Pædofile slettes aldrig i register

Pædofile, der groft har krænket børn seksuelt, skal ikke længere have mulighed for at skjule deres fortid, hvis de vil arbejde med børn og unge. Justistminister Frank Jensen har besluttet, at den type kriminalitet for altid skal registreres i straffeattesten.

Pædofile, som har begået overgreb mod børn, skal aldrig havederes domme slettet i Kriminalregistret. Når de søger job eller vilvære ledere for børn og unge i fritiden, får arbejdsgivere ogsportsklubber lov til at bede dem om en straffeattest, hvor dommenaltid vil fremgå.

Det er hovedtrækkene i en ny bekendtgørelse fra justitsministerFrank Jensen.

Domme for incest vil derimod blive slettet efter 20 år ogbødedomme, eksempelvis for blufærdighedskrænkelse, bliver slettetefter 10 år, skriver Politiken.

- Det er en af vores vigtigste opgaver at sikre børn modpædofile sædelighedsforbrydere. Med de nye regler sikrer vi os, atingen, der skal have med børn og unge at gøre på jobbet eller ifritiden, har en pædofil baggrund i strafferetlig forstand, sigerFrank Jensen.

I øjeblikket kan alle få en straffeattest, som dækker ens egneforhold fem år tilbage, og offentlige myndigheder kan fåoplysninger om kriminalitet, der ligger 10 år tilbage.

Den berørte person skal give samtykke, før straffeattester kanblive udleveret, men i praksis kan det betyde farvel til et jobeller en trænerpost, hvis man nægter.

Reglerne må bruges både ved nyansættelser og til kontrol afnuværende ansatte og ungdomsledere, og Frank Jensen indrømmer, atder er tale om en kraftig skærpelse.

- Hvis man har begået en så grov forbrydelse, som ofte giveralvorlige skader på barnet resten af dets liv, må man finde sig i,at man både skal tage sin straf, og at man aldrig mere får med børnat gøre. Vi ved, at risikoen for tilbagefald er stort blandt dennetype kriminelle, og hensynet til børnene er det vigtigste, sigerFrank Jensen.

Formanden for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, LeifMikkelsen, siger, at de nye regler let kan blive en sovepude, såidrætslederne ikke vil være opmærksomme på tegn på pædofili.

Morten Møller, informationschef i Dansk Idrætsforbund, siger, atdet er et faktum, at de fleste pædofile aldrig er blevet dømt.

Professor i strafferet på Aarhus Universitet Gorm ToftegaardNielsen mener, at den ny bekendtgørelse går alt for vidt, og atsamfundet overreagerer.

- Jeg håber bestemt, at ministeren har den videnskabeligebaggrund på plads, når han mener, at man skal forfølge folk restenaf deres liv, fordi de engang har begået noget kriminelt, siger hantil Politiken.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk