok af de unge, der vælger pædagoguddannelsen umiddelbart efter gymnasiet eller HF. I stedet skal flere ældre ind i pædagogfaget, mener Annegrete Juul.

- Vi skal have lavet nogle uddannelsesmodeller, der er fleksible, som kan tilgodese, at man har familie og udgifter, siger hun.

Pædagogmedhjælper vil gerne være pædagog

Dennis Haahr er pædagogmedhjælper hos Børnegården i Sundby og har været det i mere end 10 år. Han har flere gange overvejet at uddanne sig til pædagog.

- Jeg tror, jeg ville få noget teori bag og få sat nogle ord på, hvad man gør, og få nogle ideer til, hvad man ellers kan gøre, siger Dennis Haahr.

Som pædagogmedhjælper med fem års erfaring og en ungdomsuddannelse i bagagen har man mulighed for at søge optagelse på merituddannelsen til pædagog, som tager ca. 3 år.

Men udsigten til at skulle gå ned i indtægt har indtil videre holdt Dennis Haahr tilbage.

- Fordi jeg er blevet etableret med faste udgifter til bil, bolig og sådan noget. Og så synes jeg, det er svært at overskue, at man skulle gå op til 50 procent ned i forhold til den indtægt, jeg ligger med nu, siger Dennis Haahr.

Fagforbund: Sæt kravet til merit ned

Også pædagogernes fagforening, BUPL, ønsker sig en ordning, der gør det mere attraktivt for mennesker, der allerede er i gang med deres karriere, at uddanne sig til pædagoger.

- Der skal være en mulighed for, at man ikke skal gå fra hus og hjem for at studere igen. Og det er også muligt at lave om på reglerne for, hvornår man kan blive optaget på uddannelsen. Og det kan man gøre med små ændringer, siger formand Elisa Rimpler.

BUPL foreslår, at reglerne laves om, så man i fremtiden kun skal have to års erhverserfaring for at søge ind på merituddannelsen til pædagog. I dag lyder kravet på fem års erfaring.

Annegrete Juul mener dog, at en ny pædagoguddannelse ikke blot skal være rettet mod folk, der har arbejdet som pædagogmedhjælpere, men også appellere til andre.

- Der kunne også være for eksempel ledige akademikere eller akademikere, der vil lave et skifte, siger Annegrete Juul.

Forsøgte at finde pædagoger i Jylland

I Børnegården i Sundby har pædagogisk leder Bjarne Kofoed også forsøgt sig med at hente pædagoger i Jylland. I Nordvestjylland er der nemlig markant højere ledighed blandt pædagoger end i København. Men det er ikke lykkedes endnu.

- Den melding, jeg har fået derovre fra, er, at det er for dyrt at bo i København, siger Bjarne Kofoed.

Han ser kun én løsning på problemet med de få ansøgninger i bunken.

- Der skal uddannes nogle flere, og det er merituddannelsen, som må være vejen frem, siger Bjarne Kofoed.