Passer de godt nok på drikkevandet? Ministerium sat under lup

Rigsrevisionen undersøger, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget drikkevandet godt nok.

I snart en uge har borgere i Ledøje i Nordsjælland tappet vand fra tanke i stedet for vandhanen. Det skyldes fund af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, som Styrelsen for Patientsikkerhed frygter er sundhedsskadeligt.

Artiklen er opdateret med svar fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Er den overvågning af grundvandet, som Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar for, tilfredsstillende? Det spørgsmål har Rigsrevisionen sat sig for at undersøge. Det fremgår af en aktindsigt, DR har fået.

Undersøgelsen er sat i værk som følge af de seneste to års mange nye fund af hidtil ukendte pesticidrester i drikkevandet landet over.

Siden august 2017 er fire ellers ukendte pesticidrester fundet i det danske drikkevand. Senest i sidste uge, da det kom frem, at stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre er fundet i grundvand i alle dele af landet og i drikkevandet i Ledøje i Egedal Kommune.

Stoffet er potentielt sundhedsskadeligt, og som konsekvens har borgerne ved Ledøje Vandværk i snart en uge hentet drikkevand fra en tank på torvet.

Minister: Vi skal se meget nærmere på vandet

Rigsrevisionen udtaler sig principielt ikke om igangværende undersøgelser, men miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, det er positivt, at Rigsrevisionen er gået ind i sagen.

- Vi ved, at der historisk har været udfordringer med at måle vores drikkevand for de rigtige stoffer. Og jeg synes, det er fint at undersøge, hvordan man har gjort hidtil, og om der er grund til at rejse kritik af det - og om man har gjort det rigtigt, siger han.

Men han understreger også, at der nu bliver gjort noget for i langt højere grad at sikre vores grundvand.

- Der er behov for at kigge meget nærmere på grundvandet. Fremadrettet måler vi for langt flere stoffer. Derudover har vi sikret, at man ikke bruger pesticider omkring vores drikkevandsboringer, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han håber ikke, at situationen i Ledøje breder sig til andre byer, da det, at vi i Danmark har forholdsvis rent drikkevand, er helt unikt.

- Mange af de stoffer, vi finder i dag er stoffer, der har været forbudt i mange år. Men det er vanskeligt at få det til at forsvinde. I dag er landbruget meget mere forsigtige med, hvad de bruger af stoffer, siger han.

Statsrevisor: Godt med en undersøgelse

Frank Aaen er en af de seks statsrevisorer, som skal tage stilling til den nye undersøgelse, når den ligger klar. Han ser frem til at læse undersøgelsens konklusioner.

- Hver gang man undersøger for et nyt stof, så viser der sig nogle farlige resultater med nogle grænseværdier, der ligger langt over, hvad man burde acceptere. Derfor er det godt, at der kommer en undersøgelse, siger Frank Aaen.

Er der fulgt op på advarsler?

I beskrivelsen af formålet med Rigsrevisionens undersøgelse fremgår det, at det ikke blot skal undersøges, om ministeriet har sørget for en god nok overvågning, men også om ministeriet har fulgt op på advarsler og dokumenterede fund af pesticider og pesticidrester i grundvand og drikkevand.

DR har tidligere afsløret, at Miljøstyrelsen blev advaret mange år forud for fundene af det, vi i dag ved, er blandt de mest udbredte forurenere af dansk drikkevand: Desphenyl chloridazon og dimethylsulfamid.

De to stoffer er siden august 2017 fundet over grænseværdien i hundredvis af drikkevandsboringer landet over.

Også hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ser man frem til konklusionen på Rigsrevisionens undersøgelse.

- Vi hilser i den grad en tilbundsgående undersøgelse af Miljøministeriet velkommen, fordi vi i de seneste år har oplevet det, jeg vil kalde en decideret krise for vores grundvand med alt for mange eksempler på stoffer, som er blevet fundet i vores grundvand, siger miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

- Det er betryggende, at Rigsrevisionen går ind og ser på det. Og så er vi som folketingspolitikere selvfølgelig nødt til at håndtere det, når vi har resultatet af den undersøgelse, siger formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsteen (DF).

Rigsrevisionen udtalte så sent som i 2011 kritik af Miljø- og Fødevareministeriets grundvandssikring.