Pædagoguddannelsen får dumpekarakter i evaluering: 'Vi skal have proppet kvalitet ind i uddannelsen'

En dugfrisk rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har kigget pædagoguddannelsen efter i sømmene, og der er nogle helt klare udfordringer.

Pædagoguddannelsen får hård kritik af i ny evaluering foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. (Foto: Signe Goldmann © Ritzau Scanpix)

Kun lidt flere end hver tredje nyuddannede pædagog oplever at være klædt godt nok på til den hverdag, som venter dem efter tiden på skolebænken.

Og endnu færre af deres ledere synes, at de nyuddannede har nok kompetencer.

Og halvdelen af de studerende mener, at eksaminerne er for lette at bestå.

Med andre ord: Pædagoguddannelsen får sønderlemmende kritik i en ny evalueringsrapport, der følger op på reformen af uddannelsen, der i 2013 blev aftalt af alle Folketingets partier.

Nu skal der gøres noget for at forbedre pædagoguddannelsen.

Det lover uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), efter at han har læst evalueringen af pædagoguddannelsen, der er lavet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

- Det har jo sikkert været med alle de bedste intentioner, at den reform er vedtaget i sin tid, men vi kan jo se her, at det simpelthen ikke fungerer godt nok.

Uddannelsen sætter ikke høje nok krav

Noget af det, de studerende lægger vægt på i evalueringen er, at niveauet på uddannelsen simpelthen er for lavt, og det er for nemt at bestå eksaminer og prøver.

Og det er ikke motiverende for læring, fortæller Jane Lyng Sølbeck. Hun er pædagog og souschef i vuggestuen Skottegården i Kastrup.

- Det handler om, at vi skal have proppet kvalitet ind i uddannelsen. Når det bliver for nemt, så mister man lysten og engagementet. Det er ikke, fordi det skal være så svært, at man ikke lyst, men der skal være et læringsudbytte. Det skal give mening at tage til en eksamen og føle, at man har gjort et godt stykke arbejde og har forberedt sig godt.

På Jane Lyng Sølbecks arbejdsplads vuggestuen Skottegården i Kastrup har de også praktikanter. Her oplever de, at dét at tage i praktik er nok til at bestå praktikken i sig selv, uanset hvordan den enkeltes niveau har måtte være under praktikken.

- Når vi tager fat i vejlederne og siger, at vi oplever nogle problematikker, som vi er nødt til at tage hånd om, så oplever vi som oftest som praktiksted, at vi ikke kan få hjælp, og at vi ikke kan kræve mere af den studerende.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen skal have set på de studerendes faglige niveau efter endt uddannelse, når han på baggrund af evalueringen skal præsentere sit bud på ændringer af pædagoguddannelsen.

- Jeg er blevet bekræftet i det indtryk, at der er der nogen, som nok ikke burde få godkendt sin praktik, hvor kravene burde have været større, men som alligevel består.

Elisa Rimpler, der er formand i pædagogernes fagforening, BUPL, mener ikke nødvendigvis, at det handler om, at uddannelsen er for let.

- Jeg ved ikke, om det er for nemt at blive pædagog, men det er i hvert fald en kritik, man skal tage alvorligt.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) skal have set på de studerendes faglige niveau efter endt uddannelse, når han på baggrund af evalueringen skal præsentere sit bud på ændringer af pædagoguddannelsen. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

- Det handler jo selvfølgelig om, at når en uddannelse er blevet udsultet gennem mange år og har haft et lavt tilskud, så får man de pædagoger og studerende, man investerer i.

Nyuddannede mangler kompetencer

Der er for få nyuddannede pædagoger, som egentlig kan det de skal, når de står med eksamenspapirene i hånden, lyder en af de centrale konklusioner i evalueringen.

Her har man talt med pædagogerne selv, og de siger, at der er for stor forskel på, hvad pædagogerne lærer på uddannelsen sammenlignet med, hvad der møder dem ude i virkeligheden.

