Partier: Antibiotikaregler bør laves om

En række partier i Folketinget kræver nu, at regeringens rangliste af antibiotika til svin skal laves om.

En række partier kritiserer fødevareministeren for at favorisere landbruget på bekostning af folkesundheden. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det er kun syv måneder siden, at fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) underskrev en bekendtgørelse, der rangerer antibiotika til svin efter, hvor vigtige de er til behandling af sygdomme hos mennesker.

Nu vil et flertal i folketinget have listen lavet om.

Regeringens rangliste har vakt heftig kritik fra såvel Lægeforeningen, eksperter i mikrobiologi og et ekspertudvalg under verdenssundhedsorganisationen WHO.

Ranglisten tilskynder nemlig svineproducenterne til at bruge stoffer, der ifølge WHO er kritisk vigtige til behandling af syge mennesker.

Nu kritiserer en række partier ministeren for at favorisere landbruget på bekostning af folkesundheden.

- Det er en skandale, at regeringen løber en risiko på vegne af folkesundheden for at fremme svinebrugenes bundlinje. Har regeringen glemt, at mennesker er vigtigere end kold økonomisk bundlinje? Det gør et kæmpemæssigt indtryk på mig, at humanlæger og WHO råber vagt i gevær så højt, som de gør nu, siger Simon Kollerup fra Socialdemokratiet.

Partier: Lav listen om

Socialdemokratiet kræver, at regeringen laver listen om, så brugen af kritisk vigtige antibiotika begrænses.

Det forlanger Enhedslisten også:

- Det her er fuldstændig uacceptabelt. Formålet med bekendtgørelsen er at nedbringe forbruget af de antibiotika, der er vigtige til at behandle sygdom hos mennesker. Jeg mener derfor, at ministeren fuldstændig har misforstået sin opgave og kun har haft blik for svineindustriens behov og interesser, siger Enhedslistens Maria Reumert Gjerding.

Det Radikale Venstre vil bede ministeren se på de nye oplysninger.

- Det er vigtigt, at vi passer på med brugen af antibiotika. Derfor gør det mig bekymret, når Lægeforeningen siger, at regeringens indsats er så dårlig, at den bør laves om, siger de Radikales sundhedsordfører Lotte Rod.

Også Dansk Folkepartis Rene Christensen vil have regeringens antibiotikaliste genvurderet, mens SF helt vil udelukke kritisk vigtige antibiotika fra husdyrproduktionen.

- Ministeren følger kun forskernes og eksperternes anbefalinger, når det ikke strider mod landbrugets interesserer. Nu bør han inddrage de relevante eksperter og justere bekendtgørelsen, sådan at kritisk vigtig antibiotika udelukkes fra husdyrproduktionen, siger SF's Trine Torp.

Alternativet: Dybt kritisabel prioritering

I 2015 vedtog et stort flertal i folketinget den såkaldte MRSA-handlingsplan. Heri står der, at "kritiske antibiotika skal fortsat ikke anvendes i husdyrproduktionen."

Det skulle opnås med ordningen om det såkaldte Differentierede Gule Kort, som fødevareminister Esben Lunde Larsen altså godkendte for syv måneder siden.

Men regeringens rangering af de forskellige antibiotika synes nærmest at opnå det stik modsatte. Adskillige antibiotika, der ifølge WHO er kritisk vigtige til behandling af syge mennesker, er nemlig vægtet helt neutralt, så svineproducenten ikke "straffes" for at bruge dem.

- Det er dybt kritisabelt og signalerer, at ministeren prioriterer husdyrholds økonomi højere end sikkerhed for borgere og den truende antibiotikaresistenskrise, siger sundhedsordfører Pernille Schnoor fra Alternativet.

Partier: Minister skal miste beføjelsen

Alternativet mener, at ministeren fremover skal fratages retten til at prioritere antibiotika i svineproduktionen.

- Efter denne sag bør ministeren fratages beføjelsen til at fastlægge den slags vægtninger i en bekendtgørelse. Regeringen bør ændre loven, så der ikke længere er fri mulighed for ministeren til at lægge disse niveauer selv. Og så skal regeringen udstede en revideret bekendtgørelse, hvor vægtningerne er ændret til de ansvarlige niveauer, der svarer til WHO´s anbefalinger.

Også Enhedslisten vil på grund af denne sag stække ministerens beføjelser.

- Ministeren må fratages bemyndigelsen til at udarbejde reguleringen af antibiotika i husdyrproduktionen. Det må fremover være en sag for folketinget. Så udover at jeg vil kræve, at der omgående sættes gang i en ny regulering af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen, der tager højde for det, vi har aftalt i MRSA handlingsplanen, vil jeg også kræve, at folketinget fremover skal have præsenteret oplægget til reguleringen, og skal godkende den, inden bekendtgørelsen bliver udstedt, siger Enhedslistens Maria Reumert Gjerding.

Minister: WHO er ikke det eneste, der tæller

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) siger til DR, at han er tilfreds med den nye vægtning af antibiotika til svin.

- Med ændringen får vi en model, hvor de stoffer, der er udpeget som problematiske i MRSA-handlingsplanen, er vægtet med en højere faktor, og de resterende antibiotikatyper er tildelt faktor 1. Det er enkelt, og det er jeg tilfreds med, siger ministeren.

For nylig sænkede fødevareminister Esben Lunde Larsen grænsen for, hvornår svineavlernes antibiotikaforbrug udløser et såkaldt gult kort med 7,5%, og ministeren fremhæver overfor DR, at Danmark er det eneste land i verden, der vægter problematiske antibiotika tungere i landmandens medicinregnskab.

Men ministeren siger samtidig, at WHO´s anbefalinger ikke er det eneste, der tæller i vægtningen af antibiotika til svin.

- I den videnskabelige risikovurdering indgår en række parametre, herunder – men ikke isoleret til - WHO-klassificering i forhold til kritisk vigtighed i human behandling. Derudover vurderes blandt andet risiko for, at behandling af dyr med et givet antibiotikum skaber resistens, risiko for at denne resistens i givet fald kan overføres til mennesker, og i så fald om den overførte resistens skaber behandlingskrævende sygdom hos mennesker, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Facebook
Twitter