Pas på den indre coronabetjent: Ikke alle skal bruge mundbind

Sundhedsstyrelsen har set sig nødsaget til at minde om, at der kan være en god grund til ikke at bære mundbind.

Mundbindet har vundet indpas som et af de redskaber, der skal bekæmpe coronasmitte i det danske samfund. I dag tog det endnu et stort skridt ind i danskernes hverdag, da de nye krav om mundbind trådte i kraft.

Det betyder, at du nu også skal trække mundbindet om ørerne, når du tager i supermarkedet eller forbi kiosken. Eller det skal langt størstedelen af danskerne. Der er nemlig også en gruppe af danskere, der af forskellige årsager er undtaget for kravet.

Og det er vigtigt at huske på, inden vi slipper hverdagsbetjenten løs, mener professor Michael Bang Petersen, der er leder af HOPE-projektet, der har undersøgt vores liv under coronaen.

- Det med at lege corona-politi kommer desværre helt naturligt i situationer som denne, og det har nogle uheldige implikationer, hvis vi begynder at løfte pegefingeren overfor de grupper, der ikke skal have mundbind på, siger han.

Også Sundhedsstyrelsen ser sig i deres nye informationsmateriale nødsaget til at minde om, 'at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig'.

Man understreger samtidig, at der ikke kræves dokumentation som for eksempel en lægeerklæring for at en person ikke kan bruge et mundbind.

Få et overblik over nogle af de grupper, der ikke er underlagt kravet om mundbind, her.

Folk med nedsat lungefunktion

Modelreleased: YES Property Released: NO hehkuva, batch 4, 0210 (Foto: © MINNA RAITAVUO)

En rigtig stor gruppe har en ikke-synlig sygdom, der giver nedsat lungefunktion. Det kan være kraftig astma, KOL, cystisk fibrose eller en anden voldsom lungesygdom. Mange af dem vil være undtaget brugen af mundbind.

- Jeg vil skyde på, at der er omkring 100.000 danskere, der ikke vil kunne bruge et mundbind, og det kan blandt andet skyldes, at man har astma eller andet, der gør, at man ikke kan trække vejret ordentligt igennem et mundbind.

- Derudover kan man simpelthen også være allergisk overfor et mundbind og kan derfor ikke bruge det, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør hos astma-allergi Danmark.

Hun har derfor en klar opfordring til folk, der fra i dag af spotter en mundbinds-løs person henover køledisken i supermarkedet.

- Jeg vil opfrodre alle til ikke at være for meget coronabetjente. Det kan jo være, at der er en grund til, at et menneske ikke har mundbind på.

Mennesker med nedsat bevidsthedsniveau

Prinsesse Marie (midt) deltager som protektor i Landsforeningen Autismes løb i anledning af den Internationale Autismedag onsdag d. 2. april 2014 i Høje Tåstrup. (Foto: © Christian Liliendahl, Christian Liliendahl)

Flere personer med udviklingshandicap vil være undtaget fra kravet om mundbind. Det drejer sig blandt andet om folk med autisme, Downs syndrom og kraftigt medicinerede personer.

- Der ligger en ekstraordinært stor socialpædagogisk opgave i at forklare de her personer, hvorfor de skal bruge et mundbind. En opgave, der ofte ikke vil lykkes, fortæller formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

Han oplever allerede nu, at folk kan have svært ved at forstå, hvorfor folk med for eksempel Downs syndrom ikke kan bruge et mundbind.

- Vi ser faktisk allerede nu, at folk kan finde på at påtale det. Jeg har også hørt historier om, at folk er blevet smidt ud af bussen for det. Det er dog værst for gruppen med nedsat lungefunktion.

Der kan dog være mange grunde til, at personer med autisme kan have svært ved at bruge et mundbind. For eksempel et meget fintfølende sanseapperat.

Personer med psykisk diagnose

(Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Forskellige psykiske diagnoser kan fritage dig fra kravet om mundbind. Det drejer sig blandt andet om forskellige typer af angst herunder ptsd, forklarer formanden for Sind, Knud Kristensen:

- Der er flere typer af angst, der gør, at det er umuligt for den psykisk syge at have måske på. Der vil simpelthen være nogen, der tror, at de dør, hvis de tager masken på. Der er også typer af skizofreni, der ændrer folks kropsopfattelse så meget, at de simpelthen tror, at mundbindet vil smelte fast til dem, hvis de bruger det.

Da det ofte ikke er til at se de psykiske diagnoser, der fører til, at man er undtaget for mundbindskravet, frygter Knud Kristensen, at hans medlemmer i høj grad vil opleve at blive udskammet, når de ikke bruger mundbind.

- Problemet er, at mange fra denne her gruppe ikke vil kunne forklare eller forsvare sig. I værste fald vil en person med ptsd også blive udadreagerende, hvis han blive konfronteret med sit manglende mundbind i et supermarked.

Personer med fysiske handicap

(Foto: © Kristian Djurhuus)

En række fysiske handicap vil gøre folk ude af stand til at bruge mundbind. Det kan dels være folk med ingen eller nedsat funktion i armene, der gør, at de simpelthen ikke kan påføre sig et mundbind, men der er også en lang række andre fysiske handicap, der kan umuliggøre brugen.

- Der er jo en gruppe for eksempel folk med spastisk lammelse, der vil få så mange trækninger omkring munden, at de ikke kan bruge et mundbind. Derudover vil flere udvikle så meget fråde om munden, at de simpelthen vil ødelægge mundbindet med det samme. Og så giver det jo ingen mening, siger formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Personer med demens

(Foto: © Nikolai Linares)

Sundhedsstyrelsen nævner også mennesker med demens i deres informationsmateriale, da der er en lang række faktorer ved sygdommen, der kan gøre brugen af mundbind til noget umuligt.

- Sygdommen kan betyde, at du simpelthen ikke er i stand til at huske, at man skal bruge et mundbind, når man handler ind. Er den meget fremskreden, kan den også gøre dig ude af stand til at gøre det fysisk, siger Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen.

Og det kan være hårdt for en demensramt at blive konfronteret af en fremmed, der er utilfreds med, at vedkomne ikke bruger mundbind.

- De vil oftes blive angste og kede af det, men kan også blive forvirrede og gå deres vej. Dette kan blive tolket som om, at man er ligeglad for reglerne.

Han peger på, at der allerede er tale om en stigmatiseret gruppe.

- Personer med demens er allerede en stigmatiseret gruppe. Jeg kan godt frygte en yderligere stigmatisering, men har også tiltro til, at danskerne godt kan se, at der er en grund til, at et menneske ikke har mundbind på.

Børn under 12 år

(Foto: © Henning Bagger, Henning Bagger)

Børn på under tolv år skal ikke bruge mundbind. Sundhedsstyrelsen fraråder ikke decideret mundbind til børn. Det vigtige er blot, at de er store nok til, at det ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at de selv kan tage det af og på.