Partier er enige om sundhedsreform om nærhospitaler og flere praktiserende læger

Stramning af regler for rygning og køb af alkohol er udskudt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke afholdt i dag sammen med aftalepartierne pressemøde om en delaftale vedrørende sundhedsreformen. (Foto: NILS MEILVANG © Nils Meilvang)

Et mere nært sundhedsvæsen og flere praktiserende læger.

Det er nogle af ingredienserne i den længe ventede aftale om sundhedsvæsnet, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop har fremlagt sammen med en lang række aftalepartier.

Efter månedlange forhandlinger er aftalepartierne blevet enige om at afsætte 6,8 milliarder kroner ekstra over de næste otte år.

- Pengene går blandt andet til at etablere op til 25 nærhospitaler, og det går til, at vi får flere læger ud i Danmark, hvor vi har brug for dem, sagde Magnus Heunicke ved pressemødet.

- Og vi får etableret kvalitetsplaner for kronikere, så kommunerne bliver bundet op på at levere høj kvalitet i hjælpen til kroniske patienter, så vi kommer væk fra postnummerlotteri og geografisk ulighed.

Aftalen fokuserer på at styrke det nære sundhedsvæsen og at mindske antallet af indlæggelser og genindlæggelser.

Der skal arbejdes på flere digitale sundhedsløsninger for både borgere og sundhedspersonale, og så skal en "national kvalitetsplan" sikre kvalitet og sammenhæng i de kommunale sundhedstilbud, uanset hvor man bor.

Aftalen er første del af en samlet aftale om sundhedsreformen. Regeringen inviterer Folketingets partier til nye forhandlinger om anden del i næste uge.

Du kan læse hele aftalen her, men her er tre nedslag.

Oprettelse af op til 25 nærhospitaler

Op til 25 nye nærhospitaler er en af ambitionerne i den nye aftale. (Foto: NILS MEILVANG © Nils Meilvang)

I aftalen er partierne blevet enige om at oprette op til 25 såkaldte nærhospitaler.

Et nærhospital defineres som et sted, hvor borgere kan få ambulant behandling af hospitalslæger og andet sundhedspersonale. Der vil ikke være sengepladser eller døgnfunktion på nærhospitalerne.

- De patienter, der bruger lang tid på landevejen for at få et tjek, kan få det tættere på. Helst i eget hjem, men ellers i et sundhedstilbud tæt på, sagde Magnus Heunicke.

Nærhospitalerne skal indeholde sygehusfunktioner, som er koblet til det nærmeste akutsygehus, samt kommunale tilbud som genoptræning og misbrugsbehandling. Desuden skal praktiserende læger og psykologer også kunne være i nærhospitalet. Det står i aftaleteksten.

I dag findes der allerede de såkaldte sundhedshuse, der også tilbyder behandling nær borgerens hjem.

Magnus Heunicke fortalte ved pressemødet, at det nye er, at Sundhedsstyrelsen bliver bedt om at udarbejde en liste over, hvad alle nærhospitaler skal kunne tilbyde borgeren.

- Det skal defineres, hvad der skal leves op til på nærhospitalerne, hvis man skal have del i de midler, vi har, til udbygninger, ombygninger og udstyr.

Mål om flere praktiserende læger

ARKIVFOTO..(Foto: Morten Germund/Scanpix 2012) (Foto: Morten Germund © Scanpix)

Der skal også flere læger til almen praksis.

Sundhedsaftalen sætter et mål om at have mindst 6.500 læger med speciale i almen medicin senest i 2035.

Det svarer til en stigning på cirka 43 procent i forhold til i år.

For at nå det mål skal man nu i gang med en større analyse.

Analysen skal finde ud af, hvordan kommuner og almen praksis bedre kan samarbejde, og hvordan almen praksis i højere grad kan få større ansvar for patienterne ved at tage flere opgaver på sig.

Man vil gøre en særlig indsats for at styrke lægedækning især i de områder, hvor der er mangel på læger. Det vil man blandt andet gøre i form af økonomiske tilskud i form af honorarer til praktiserende læger.

Ingen ord om cigaretter og alkohol

Noget af det, der fik stor opmærksomhed, da regeringen i marts fremlagde udspillet til sundhedsreformen, var forslaget om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol.

Regeringen ønskede samtidig at lave et forbud mod salg af nikotinprodukter som snus og cigaretter for alle født i 2010 og senere.

De planer er dog ikke at spore i den nye reform.

Magnus Heunicke fortalte ved pressemødet, at ambitionen ikke er lagt i graven.

- For mig var det vigtigt at lave en bred aftale nu. Jeg kom frem til, at det ikke var muligt at gå så langt på forebyggelse med alkohol og tobak.

- Så nu inviterer vi til forhandlinger om det i næste uge, og så må vi se, hvor mange vi kan få med på det, sagde han.

- Regeringen har ikke selv 90 mandater, så der skal være nogle partier, der er med på at gøre noget markant. Vores holdning er den samme som i udspillet.

Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for, hvornår anden del af sundhedsreformen er på plads.