Patienterstatning efter afslag: Andre kræftpatienter skal ikke afholde sig fra at søge

Den første afgørelse om erstatning i kræftskandalen fra Aarhus Universitetshospital er i dag offentliggjort. En 65-årig patient har fået afslag.

DR har de seneste måneder kunnet afsløre, at 313 kræftpatienter har ventet for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Nu er den første erstatningssag afgjort. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Den første afgørelse om erstatning i kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital er endt med et afslag.

Men det skal ikke afholde andre patienter, der har ventet for længe på mave- og tarmkirurgisk afdeling fra at søge, lyder det fra vicedirektør i Patienterstatningen, Martin Erichsen.

- Det her er individuel vurdering i individuelle sager. Der er ikke to af sagerne, der ligner hinanden.

- Vi foretager konkrete afvejninger og konkrete lægefaglige vurderinger af de enkelte sager. Så de skal anmelde i det omfang, de mener, de er påført en skade, siger han.

En 65-årig mand er den første kræftpatient, der i dag har fået afgørelsen på sin erstatningssag. Han ventede 11 dage for længe på en operation.

Kræftpatienter har ret til at blive opereret, senest 14 dage efter at de har takket ja til en operation. Det er det, der bliver kaldt den maksimale ventetid.

DR har de seneste måneder afsløret, at 313 kræftpatienter i perioden fra januar sidste år til og med marts i år har ventet op til ti uger på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsledelsen har erkendt, at ventetiden kan have kostet menneskeliv.

Men den overskredne ventetid gør ikke i sig selv en patient berettiget til erstatning, forklarer Martin Erichsen.

Heller ikke, selvom den 65-årige mands patientrettigheder er blevet brudt. I strid med reglerne er han nemlig ikke blevet tilbudt et alternativt behandlingssted i Danmark eller udlandet til trods for, at AUH ikke kunne behandle ham indenfor tidsfristen.

- Fejl i patienterstatningssager giver ikke i sig selv ret til erstatning. Det skal også have haft en helbredsmæssig konsekvens for patienten. Det betyder, at det skal have ændret behandlingen, behandlingsmulighederne eller patientens prognose, siger Martin Erichsen.

Det har lægefagligt personale med speciale indenfor mave- og tarmkirurgi vurderet, at det ikke har haft for den 65-årige mand. Derfor har Patienterstatningen givet afslag på erstatning.

Det er lægefagligt personale med speciale indenfor mave- og tarmkirurgi, der vurderer sagerne, forklarer vicedirektør i Patienterstatningen, Martin Erichsen.

- Det er deres vurdering, at patienten, allerede da han blev henvist til behandling, var så syg - kræftsygdommen var så spredt - at det for den konkrete patient ikke har haft betydning, at han har ventet 11 dage udover de maksimale ventetider, siger Martin Erichsen.

Han understreger, at Patienterstatningen er bevidst om, at ventetiderne stadig kan have konsekvenser for patienterne.

- For kræftpatienter, der får forsinket deres behandling, er det en stor belastning, og det er vi helt opmærksomme på, siger han.

29 andre sager afventer afgørelse

Udover den 65-årige mand, hvis sag nu er blevet afgjort, har 29 andre patienter indtil videre søgt om erstatning for forsinkede operationer inden for mave- og tarmkirurgi i Region Midtjylland, siden DR i marts kom med de første afsløringer om problemerne på AUH.

Martin Erichsen, har tidligere gjort det klart, at alle de patienter, der har ventet for længe på AUH, ikke skal forvente at kunne få erstatning.

Det fik flere af Folketingets partier til at kræve, at der blev lavet en anden mulighed for godtgørelse til de berørte af kræftskandalen på AUH, hvis patienterne ikke kan få tilkendt et beløb fra Patienterstatningen.

64-årige Annette Bekner er en af de patienter, der har ventet for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH. I dag er hun uhelbredeligt syg. Her kan du læse hendes reaktion på, Patienterstatningens tidligere udmelding om, at mange af de berørte ikke skal regne med erstatning.