Patienter smittet med multiresistent bakterie på Odense Universitetshospital

Tre patienter på en hjerte-lungekirurgisk afdeling er blevet smittet med den multiresistente bakterie Klebsiella.

Tre patienter er blevet smittet med multiresistent bakterie på Odense Universitetshospital. (© DR-Fyn)

Tre patienter på en hjerte-lungekirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital er blevet smittet med den multiresistente bakterie Klebsiella.

Det fortæller Peder Jest, som er lægelig direktør på hospitalet.

- Smitten blev opdaget ved en rutinemæssig screening og må betragtes som et udbrud, da de tre patienter ikke har været i direkte kontakt med hinanden, men blot ligger på samme sengeafsnit, siger han.

Klebsiella er en bakterie, der er del af tarmfloraen. Den multiresistente type er sjælden i Danmark, men siden 2013 er den og lignende bakterietyper blevet mere udbredte.

Forventer ikke flere smittede

To af de smittede patienter er blevet udskrevet, mens den tredje er isoleret på Odense Universitetshospital.

Peder Jest understreger, at der ikke umiddelbart er grund til at tro, at andre er blevet smittet.

- Vi har podet alle patienter, og det ser ikke ud til det. Det skal også tilføjes, at ingen af de tre patienter har været syge af smitten.

Smittekilden ukendt

Det vides ikke, hvordan bakterien har spredt sig på den hjerte-lungekirurgiske afdeling. Ifølge den lægelige direktør er alle procedurer blevet gennemgået, og der har ikke været problemer med eksempelvis rengøringen på afdelingen.

Peder Jest vurderer, at bakterien kan komme fra en patient, der var smittet inden indlæggelsen, eller fra en pårørende, der har gået rundt på afdelingen.

- Det kan principielt også være en ansat, der har spredt smitten. Men lad mig sige det sådan, at på en hjerte-lungekirurgisk afdeling er man meget hysterisk med sådan nogle ting, siger han.

Kan kun behandles med ét præparat

Hospitalet har valgt at lukke den berørte afdeling ned i omkring en uge. Ifølge Peder Jest sker det, fordi det er et alvorligt slag for et hospital, hvis bakterien får lov til at bide sig fast.

- Vi kan ikke have bakterien på vores hospitaler. Af samme grund har vi taget kontakt til de hospitaler, som vi har samarbejdet med, siger Peder Jest.

Hvis en patient bliver syg af Klebsiella - eller hvis bakterien koloniserer sig på et hospital - så er den svær at slippe af med igen. Og det kan ramme ikke mindst de svækkede patienter.

Der er nemlig kun ét enkelt præparat tilbage at behandle med:

- Og det er giftigt, har sparsom effekt og kan påvirke eksempelvis nyrefunktionerne.

Nu skal der gøres hovedrent

Klebsiella bliver ofte opdaget, når der går betændelse i et operationssår, men symptomerne kan også være infektioner i urinvejene.

De 14 patienter, der var indlagt på den berørte afdeling, er blevet flyttet, mens der bliver gjort hovedrent. Det sker blandt andet med en robot, der sprayer med brintoverilte og sølvioner.

Det desinficerer i alle små revner og sprækker, hvor almindelig rengøring ikke når ind.

Slap antibiotika-politik

Det vil ikke få betydning for planlagte operationer, at bakterien er blevet fundet.

Alle patienter, der har været indlagt på den hjerte-lungekirurgiske afdeling i juli, vil i den kommende uge modtage et brev med informationer og kontaktoplysninger.

Her vil de blandt andet få besked om at informere om, at de har været indlagt på afdelingen, hvis de bliver indlagt igen.

Peder Jest mener, at smitten er et udtryk for en utilstrækkelig antibiotika-politik, hvor alt for mange har alt for let adgang til antibiotika:

- Vi risikerer på sigt at få bakteriekolonier på hospitalerne og at komme til at stå i virkelig voldsomme situationer, hvor man ikke kan behandle folk, fordi de udvikler resistens.

Facebook
Twitter