Partileder Rasmus Paludan fik tilhold efter grov chikane

Rasmus Paludan afviser at kommentere sagen, fordi der ifølge ham er tale om private forhold.

Lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, stiller op til Folketinget. En af hans mærkesager er, at islam skal forbydes i Danmark. Foto fra Rasmus Paludans besøg på Christiania 9. maj. (Foto: THOMAS SJØRUP © Scanpix)

Gennem længere tid chikanerede lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, en tidligere medstuderende i så stort omfang, at politiet gav Rasmus Paludan et tilhold.

Det skriver Avisen Danmark i dag.

Med tilholdet blev det forbudt for Rasmus Paludan at kontakte manden personligt, mundtligt eller skriftligt - altså heller ikke gennem mails, sms'er eller over sociale medier.

Det blev også forbudt for Rasmus Paludan på anden måde at opsøge eller følge efter manden. Det fremgår af tilholdet, som Avisen Danmark har offentliggjort.

I politiets afgørelse fra 28. december 2012 står der blandt andet:

"Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg vurderer, at De har krænket XX's fred ved at genere XX, hans venner og familie ved telefonopkald og sms-beskeder, og at det for at få dem til at standse chikanen har været nødvendigt at give Dem et tilhold."

Sagen er blevet til efter en oplevelse af grov chikane, står der også et sted.

Tilholdet blev givet i fem år, hvilket er det maksimale, der kan gives.

I afgørelsen nævnes det, at Rasmus Paludan ville blive straffet med bøde eller fængsel indtil to år, hvis han overtrådte tilholdet.

Den 10. januar 2013 blev tilholdet forkyndt for Rasmus Paludan, viser Avisen Danmarks dokumenter.

"Tilhold er generelt set et godt værktøj"

Rasmus Paludan ønsker ikke at kommentere tilholdet, da der ifølge han er tale om private oplysninger, siger han til de fremmødte journalister under en uddeling af valgmateriale på Nørrebro i København i dag.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til privatlivsforhold, men jeg kan sige, at der er ikke noget aktuelt tilhold, som jeg er meddelt i forhold til noget som helst, lyder det fra partilederen.

Han ønsker heller ikke at bekræfte, at der har været en sag, men siger:

- Jeg er fuldstændig værdig til at være medlem af Folketinget.

Samtidig vil han gerne udtale sig om tilhold generelt set.

- Tilhold er et rigtig godt værktøj. Hvis der er en konflikt mellem privatpersoner, så kan man bruge det til at afslutte en konflikt, for så undgår man, at der fortsat er kontakt mellem folk, der ikke kan enes, og derfor støtter jeg fuldt ud, at man benytter det redskab, siger han.

Klagede over tilhold

Efter tilholdet i 2013 klagede Rasmus Paludan over det til Københavns Politi, som også havde behandlet tilholdssagen. Han mente, at der var sket sagsbehandlingsfejl undervejs.

I den forbindelse skrev han grimt om en betjent, der havde været inde over sagen, og derfor blev han i landsretten straffet med ti dagbøder af 400 kroner.

Det fremgår af retsdokumenter, DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Af landsrettens dom fremgår det også, at klagesagen over tilholdet gik videre til Statsadvokaten.

Da DR Nyheder ikke har adgang til klagen til Statsadvokaten, er det uvist, om klagen betød, at tilholdet på de fem år blev ændret.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk