Patienter går glip af millioner i erstatning

Mange flere patienter kunne få erstatning for skader, de har fået i sundhedsvæsenet. Men kun en forsvindende lille del af skaderne bliver anmeldt til patientforsikringen.

Mange patienter går glip af erstatning for skader, de har fået i sundhedsvæsenet. Skaderne bliver ikke anmeldt. (Foto: © scanpix/corbis RF, DR)

Alt for mange patienter undlader at anmelde det til Patientforsikringen, hvis de får men efter en skade i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af flere artikler i Ugeskrift for læger i dag.

Går glip af millioner

Dermed går patienter formentlig glip af flere hundrede millioner kroner i erstatning om året efter skader, de har fået i sundhedsvæsenet. Det siger overlæge og konsulent i Patientskade-ankenævnet, Poul Erik Mortensen.

Grunden er, at mange patienter ikke ved, at de kan søge erstatning for skader. Lægerne har ellers pligt til at fortælle patienterne om muligheden. Men det sker ikke altid, siger Poul Erik Mortensen.

Manglen på information er en dyr affære for patienterne. I dag bliver der udbetalt erstatninger på 400 millioner kroner om året.

Det tal ville formentlig være tre-fire gange højere, hvis alle patienter meldte deres skader. Men der er selvfølgelig stor usikkerhed om tallet, siger Poul Erik Mortensen.

Fokus på problemet

Formanden for landets læger, Jens Winther Jensen, erkender, at der er brug for at sætte fokus på problemet.

Han siger, at mange læger kan have det svært med, at der er sket en skade. Ifølge ham tror lægerne måske fejlagtigt, at de selv får skylden, hvis de fortæller patienten om skaden. Og det selv om det slet ikke er sådan, systemet er skruet sammen, siger Jens Winther Jensen.

Lægernes formand foreslår, at lægerne får hjælp til at fortælle patienterne om muligheden for at få erstatning.

Hjælpen kan for eksempel komme fra patientvejledere og patientforeninger.