Patienter venter i over halvandet år: Psykiaternes ventelister bliver længere - og længere

'Kom i gang', lyder opfordringen til ministeren, som lover handling.

DR har talt med en lang række personer, som lige nu venter op til to år for at få en tid hos en psykiater. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Dage bliver til uger, uger bliver til måneder, og måneder bliver til år.

Halvandet år.

Så lang er den gennemsnitlige ventetid i øjeblikket, hvis man skal til en praktiserende psykiater. Det viser nye tal, DR har trukket fra sundhed.dk.

Værst står det til i Region Midtjylland, hvor der lige nu er 122 ugers ventetid i gennemsnit. Det svarer til omtrent 2,3 år for at komme til psykiater.

For et år siden - på samme tidspunkt - var det tal på 78 uger.

Og fra landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, er budskabet til Indenrigs- og Sundhedsminister, Sophie Løhde: 'Kom nu i gang.'

- Se at komme i gang med de tiltag der ligger i støbeskeen, og gør det i tæt samarbejde med socialministeren, så vi kan få en helhedsorienteret indsats til dem, der har brug for det.

Minister: Vi må være realistiske

Planen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i september 2022 - kort før valget i november. Blandt andet Venstre var med i aftalen - men gik alligevel frem med en kritik af planen, som de ikke mente var ambitiøs nok.

Dengang lød det fra partiet, at de som noget af det første ville indkalde til brede forhandlinger om en langsigtet plan, hvis der kom en blå regering.

I dag er det en af deres egne, som er blevet Indenrings- og Sundhedsminister, Sophie Løhde.

Tre måneder inden Sophie Løhde (V) blev udnævnt som Indenrigs- og sundhedsminister i december 2022 gik Venstre med i 10-års planen for psykiatrien. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix)

- Det er uacceptabelt, at ventetiderne er steget så meget, som de har gjort gennem en årrække. Vi er oppe på et nvieau med ventetider, som er klart utilfredsstillende. Og alt, alt for længe, pointerer ministeren.

Ministeren nævner til DR flere indsatser, der sammen skal nedbringe ventetiderne. Men det tager tid.

- Hvad end jeg gerne vil sætte ind med løsninger, der kunne vende det hele på hovedet i morgen, så må vi også være realistiske.

- Vi skal over de kommende år uddanne flere psykiatere, og så skal vi sætte ind nu, så vi kan satse forebyggende, samtidig med at vi på den korte bane får udvidet behandlingskapaciteten i psykiatrien, siger Sophie Løhde.

Ventetiderne hos de praktiserende psykiatere gælder for de patienter, som får en henvisning til en psykiater gennem deres egen praktiserende læge.

Efterlysning: Flere tiltag og national plan

Forklaringen på de længere ventelister er mangel på psykiatere, samtidig med at et stigende antal af danskere har brug for dem. Sådan forklarer både politikere og eksperter det.

Lige før sommerferien lavede Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger en ny aftale om få flere ydernumre i alle regionerne - og at bruge andre former for medarbejdere i landets psykiatripraksisser.

Men det løser det ikke alene, siger Jacob Klærke (SF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

- Forventningen er, at det har en effekt, men presset på psykiatrien er helt generelt stort og stigende. Og vi er ikke i mål med på nogen måder at løse de problemer.

Manglende hænder i psykiatrien har stået på i årtier. Har I i Danske Regioner gjort nok for ikke at havne her?

- Det ville være meget bedre, hvis vi var kommet i gang for fem år siden, eller for ti år siden. Vi har i en årrække kunne se, at presset på psykiatrien har været stigende, og vi har fra regionernes side forsøgt med de værktøjer, vi har, for at øge kapaciteten. Men vi har også i mange år efterlyst, at problemerne er så store, at vi har brug for en national plan.

For det er ikke et nyt problem, der er kommet fra den ene dag til den anden.

Mens ventetiden på landsplan i 2018 var 23,6 uger - var den i 2022 sprunget til 52,9 uger. Det viser tal fra FAPS, Foreningen af praktiserende speciallæger.

De tre regeringspartier, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, har tidligere fremlagt, at de vil løfte psykiatrien ved at prioritere yderligere tre milliarder kroner til indsatser på området over de næste ti år.

Det skal dog først forhandles med Folketingets øvirge partier.