For pædagog Jane Lyng Sølbeck handler det om, at man dækker et fagligt bredt område for overfladisk.

Jane Lyng Sølbeck er pædagog og souschef i vuggestuen Skottegården i Kastrup.

- Det handler om relationer, sprog, tilknytning, magt, forældresamarbejde, og når du kommer ud i institutionerne, så har du fået det her stempel "nu er du pædagog", men du har knap nok været med til de svære samtaler. Du har kun lige kradset i forældresamarbejdet.

Jane Lyng Sølbeck slår på, at de her forskellige nøgleord i pædagogik bliver gennemgået spredt og overfladisk i undervisningen, og så er der langt til praksis i institutionen.

- Jeg oplever nyuddanede, der kommer ud i job og er utryg i relationen til børnene og ikke ved, hvordan de skal tale med forældrene. For hvordan reagerer man, når forældrene er vrede? Eller hvornår er det, man skal lave en underretning? De mangler simpelthen de kompetencer.

Her peger hun på, at uddannelsen mangler dialogbaseret undervisning, hvor man kan gennemgå lignende scenarier og diskutere teorierne sammenholdt med erfaringer fra praktikken.

Også formanden for BUPL, Elisa Rimpler slår på, at fagets kompleksistet ikke står måls med uddannelsen.

- Mange ser jo på pædagoger som nogen, der passer børn. Og så er man bare så langt fra målet, fordi det her er en meget kompleks opgave. For os på den pædagogiske uddannelse har man brug for at lære mere.

Hun peger på, at man bliver nødt til at sætte ind med løbende videreuddannelse.

Praktikken hænger ikke sammen med uddannelsen

Med uddannelsesreformen fra 2013 ville man blandt andet bygge bedre bro mellem undervisningen og praktikken, så pædagogerne var bedre rustet til at møde virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Men det er ikke kun i undervisningen, det halter, fortæller Jane Lyng Sølbeck.

- Praktikkerne giver god mening, men de er presset og underbemandet i institutionerne, så når du er i praktik, skal du løbe hurtigt, da du indgår i normeringen, hvilket betyder, at du er et af de sæt hænder, de regner med. Så der er ikke særlig meget tid til at få vejledning.

Til næste år vil regeringen gå efter at lave en aftale, der skal forbedre pædagoguddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

- Jeg vil gerne være med til at skrue på, hvordan normeringerne er i daginstitutionerne, og det har regeringeren jo faktisk allerede gjort i finansloven. Vi er parate til at løfte det økonomiske grundlag for uddannelsen, hvis vi kan få opbakning til de forslag, vi er kommet med i Folketinget.

21 procent af praktikvejlederne og 15 procent af personalelederne svarer i evalueringen, at de slet ikke eller i mindre grad oplever, at samarbejdet med professionshøjskolerne er velfungerende.

En mudret modul-sammensætning

Evalueringen peger også på, at pædagoguddannelsens opbygning er ulogisk. Undervisningen fremstår fragmenteret med mange uklare mål for læringsudbytte.

Elisa Rimpler mener i den forbindelse, at man har mudret uddannelsen med diffuse og flyvske kompetencemål, som fjerner fokus fra essensen af uddannelsen.

Elisa Rimpler, formand pædagogernes fagforening BUPL, mener, at pædagoguddannelsen er dumpet på baggrund af evaluering.

- Det handler rigtig rigtig meget om, at man sander et område til i kompetencemål, og man synes, at nu skal man bygge en uddannelse op selv, og vi har nogle moduler, som fremmedgør de studerende, fordi man ser en masse fragmenter frem for at se en sammenhæng. Det har ødelagt uddannelsen.

Også uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen mener, at uddannelsen har rykket sig fra langt væk fra sit egentlige formål.

- Her kunne der nok godt trænge til, at det blev mere enkelt. Hvad er det egentlig, der er formålet med det hele? I stedet for et lidt forvirrende landskab af mange forskellige målsætninger.

FacebookTwitter